‘Waterprijsvraag’ Waterschap Groot Salland

Om het 700-jarig bestaan extra luister bij te zetten, organiseert het Waterschap Groot Salland diverse activiteiten. Één daarvan is  een speciale jubileumprijsvraag waarmee individuen of groepen mensen worden uitgenodigd een watervoorstel in te dienen dat ze graag uitgevoerd zien worden.

Voor de winnaar ligt de daadwerkelijke uitvoering van het project als prijs klaar, uiteraard op kosten van het waterschap. Voorwaarden zijn dat het project vanzelfsprekend met water heeft te maken, maar ook vernieuwend en tegelijkertijd uitvoerbaar moet zijn. “Het is de bedoeling dat het project een toegevoegde waarde heeft voor de buurt of het gebied waar de uitvoering is gedacht”, vertelt dijkgraaf Sybe Schaap. “Veel is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van steigers voor kano’s, een stuk grond waar flora en fauna haar eigen weg kan vinden, recreatief medegebruik, verfraaiing van sloten of misschien een locatie waar de jeugd veel kan leren over water en al haar mogelijkheden.

Mijlpaal

Zeven eeuwen waterschap, dat is een hele tijd, vindt ook Schaap. “Deze mijlpaal laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Een werkgroep organiseert diverse activiteiten, zowel voor inwoners van ons gebied als voor zakelijke relaties. De waterprijsvraag is daar een goed voorbeeld van. We hopen op veel inzendingen.”

Groot Salland kiest er bewust voor om burgers, verenigingen en andere belangengroepen te betrekken bij de jubileumactiviteiten. Schaap: “We willen actief laten zien waarom we er al die 700 jaren zijn geweest en ook in de toekomst nodig blijven.”

Inzendingen voor de waterprijsvraag kunnen uiterlijk tot 1 februari 2008 aan het waterschap worden toegestuurd.

Foto-/,schilder- en filmwedstrijd

Naast deze prijsvraag, vindt er voor burgers ook een foto-/,schilder- en filmwedstrijd plaats en is er een jubileumonderdeel op de website van het waterschap. Hier worden onder meer historische waterverhalen gepubliceerd uit het gebied van Groot Salland. Tevens organiseert het waterschap een symposium over waterbeheer in verleden en toekomst.

 

Historie

Op 4 juni 2008 bestaat het Waterschap Groot Salland 700 jaar. Precies op die datum is het zeven eeuwen geleden dat Bisschop Guy van Avesnes naar Salland kwam en met zijn raadgevers naar de Zwolse Spoolderberg ging. Daar werd in aanwezigheid van ridders, knapen en het ‘mene land’ regels gesteld om het gebied tussen de Hunnepe en de Zuiderzee in de toekomst voor overstromingen te vrijwaren.

Allereerst werd bepaald dat er jaarlijks driemaal een dijkinspectie of schouw zou plaatsvinden. Deze werd, zoals overal de gewoonte is, ‘gedreven’ door het college van dijkgraaf en heemraden, of zoals het later vaak wordt genoemd de dijkstoel.

Deze regels, zo’n vijfendertig in getal, zouden bekend worden als het Dijkrecht van Salland en naar de oorkonder – ook wel de ‘Guyen dijkbrief’ – worden genoemd. Deze ‘Guyen dijkbrief’ geldt volgens historici als de ‘grondwet’ van de Sallandse Schouw, en is daarmee de voorloper van het huidige Waterschap Groot Salland.

 

Meer informatie over het 700-jarig jubileum van Groot Salland staat op www.wgs.nl/700jaar

Artikel delen:

Reageer