Verkiezingsprogramma 2018 van GroenLinks

Verkiezingsprogramma 2018 van GroenLinks

Zwolle – GroenLinks Zwolle zet de komende jaren vol in op de omslag naar schone energie, meer betaalbare woningen en een rijk cultureel aanbod. Gezondheid en geluk moeten de leidraad worden van het Zwols beleid. Zwolle wordt een stad waarin het gemeentebestuur goed gaat samenwerken met de Zwollenaren. GroenLinks kiest daarom met een ambitieus verkiezingsprogramma voor een frisse wind door Zwolle.

Lijsttrekker Sylvana Rikkert is trots: “Met dit programma laten we onze ambitie zien om Zwolle te vergroenen. We maken ons sterk voor schone lucht, meer biodiversiteit en energiebesparing. Een groener Zwolle draagt ook bij aan een goede gezondheid. Daarnaast zetten we stevig in om de kloof tussen arm en rijk snel te verkleinen. Zwolle groeit en GroenLinks vindt dat iedereen daarvan mee moet profiteren.

Ook de afstand tussen Zwollenaar en het bestuur moet kleiner. Dat werkt twee kanten op. De gemeente gaat actief en op tijd in gesprek met de mensen over de veranderingen die hen aangaan. Zwolle zit boordevol goede ideeën om de stad mooier te maken. Het stadsbestuur pakt dit op en werkt vol vertrouwen samen om dit te realiseren. En zo gaan wij Zwolle veranderen!”

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks is door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in november vastgesteld. De kandidatenlijst was al eerder gekozen. Hiermee is GroenLinks Zwolle klaar om de verandering in Zwolle te laten beginnen.

GroenLinks kijkt vooruit. We benutten technische innovaties en zetten slimme oplossingen in om de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid in de stad te vergroten.

We willen niet alleen een slimme, maar ook een wijze stad zijn. GroenLinks pleit voor de ontwikkeling van een visie op de rol van techniek in de stad van de toekomst. Dat betekent dat we streven naar een open uitwisseling met de inwoners over wat 'slim' is.

We nodigen burgers uit om, samen met bedrijfsleven en gemeente, mee te praten en te denken over technische vernieuwingen en hoe deze ten goede te laten komen aan stad en inwoners.

Iedereen is gelijk in Zwolle. We helpen elkaar waar nodig en respecteren elkaars opvattingen en gewoonten. We zijn een stad, waarin iedereen meedoet en iedereen gelijke kansen krijgt. Mensen in nood zijn welkom en we geven hen onderdak en te eten.

Mensen met een kleine beurs vinden steeds moeilijker een betaalbaar huis. GroenLinks zet zich in voor meer woningen voor starters en voor meer sociale huurwoningen. Juist voor mensen met een kleine beurs maken we energiezuinig wonen mogelijk.

GroenLinks investeert fors in het welzijn en geluk van de Zwollenaren. Dat betekent dat er betere ondersteuning komt voor mantelzorgers en voor kinderen die in de knel komen. We verminderen het aantal regels in de bijstand en verruimen de armoederegelingen.

GroenLinks wil haast maken met de omschakeling naar een duurzame samenleving, want ook in Zwolle gaat de omslag naar hernieuwbare energie niet snel genoeg. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. GroenLinks Zwolle wil naast de ecologische ook de sociale en economische duurzaamheid van de gemeente bevorderen vanuit het circulair denken.

Groen is voor alle Zwollenaren dichtbij. Bomen, bloemen, vlinders en otters; ze vormen een absolute voorwaarde voor kwaliteit van leven. Groen bevordert de gezondheid, helpt om de stad aan te passen aan de klimaatverandering én geeft je de kans om mentaal bij te tanken.

Artikel delen:
Reacties 55
 1. Het is nog maar te bezien hoe veel het gaat kosten, aukje. En andere ideeën konden wel eens veel meer of iets anders kosten dan geld.

 2. Mis de discussie over subsidie en belasting.
  – Kan de gemeentelijke belasting niet eens omlaag?
  – In hoeverre wordt knstgras en het in stand houden van alle Zwolse amateurvoetbalclubs gefinancierd met ons geld? Moet dat beleid niet eens kritisch onder de loupe worden genomen?
  Bedoel, je kunt toch in 2018 niet meer aankomen met (willekeurig voorbeeld)….
  Jazeker hebben wij bestaansrecht: "Wij zijn immers de Katholieken, zijn voortgekomen uit de personeelsvereniging van dat bedrijf of wij zijn nogal socialistisch"?
  Kunnen we ein-de-lijk niet eens toe naar minder Zwolse voetbal-amateurs?
  Of het moet de burger nixxx kosten, dan vind ik t ook dikke prima.

 3. @Dick het klinkt niet echt of je de algemene discussie over belasting en subsidie mist. Het klinkt meer alsof je rancuneus bent dat een voetbalclub, die niet je eigen is, meer geld krijgt, dan die waar je wel fan van bent. Nogal specifiek dus.

 4. De vraag is of dit niet een kunstmatig opgeworpen schijnbare tegenstelling is. Als je geld kunt verdienen met schone lucht zou dat nog beter zijn.

 5. Natuurlijk verdienen we geld met schone lucht. Het zorgt voor minder zorgkosten. Alleen vind je dat soort dingen zo moeilijk terug in de statistieken.

  Tenzij je bedoelt dat je geld kunt verdienen met de verkoop van schone lucht. Dat zou ik wel vies vinden, ja, en ik ben niet eens communist, nooit geweest ook.

  We zouden om te beginnen de lucht helemaal niet moeten vervuilen. Maar die wijsheid is aan weinig mensen besteed. Weinig mensen buiten GroenLinks tenminste.

 6. "Tenzij je bedoelt dat je geld kunt verdienen met de verkoop van schone lucht. Dat zou ik wel vies vinden, ja, en ik ben niet eens communist, nooit geweest ook." Ha ha! Windhandel! Nee, ik bedoel dat als je milieuverbetering lonend maakt, dat alles veel soepeler loopt.

 7. @Riet, natuurlijk de gutmensch van GroenLinks heeft de wijsheid in pacht. Het gewone klootjesvolk heeft maar te doen wat GroenLinks zegt en de mond houden.

 8. Ah, "gutmensch" is gearriveerd… En "klootjesvolk" en "mond houden"…

  Zwollee, had ik van jou ook niet verwacht hoor, maar er zijn mensen die ertoe in staat zijn om geld te verdienen aan schone lucht.

  Punt is dat milieukosten nu op de samenleving worden afgewenteld. Uiteindelijk draaien we allemaal op voor milieuvervuiling. Plannen als van GroenLinks om de vervuiler te laten betalen, worden vaak vertaald als "milieumaatregelen maken alles duurder" terwijl in werkelijkheid de kosten gelijk blijven, alleen wel worden neergelegd bij wie ze horen.

  Volgens mij bedoelde jij ook zoiets, en ik ben het er van harte mee eens.

 9. Denk je dat de grote producenten (en ook de kleine) verhoogde milieukosten niet bij de consument neerleggen Riet? Bij onszelf dus. Extra zorg voor milieu kost altijd geld, misschien levert het ook iets op.

 10. Riet, het verkiezingsprogramma is enkel geschreven voor mensen met een smalle beurs of mensen die in Zwolle voor een in Zwolle gevestigde NGO werkzaam zijn? Voor Jan met de pet en de bovenmodale inwoner is het verkiezingsprogramma een drama. Het is voornamelijk een opsomming van initiatieven die het best beschreven kunnen worden als "burgertje pesten", lasten verhogen en geld uitgeven van een ander. Nergens in het verkiezingsprogramma vind ik dat men versneld bomen wil planten in de stad, het middel tegen fijnstof, een goede waterhuishouding en een goede lucht.

 11. Veranderingen kunnen pas ontstaan binnen de Zwolse gemeentegrenzen, wanneer de eventuele beoogde initiatieven van Groen Links in de vorm van "Bio Groen" ook betaalbaar worden voor de minder kapitaalkrachtigen in de samenleving.

 12. Het is zoals het er staat Jasper:
  (oeps, al klinkt dat misschien arrogant)
  Mis: de algemene discussie over belasting en subsidie, in de Zwolse politiek.
  – Kan de gemeentelijke belasting niet eens omlaag?
  – 2e deel van 26/11 11:56….
  Moet de gemeenschap voor al dat kunstgras blijven betalen?
  En is een kritische herindeling/samengaan/fusie (puur uit efficiency overwegingen) echt vloeken in de kerk?
  Is het onderwerp niet bespreekbaar i.v.m. sentimenten uit midden vorige eeuw?
  Wordt is volwassen met elkaar en kijk eens kritisch en "zo neutraal mogelijk" of het ook anders kan.
  Situatie 2018 (zeg maar): niemand durft hier zijn/haar vingers aan te branden. En we hebben iets van 12 verenigingen. Waarvan een aantal echt amper de eigen broek op kan houden.
  Kijk eens naar de hockey, hoe het ook kan.

  Ben nergens rancuneus over Jasper.

  Maar fijne, frisse lucht schone lucht is in elk geval veel belangrijker dan het ruilmiddel "geld".
  Zie ook niet in waarom deze keuze gemaakt zou moeten worden. Best een absurd idee.

 13. Om misverstanden te voorkomen.
  Lees namelijk: Dat zou ik wel vies vinden, ja, en ik ben niet eens communist,
  Als: ik ben het niet; jij dan misschien? Of zeker?
  Laat maar weten als ik het verkeerd interpreteer.

 14. Klaas Jan, in een tijd dat Jan met de pet twee keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaat, vind ik het niet gek dat hij wat meer gaat betalen, ook al ervaart hij het zelf als "burgertje pesten".

 15. Riet, welvaart en milieu kunnen prima samen gaan. De initiatieven van GL brengen geen nieuwe banen, maar verhogen de afhankelijkheid en bieden geen toegevoegde waarde aan het verhogen van de solidariteit. Een doodlopende route, als je het mij vraagt.
  Waarom staat er geen ambitieus bomen plant plan in het verkiezings programma? Bomen vangen fijnstof op, vangen CO2 op, zijn goed voor de waterhuishouding en verlagen tot slot de temperatuur in de stad? Bomen leveren ook banen op door het onderhoud. Niets daarover, enkel plagen. De economie staat niet centraal. Er staat gelukkig één goed idee in het verkiezingsplan: vaart maken met de energie transitie bij huizen. Hulde, had er helaas 4 jaar geleden al in moeten staan. Maar goed, het staat er nu in.

 16. Ik vind communist geen scheldwoord. Marx en Engels hadden goede ideeën. Helaas is het communisme niet bestand gebleken tegen machtsmisbruik. Maar in deze tijd zie je dat het kapitalisme ook niet is wat het zou moeten zijn, nu veel te grote bedrijven de dienst uit maken en regeringen hun wil opleggen.

 17. Die ideeën zijn helaas inderdaad niet bestand tegen de menselijke natuur, daardoor niet uitvoerbaar in onze wereld. En ook eens met jouw opmerking over kapitalisme. Gecontroleerd kapitalisme in een door voldoende regels beperkte democratie is waarschijnlijk voorlopig het beste wat we kunnen hebben.

 18. Klaas Jan,

  Ik ontken helemaal niet dat welvaart en milieu kunnen samen gaan, alleen blijkt in de praktijk dat waar ze niet samengaan, welvaart het altijd wint, niet alleen ten koste van het milieu maar ook ten koste van welzijn, sociale samenhang, rechtvaardigheid en de welvaart van groepen die het toch al minder hebben.

  Dick merkt terecht op dat geld maar een ruilmiddel is. Toch is bijna iedereen erop gefixeerd. Mensen vragen zich altijd dingen af als "hoeveel geld kost het om de lucht schoon te krijgen" en zelden "hoeveel schone lucht kost het me om zoveel geld te verdienen".

  Die kortzichtige en eenzijdige benadering heeft tegenwicht nodig, zoals jouw reactie maar weer eens aantoont.

 19. Bernard, deels mee eens. Een goede tussenvorm is het beste. De solidariteit zou centraal moeten staan. Helaas wordt dit vaak vergeten, waardoor de lasten enkel bij een te kleine groep komen te liggen.

 20. Riet, waarom zie ik de bomen dan niet terug in een plan van GL? In Zwolle worden er veel bomen gekapt (zieke iepen), maar er komt weinig voor terug. Eigenlijk zou men meer bomen moeten planten om eerder aangegeven redenen. Niets van dat alles. Ik lees enkel een herverdeling van middelen? Onder het mom van milieu moet een klein deel (dat al de meerderheid van de lasten betaald) nog meer betalen en word hem dingen ontzegt (duurder gemaakt). Terwijl het veel makkelijker en goedkoper kan? In de volkskrant stond een interessant stuk. https://www.volkskrant.nl/binnenland/-nederland-moet-100-duizend-hectare-bos-bijplanten-voor-klimaat-en-als-biobrandstof~a4401393/ Helaas pakt niemand dit in Zwolle op. Overal op de wereld is ontbossing aan de gang. Juist daarom moeten wij het goede voorbeeld geven, maar het is ook in ons eigen belang ivm de gewenste schone lucht en ander voordelen. Men is enkel gefixeerd op hinderlijke maatregelen voor de burger (die het iets beter heeft). De sociale samenhang bevorderd dit niet en het levert ook geen kansen voor de emancipatie van groepen die het nu al minder hebben. Het bevorderd enkel de afhankelijkheid van de bewuste groepen en de mensen die in die branche werkzaam zijn.

 21. Een kleine toevoeging. Het effect van van bossen op de CO2-uitstoot moet je echt niet onderschatten. In de Europese Unie is alle bos nu al goed voor het compenseren van 12 tot 13 procent van de CO2-uitstoot. Daar hoef je dus feitelijk niets voor te doen, die bomen zijn er al. In Nederland is het effect minder groot, want we hebben relatief weinig bos. Bomen vangen hier 3 tot 4 miljoen ton CO2 op, ofwel 2 procent van het totaal. We zijn een dichtbevolkt land met veel uitstoot, daarom zou een uitbreiding van het bosareaal goed zijn. De kosten zijn gering, maar de opbrengsten zijn erg interessant. Temeer ook omdat er al zo veel is gekapt in de stad en in het land. Nederland was een houtland in het verleden (google maar eens). In de wijk Ittersum is tijdens de bouw zelfs een woodhenge gevonden, wat duidt op dat er ook al voldoende bomen waren. Er moeten gewoon weer meer bomen komen in de stad en daar moet een beleid voor worden gemaakt.
  GL begint er niet over, wil het er niet over hebben en maakt er zelfs geen punt van. Een extra bos zou zelfs de effecten van het toekomstige vliegverkeer in Zwolle kunnen verminderen. Voor mij onbegrijpelijk, om dat de term groen zelfs in de naam zit van de partij. De partij valt terug in oude gemakkelijke principes van herverdelen.

 22. Ben het helemaal met je eens @ Klaas Jan. Meer groen, bomen, in de stad levert zoveel voordelen op. Niet alleen wat uitstoot betreft, maar ook qua uitstraling van de stad. Daar hoor je GL niet over. Net wat je zegt, deze partij met nota bene groen in hun naam , blijft hangen in oude gedachtes. Deze partij maakt zichzelf overbodig , Tis niks.

 23. Zolang de (gesubsidieerde)luchtvaartsector lekker aan mag kloten (zelfregulerend) is het allemaal zinloos mensen. Water naar de zee. Als wij helemaal emissieloos zijn geworden is die sector maal vijf gegroeid (2070) en verantwoordelijk voor de totale CO2 uitstoot die meer zal zijn dan het nu is. Daar helpen een paar bossen meer of minder niet veel aan.

  Zolang dat dus niet wordt opgevangen heb ik er ook niet zo veel zin in om de brave burger uit te hangen.

 24. Je kunt altijd wel ergens op wachten. Intussen worden er toch al vele meters gemaakt:
  "Vier jaar geleden riepen mensen nog dat vrachtwagens nooit elektrisch zouden rijden, nu is dat praktijk. Energieneutrale huizen waren alleen nog maar een droom. Nu hebben we er al veertig. Ook zijn er meer windmolens. En ze zijn sterk in prijs gedaald. Vooral op zee.
  (…)
  Het leeft. Veel partijen zijn ermee bezig. Ondanks dat Trump dwarsligt blijft het bijzonder dat zo veel landen het eens werden dat we de temperatuur stijging tot anderhalve graad moeten beperken terwijl in de jaren daarvoor met veel moeite twee graden was afgesproken. Die halve graad zorgt er wel voor dat 600 miljoen mensen in de sub-sahara kunnen blijven leven.
  Maar die halve graad minder vergt veel werk. Ik heb wel eens de indruk dat niet alle regeringen dat door hebben."
  Aldus Marjan Minnesma in Goedgeld.

 25. Communisme, socialisme, kapitalisme, (neo)liberalisme. Kan eigenlijk nixxx met die abstracte stromingen. Vanuit o.a. economisch, politiek en maatschappelijk oogpunt zouden toch bijvoorbeeld VVD, D66, Geert en Thierry zich aan het neo-liberalisme en het kapitalisme moeten binden?
  Zoals SP en PvdA zeggen socialistisch te zijn. Maar de meeste kiezers weten écht niet waar de verschillende ideologieën tegenwoordig nog precies voor staan. Waar is het pacifisme bijvoorbeeld gebleven?
  Voel me ook aangetrokken tot: afwijzing van geweld, wapens en militaire instellingen. Dan weer niet direct tot burgerlijke ongehoorzaamheid etc. PSP stond e.e.a. voor, maar nu we weten dat deze ideologie door Groen-Links is opgeslokt… Nee, mijn stem niet.

  Stem PvdA om het sociale karakter. Zou niet weten of ik het met elke zinsnede van "De internationale" eens ben. Heb wel een vermoeden….

 26. Prachtig Bernard, maar als vliegmaatschappijen daar dwars door heen gaan is het weggegooid geld. En zitten we dieper in de puree dan nu het geval is.

 27. Electrisch is helemaal niet zo groen. Het is net zo groen als GL. Waterstof is groen en volgens mij ook de toekomst. In batterijen zitten zware en zeldzame metalen, zoek maar eens Li. Het gaat er mij om dat er mensen zijn die beginnen ste stuiteren wanneer er over groen gesproken wordt en daarom GL de hemel in prijzen. Milieu staat voor mij niet gelijk aan het herverdelen van welvaart, terwijl het lokale verkiezingsprogramma vol staat met plannen in die richting. Groen komt er bijna niet in voor. Gezien de beoogde volksvertegenwoordigers van de partij was het ook te verwachten.

 28. Of het nu handiger is om energie in batterijen of waterstof op te slaan zal de toekomst vanzelf uitwijzen. Maakt in principe niks uit.
  De zeldzame mineralen in telefoons en batterijen kun je natuurlijk wel steeds hergebruiken als je een goed rouleersysteem ontwikkelt.

 29. Stevo Akkerman zegt het mooi: Je zou bijna communist worden van ons economisch model[/url]. GroenLinks is natuurlijk niet alleen Groen, maar ook Links. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig. De SP is lkinks natuurlijk, maar PvdA al lang niet meer.

 30. Riet, we verschillen in de kijk op rechtvaardigheid. Ik geloof in emancipatie van de zwakkere groep waarbij je mensen moet helpen uit een situatie te komen. Jij gelooft in dat je mensen moet helpen door afhankelijk te te stimuleren door telkens tekorten bij te storten. Dat verschil van inzicht lossen we niet op.

  Bernard, Tijdens het gebruik zijn elektrische vervoersmiddelen met een batterij wel schoner dan "gewone" vervoersmiddelen, doordat er geen vervuilende stoffen uit de uitlaat komen, maar ze verschuiven veel problemen van de steden naar verder gelegen oorden. In de gerbuikte accu's zitten stoffen als lithium, nikkel, koper en aluminium, waarvan de winning met erg veel verzuring en grondwatervervuiling gepaard gaat. Omdat de stroom die de vervoersmiddelen gebruiken voor een flink deel uit de steenkool- en bruinkoolcentrales komt, moet ook het afval van de kolenmijnen worden meegerekend in het milieueffect. Er komen drie tot vier keer zo veel toxische stoffen vrij als bij vervoermiddelen met een verbrandingsmotor, stellen de experts. Ook het gebruik van schaarse metalen is drie keer zo hoog als bij conventionele vervoersmiddelen. De productie van bijvoorbeeld elektrische auto's vergt twee keer zo veel energie als die van benzine- en dieselauto's. Dat levert dus twee keer zo veel broeikasgassen op. In hoeverre die uitstoot tijdens het gebruik wordt goedgemaakt, hangt sterk af van de herkomst van de elektriciteit waar de auto's op rijden. Het hele plaatje moet dan wel kloppen, wat nu nog niet het geval is. Bij waterstof zijn de milieu effecten aanzienlijk kleiner.

  GroenLinks is niet mijn club, dat moge duidelijk zijn. De kijk op groen is enkel voor de buhne. Een bomen plant programma is bijvoorbeeld veel te gemakkelijk. Men wil graag gedrag veranderen; want wat de GL'er niet doet, hoeft de burger ook niet te doen. Daar ben ik het niet mee eens, want er zijn best wel manieren om compenserende maatregelen te nemen, zonder dat de welvaart daar onder lijdt. GL komt daar niet op, zit niet in de DNA van de partij.

