Tonnen voor vernieuwing Trapjeswijk Holtenbroek

De Trapjeswoningen in Holtenbroek worden de komende periode aangepakt. Er worden 186 woningen gesloopt, 124 woningen gerenoveerd en er komen 224 nieuwbouwwoningen. Vanuit twee subsidieverstrekkers is SWZ in totaal Ã¢â€šÂ¬  650.000,- aan subsidie toegezegd.

De eerste € 200.000,- ontvangt SWZ van de Novem voor de reductie van Co2.  Die reductie ontstaat met name door het gebruik van hoog rendementsglas in 124 woningen. Dit is een deel van de huidige trapjeswoningen (eengezinswoningen) die door renovatie weer op peil worden gebracht. Ook in de nieuwbouwwoningen worden maatregelen genomen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De andere Ã¢â€šÂ¬ 450.000,-. komt uit het impulsbudget van het ministerie van VROM.

De gemeente heeft samen met SWZ deze aanvraag gedaan om de problemen met de waterhuishouding en de wens tot infiltratie van het regenwater ter plekke op te lossen. Deze infiltratie wordt bereikt door het aanbrengen van een infiltratie riool gecombineerd met ondergrondse infiltratiekratten. Hierdoor wordt voorkomen dat het regenwater via het riool wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Met dit impulsbudget wil het ministerie het vastlopen van de planrealisatie voorkomen.

De totale kosten van de renovatie en sloop bedragen zo’n  65 miljoen euro. Met de werkzaamheden zal na de vakantie van 2007 worden begonnen en duurt tot ongeveer 2010.

Artikel delen: