Dijkencheck: meer schade door muis en hond, minder door muskusrat

Dijkencheck: meer schade door muis en hond, minder door muskusrat

Zwolle – Muizen en honden hebben afgelopen najaar meer graafschade aan dijken veroorzaakt dan vorig jaar. Muskusratten juist minder. Dat blijkt uit cijfers van de dijkencontrole van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDDelta). Verder constateerde het waterschap meer locaties met de  Japanse Duizendknoop en minder rijspoorschades. Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap nog actie. Hierbij valt onder meer te denken aan bekramming, een soort ‘dijkenpleister’.

Dijkinspecteurs van het waterschap controleerden afgelopen maanden of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Zo kunnen ze in goede conditie de winter in. Belangrijk hierbij is de grasmat van de dijk. Deze moet sterk en goed geworteld zijn. De grasmat is een soort beschermdeken. Schades wil het waterschap daarom snel opsporen en herstellen.

Muskusrat steeds beter onder controle
De locaties met schades door gegraaf van honden stegen in vergelijking met vorig jaar van 33 naar 79. Dit hogere aantal is gerelateerd aan de toename van graverij door muizen. Honden graven de holen van muizen verder open. De schades worden dan groter.

Muskusratten heeft het waterschap steeds beter onder controle. Dat is terug te zien in de schadecijfers. Deze daalden van 95 naar 45 locaties. Ook het aantal rijspoorschades daalden, met 35 in getal (van 114 naar 79). De gunstiger weersomstandigheden droegen hier positief aan bij. Dat verklaart ook de forse afname van het aantal percelen met lang gewas, zoals gras, bloemen en kruiden. Deze daalden van 199 naar 97. Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat veel schades aan het oog onttrokken worden.

Japanse probleemplant
De probleemplant Japanse Duizendknoop dook 15 keer vaker op dan in 2016. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden. De plant is echter erg sterk en geeft zich niet snel gewonnen.

WDODelta controleert ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan.

Foto's 2
Dijkencheck: meer schade door muis en hond, minder door muskusrat
Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.