  Ik rijd bijvoorbeeld al jaren Volvo en elke keer als ik een nieuwe auto koop word er een boom door Volvo geplant. Met die boom compenseer ik het verbruik van de auto (in de jaren dat die boom er staat). Een scheikundig heeft een keer berekend dat een boom van 100 jaar oud meer dan 6570 Kilo CO2 kan opnemen. Op een dag maakt de boom met een kroondoorsnede van circa twaalf meter, met 600.000 bladeren en een werkgebied voor de zuivering van lucht van circa 15.000 vierkante meter, op een zonnige dag 9.400 liter (of achttien kilo) koolstofdioxide onschadelijk? Daar kan ik een beste auto, met een behoorlijke zware motor van rijden en vlieg ik ook nog een paar keer per jaar, denk ik zo.
  Eigenlijk moet ik hier als liberaal niet mee komen, maar moet de noodzaak door GL aan de bevolking worden "verkocht".

  1. Tja, als compensatie laat je een boom planten… Ben daar sceptisch over. Het lijkt mij een truc om door te kunnen gaan met rommel maken.
   Het is nog helemaal niet zo duidelijk wat die 'compensatie' aanricht. Waren er niet al voorbeelden van arme boeren die door hun corrupte overheid van goede landbouwgrond werden verjaagd om plaats te maken voor bosaanplant?
   En die boom komt uiteindelijk ook weer aan het einde van zijn levensduur. Als je er (bv) huizen mee bouwt, blijft de CO2 (of eigenlijk de C) in het hout zitten. Maar als het hout verbrandt wordt of langzaam vergaat, komt de C in de vorm van CO2 terug in de atmosfeer. In het laatste geval blijft een deel van de C in de bodem. Het is geen duurzame (in de zin van blijvende) opslag. Ik heb bij dat "afkopen" van de negatieve gevolgen van vliegen het nare gevoel dat het eigenlijk niet effectief kan zijn. Alsof je stiekem roken in de keuken zou kunnen goedmaken door in de slaapkamer het raam open te zetten. Ik ben benieuwd, en hoop dat mijn gevoel niet klopt!

 31. Klaas Jan,

  Jij gelooft in dat je mensen moet helpen door afhankelijk te te stimuleren door telkens tekorten bij te storten.

  Wat is dat nu voor gelul? Dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat mensen onafhankelijk worden door welvaart eerlijker te verdelen. Waarom zou je nog schoonmaker worden bij een graaiende bankier, en zo ongewild aan het graaien bijdragen? Dat doe je alleen als je van hem afhankelijk bent. Wij als samenleving hebben de plicht om het graaien aan te pakken.

  De grootste stimulans tot afhankelijkheid komt niet van subsidies en uitkeringen, maar van regelingen die het graaien stimuleren. Marktdenken in de gezondheidszorg, waardoor premies stijgen en aan winstuitkeringen worden uitgegeven. Lumpsum financiering in het onderwijs, waar miljoenen zijn verdwenen in vastgoed en overhead. Tekortkomende milieumaatregelen, waardoor de rekening uiteindelijk bij onze kinderen wordt neergelegd. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor mensen steeds minder verdienen in steeds onzekerder baantjes. En de directeur, die het bedrijf daarmee zo'n mooie besparing heeft opgeleverd, krijgt een paar tonnen extra als beloning. We vergeten even dat de echte besparing wordt opgehoest door de werknemers, niet door de directie.

  De inkomensongelijkheid neemt al decennia lang toe. Dat los je niet op door mensen onderaan de ladder een wortel voor te houden. Dat los je alleen op door die onverdiende tonnen terug te geven aan de mensen die ervoor zijn opgedraaid.

 32. Met andere woorden: die tekorten zouden er helemaal niet hoeven zijn als we niet voortdurend de rijksten en machtigsten de hand boven het hoofd zouden houden.

 33. Riet, het kan toch niet zo zijn dat we alles maar moeten herverdelen omdat een paar mensen wat meer verdienen. Inmiddels wordt al meer dan de helft van alle lasten gedragen door een zeer kleine groep? Moet die groep nog meer betalen, het tarief staat al op 52%?

