Aanvullend onderzoek naar tram Zwolle- Kampen

Een aanvullend onderzoek naar de mogelijke vertramming van de Kamperlijn is noodzakelijk om in 2008 een goed oordeel te kunnen vellen over de toekomstige wijze van vervoer tussen Zwolle en Kampen. De studie richt zich op het doortrekken van de verbinding naar het stationsplein en de Zwolse binnenstad.

Uit een eerste vergelijking door Prorail tussen een treinvariant en een tramvariant blijkt dat de tram een aantal voordelen en kansen biedt. Zo kunnen in de tramvariant naast de haltes Stadshagen en Voorsterpoort ook nog enkele andere haltes gerealiseerd worden (bijvoorbeeld Veerallee, Werkeren, Kampen-oost). Hierdoor kunnen meer reizigers bereikt worden en zal het gebruik dus hoger zijn dan in de treinvariant. Ook zijn de aan te leggen haltes voor de tram ruimtelijk beter en mooier in te passen in de stedelijke omgeving. Daarnaast is denkbaar dat de tramlijn in Zwolle in de toekomst wordt doorgetrokken naar het stationsplein en zelfs de stad in. De mogelijkheden daartoe moeten volgens de stuurgroep nader verkend worden. Met het oog daarop wil de stuurgroep ook onderzocht hebben of electrificatie mogelijk is. De lijn wordt op dit moment bediend met dieselmaterieel. Omdat dit ook in een tramuitvoering mogelijk is, wil de stuurgroep eerst de voor- en nadelen van electrische bediening op een rij laten zetten.

Het voordeel van de trein is dat het een beproefd concept is, waarvoor behalve de passeermogelijkheid geen aanpassingen aan het spoor hoeven plaats te vinden. Daardoor is het risico klein, zowel financieel als bij het in gebruik nemen van deze variant. Voor de tramvariant zijn wel diverse aanpassingen nodig (onder andere aan de perrons). Een risico van de tramvariant is daarnaast dat de materieelkeuze beperkt is. Deze beide omstandigheden leiden ertoe dat de tramvariant later gerealiseerd kan worden dan de treinvariant (2011 in plaats van 2009).

In beide varianten wordt nieuw materieel ingezet, wordt de dienstregeling verbeterd tot een 20-minutendienst en worden nieuwe haltes gerealiseerd bij Stadshagen en Voorsterpoort. Voor de uitvoering van de dienstregeling is een passeermogelijkheid nodig bij de halte Stadshagen.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 7
  1. Niet doen. Wat verbeterd het echt? We hebben nu toch een goede busverbinding en de fiets. Stadshagen—-belangrijk tussenstation tussen de partnersteden—-moest toch zo nodig FIETSWIJK NR.1 worden? Tram is overbodig en veel te duur. Of wil Kampen persé?

  2. tramlijnen en iets dergelijks hadden vanaf de binnenstad naar de buitenwijken al veel eerder moeten aanleggen voor heel Zwolle als groeistad. Dan hoef je die grote bussen ook niet meer door het centrum te sturen en het werkt op energie die veel schoner is dan al dat motorische vervoer in de stad

Reageer