Zwolse woningcorporaties scoren goed op Aedes benchmark

Zwolse woningcorporaties scoren goed op Aedes benchmark

Zwolle – Op 23 november zijn op het jaarlijkse Aedescongres alle benchmarkresultaten bekend gemaakt. De Zwolse woningcorporaties scoren hoog op deze benchmark.
In de benchmark worden woningcorporaties vergeleken op basis van 5 prestatievelden 'Huurdersoordeel (A), Bedrijfslasten (A), Duurzaamheid (B), Onderhoud & verbetering (B) en Beschikbaarheid & betaalbaarheid (B). Deze laatste 3 velden zijn dit jaar nieuw. Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bij alle verhuureenheden (98%) in de sector. De resultaten van de gehele doelgroep worden per deelscore opgeknipt in 3 groepen. De best scorende groep krijgt een A, de middengroep een B en de 33% laagst scorende corporaties krijgt een C.
DeltaWOnen
DeltaWonen behaalt opnieuw uitstekende resultaten bij Aedes Benchmark 2017. Een positieve beoordeling voor deltaWonen bleek uit de resultaten van de Aedes Benchmark 2017. DeltaWonen behaalde voor derde jaar op rij ook dit jaar een AA-score op het oordeel van de huurders en op de (gemiddelde lage) bedrijfslasten. DeltaWonen is de enige corporatie in de grootteklasse 10.000 tot 25.000 verhuureenheden, die dit resultaat heeft weten te behalen en zit op deze velden op het landelijke gemiddelde niveau. Evert Leideman: "De Aedes Benchmark is voor ons als deltaWonen belangrijk, omdat het laat zien hoe huurders ons beoordelen en hoe wij het doen ten opzichte van onze collega woningcorporaties. Wij zijn trots dat huurders deltaWonen in de Benchmark gemiddeld beoordelen met een 7.7. Landelijk beoordelen huurders hun woningcorporatie gemiddeld met een 7.5. Bij deltaWonen vinden we het belangrijk dat huurders snel en klantvriendelijk geholpen worden. Wij zoeken continu naar manieren om onze producten en service te verbeteren. Daarvoor is actuele kennis van de behoeften van de klant en van de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij van groot belang. Die kennis doen wij op door onderzoek, maar vooral ook door goed naar onze klanten te luisteren." De Benchmark laat zien dat deltaWonen het goed doet. De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op € 648,-. Dat is ruim lager dan het landelijke gemiddelde (€ 790,-). Leideman: "Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. De vraag naar sociale huurwoningen is ook in 2017 gestegen. De verwachting is dat deze stijging voorlopig blijft doorzetten. We investeren daarom de komende jaren fors in de bouw van huurwoningen om aan die vraag te voldoen. Uiteindelijke doel in 2023: 1.000 woningen aan ons bezit toevoegen. Om dit doel te behalen, blijven we kritisch op onze bedrijfslasten en proberen we ons werk steeds efficiënter te doen."
SWZ
In de Aedesbenchmark voor woningcorporaties behoort SWZ ook dit jaar tot de beste woningcorporaties van het land. SWZ presteert met name bovengemiddeld als het gaat om de lage bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud en verbetering. Deze laatste twee categorieën zijn dit jaar voor de eerste keer beoordeeld. Bestuurder Monique Boeijen: "We zijn blij dat we ook dit jaar goed scoren en de lijn van vorig jaar weten vast te houden. Onze bedrijfslasten blijven laag en we letten goed op onze uitgaven. Dat is belangrijk als sociaal verhuurder, omdat we zo de huren laag kunnen houden. Uit eigen onderzoek weten we dat we ondanks die relatief lage uitgaven toch bovengemiddeld scoren op de waardering van huurders over de kwaliteit van woning, namelijk een 7,3 t.o.v. een 7 landelijk. En bij reparatieverzoeken scoren onze vakmannen zelfs een 8!' Samenvatting van de resultaten
A voor Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn ten opzichte van het
voorgaande jaar gedaald van € 779 naar € 728. Het sectorgemiddelde ligt op € 790.
A voor Duurzaamheid (nieuw in 2016)
Op het gebied van duurzaamheid presteert SWZ bovengemiddeld in de energie-index. Onze
woningen hebben een energie index van 1,55, waar het landelijk gemiddelde op 1,73 ligt.
A voor Onderhoud en verbetering (nieuw in 2016)
Het gaat hier om het totaalbedrag dat uitgegeven is aan onderhoud en verbetering. SWZ ligt hier
met €1426 ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat ligt op € 2216 voor corporaties met een
vergelijkbaar bezit qua type en bouwjaar. Uit eigen onderzoek blijkt zoals ook hierboven al is
aangegeven dat de waardering van huurders voor de kwaliteit van de woning evenwel boven het
landelijk gemiddelde ligt (7,3 t.o.v. 7 landelijk).
B voor Huurdersoordeel
Bij het huurdersonderdeel reparatieverzoeken scoorde SWZ hoog met een 8,0 (was 7,9). De score
bij nieuwe huurders bleef gelijk (7,6) en daalde bij vertrokken huurders naar een 7,1 (was 7,2).
B voor Beschikbaarheid en betaalbaarheid (nieuw in 2016)
SWZ scoort gemiddeld op de hoeveelheid vrijgekomen woningen met een lage huurprijs. We
hebben veel woningen aan de doelgroep van beleid toegewezen. Ook ligt de huurprijs van
woningen van SWZ onder het landelijk gemiddelde.
Openbaar Belang
Openbaar Belang levert goede dienstverlening en verantwoorde bedrijfsvoering. Dat tonen de prima resultaten van de Aedes-benchmark aan.
"'De benchmark geeft ons inzicht hoe het gaat. De letters zijn prima, maar wij blijven sturen op de inhoud. Het is een resultaat waar we van kunnen leren," zegt directeur-bestuurder Sjoerd Quint. "Daarnaast is het natuurlijk heel mooi dat de uitkomsten aangeven dat we goed meekunnen met de andere corporaties. Maar we blijven ook ruimte voor verbeteringen zien, met name bij de prestatievelden 'Huurdersoordeel' en 'Beschikbaarheid & betaalbaarheid'."
Hoewel op de drie deelscores hoger gescoord wordt dan het landelijk gemiddelde, is de eindletter een B. Openbaar Belang is de afgelopen maanden bezig geweest met het invoeren van het nieuwe dienstverleningsmodel. Ook in 2018 komen daar nog nieuwe zaken uit voort, zoals een nieuwe website en klantportaal. Deze vernieuwingen bieden mogelijkheden om het huurders¬oordeel te verbeteren.
De gemiddelde bedrijfslasten van Openbaar Belang zijn per verhuureenheid € 748,-. Dit is een flink stuk lager dan de € 825,- van vorig jaar, maar ook lager dan het landelijk gemiddelde van
€ 790,-. "Vorig jaar is het streven uitgesproken om onder de € 800,- per vhe uit te komen. Dit is met name door een efficiëntere bedrijfsvoering gelukt," vertelt Sjoerd Quint.
Zie voor de gedetailleerde resultaten www.Aedes.nl.

Artikel delen:

Reageer