  De inkomens ongelijkheid heeft mi meerdere oorzaken. Het overheersende beeld is overigens dat de ongelijkheid van het besteedbaar inkomen in Nederland tamelijk stabiel is en niet veel in de jaren is veranderd. Door de groeiende groep gepensioneerden, zie je nu wel een verschil ontstaan. Ook de toename van immigranten heeft een klein effect op de ongelijkheid, doordat zij afhankelijk zijn van uitkeringen. Mbt de gepensioneerden, daar wil ik kort over zijn. Zij hebben in mijn ogen jaren lang (bewust) veel te weinig betaald en hebben daarnaast niet aan oplossingen gedacht/ de zaak vooruit geschoven. Het aantal kinderen nam af en men heeft daar niet op geacteerd! Het kan niet zo zijn dat een jongere generatie daar nu voor op de blaren moet gaan zitten. Deze generatie kan niet het gat dicht fietsen wat de ouders hebben laten vallen. Vergeet niet dat de huidige generatie nu gaten voor 2 of 3 families aan het dicht fietsen is. Solidariteit kent echt wel een prijs. Zorgkosten prima, maar de oudedag voorziening is echt iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent (geweest).
  Mbt de lonen, ik heb het niet over graaien. Er zal altijd een verschil blijven, net als dat er mensen zijn die beter kunnen sporten dan een ander. Een dokter verdiend meer dan een caissière. Is dat erg? Het werk is anders, andere verantwoordelijkheid enz. Vergeet niet dat een goede stucadoor soms een betere cent verdiend dan een supermarktmanager. Het is helemaal niet verkeerd om bepaalde resultaten te belonen met wat extra geld. Waarom zou dit verkeerd zijn? Dat de manager/ stuurman hier voor beloond wordt is helemaal niet erg. Hij is immers ook de kop van jut wanneer het verkeerd gaat.
  Flexbanen zijn in mijn ogen een eerste stap naar vast werk. Voor mij is een uitkering geen hangmat, maar een sociaal vangnet. Hier verschillen we voornamelijk van mening. Je ziet overigens een trend dat het aantal flexbanen afneemt.

 34. @Bernard, je hebt deels gelijk. Door het planten van bomen koop je ongeveer 200-300 jaar (afhankelijk van type boom). Dan zijn er ook weer andere vormen van energie en staat de wereld er heel anders voor. Wat ik voorstel is om de bomen te planten op plaatsen waar landbouw onrendabel is. Als voorbeeld; de Ijssel allee zie ik de komende jaren nog niet 6 baans worden. Toch zijn de midden en de rand berm erg breed. Daar is voldoende plaatse voor bomen en zo zijn er nog wel meer plaatsen te bedenken. De positieve bijeffecten van een boom moeten we gebruiken, te meer omdat er een wereldwijde ontbossing aan de gang is. Het helpt ons nu om te compenseren, wat nodig is. Het andere uiterste is dat we het gedrag veranderen, met de daarbij ongewenste economische effecten. Zoals eerder geschreven, we moeten al een generatie extra voeden:)

 35. Riet, het kan toch niet zo zijn dat we alles maar moeten herverdelen omdat een paar mensen wat meer verdienen.

  Ga je weer? Je maakt een karikatuur van wat ik zeg.Inmiddels wordt al meer dan de helft van alle lasten gedragen door een zeer kleine groep?Ja allicht. Ze hebben de grote groep zo uitgeknepen dat die weinig meer bij te dragen heeft.

  Moet die groep nog meer betalen, het tarief staat al op 52%?

  52% over het deel van het inkomen dat boven twee keer modaal uitkomt bedoel je. Daarna hebben ze nog voldoende over voor en zeer riante levensstijl.

  Zeg eens, als een directeur 650 keer meer betaald krijgt dan de laagst betaalde medewerker[/url], vind je dat dat een redelijk verschil?

 36. Riet, de inkomensongelijkheid is niet zo erg gestegen de laatste jaren. Het CBS onderzoekt dit regelmatig. Verschil zal er altijd bestaan. Het is een utopie dat je dit kan oplossen. Mijn opmerking over het belastingtarief begrijp je volgens mij verkeerd. Om zwakkeren beter te ondersteunen is het denk ik makkelijker om meer mensen in een hogere belastingschaal te brengen, als door de kleinere groep zwaarder te belasten. Dit kun je doen door opleiden, mensen aan het werk te krijgen enz. Om goed te ondersteunen is geld nodig. De inkomsten zijn met een grotere massa beter en sneller bij elkaar te brengen, massa is nog steeds kassa.

Reageer