Vet en vuurwerk niet in het riool

Het Waterschap Groot Salland roept de inwoners van Zwolle op om oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen, toilet of andere manieren in het riool te laten weglopen. Ook vuurwerk kan het beste met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.   

Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken, zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel zelf. Daarnaast veroorzaken deze stoffen storingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Bak- en braadvet en oliën breken moeilijk af tijdens het zuiveringsproces. In de decembermaand wordt overtollig vet van onder andere oliebollen nog te vaak en in grote hoeveelheden teruggevonden in het riool. Groot Salland adviseert om het gestolde vet goed verpakt in de grijze afvalcontainer te deponeren. Afgekoelde olie kan het beste in een plastic fles of jerrycan worden gedaan en tevens in de grijze container met het andere huisvuil worden afgevoerd. Rond de jaarwisseling zorgt ook vuurwerk voor de nodige overlast in het riool en op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De hoeveelheid vuurpijlen en rotjes zorgt voor verstoppingen. Burgers wordt daarom verzocht de straat zo snel mogelijk schoon te vegen  en het vuurwerk bij het normale huishoudelijke afval te doen.  

Artikel delen:

Reageer