Training Grip op Verwardheid

Training Grip op Verwardheid

Zwolle – Zwolle krijgt een subsidie van ruim 200.000 euro voor de sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door ZonMw. Doel van het project is alle personen met verward gedrag én een acute hulpvraag te bereiken. Eén van de onderdelen betreft een training op het gebied van herkennen en signaleren van verward gedrag. Deze training wordt ontwikkeld en gegeven door Impluz en MEE IJsseloevers.

Zowel landelijk als in Zwolle stijgt het aantal meldingen van verwarde personen. Marieke Schoonderwoerd, projectleider vanuit MEE IJsseloevers: “Mensen die in aanraking komen met hen, zoals professionals, vrijwilligers, buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en naast betrokkenen, handelen vaak vanuit hun beste intentie, maar dat is niet altijd de meest helpende manier. Omdat zij soms niet goed weten wat voor achtergrond het verwarde gedrag heeft, zijn ze handelingsverlegen. Met de training willen we onder andere hun kennisniveau en handelingsvaardigheid vergroten, zodat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend.”

Theorie en praktijk wisselen elkaar af in de training. Zo wordt herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook LVB, NAH, autisme en dementie behandeld. Marieke Schoonderwoerd: “Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een beperking kan tot verward gedrag leiden.” Verder wordt in de training o.a. geoefend in communicatie met personen met verward gedrag, leert men hoe te handelen in een crisissituatie en komen ervaringsdeskundigen aan het woord.
“De training wordt georganiseerd in gemengde groepen. Zo verbinden we verschillende mensen die te maken hebben met personen met verward gedrag en weten ze elkaar in de toekomst te vinden!”, aldus Marieke.

De training start in 2018. Geïnteresseerden kunnen alvast een e-mail sturen naar: gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl.

De projectleiding ligt, op verzoek van de gemeente Zwolle, bij GGD IJsselland. Naast de gemeente Zwolle en GGD IJsselland zijn verschillende Zwolse organisaties betrokken: het Sociaal Wijkteam, Dimence, Tactus, de Herberg, Het Leger des Heils, RIBW, Creating Balance, Trajectum, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de politie, Medrie, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Openbaar Ministerie en MEE IJsseloevers.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ooit gedacht dat de Katholieken het helemaal verkeerd zagen met Duivel-
    uitdrijvingen. D'r komt wat totaal bezeten volk over dat brugje naar de opvang. Schreeuwend
    en gebarend en scheldend. En yep regelrecht vloekend, ontzettend vloekend en krijsend erbij ook nog.
    Nouja, ik film 't allemaal. Ga ik nog wel eens een vlog van maken denk ik.
    Zal je niet bevallen vrees ik.

Reageer