Bewoners buitengebied maken zich zorgen over windmolens Zwolle - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Bewoners buitengebied maken zich zorgen over windmolens Zwolle

Zwolle – Melkveehouder Henk van Leusen uit Tolhuislanden liet de gemeenteraad maandagavond duidelijk weten verbaasd te zijn dat Tolhuislanden door het gemeentebestuur als een “kansrijk gebied voor windmolens” is aangemerkt. Als voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Tolhuislanden herinnerde hij de gemeenteraad eraan dat zijn woongebied door de provincie is aangemerkt als weidevogelgebied. Windmolens verstoren volgens hem de weidevogelpopulatie. Er staan al een aantal molens in dit gebied aan de Staphorster kant en Nieuwleusen heeft plannen voor nog meer windmolens aan de gemeentegrens van Zwolle. “Tolhuislanden is een dun bevolkt gebied en wellicht voor de politiek niet interessant.”

De gemeenteraad voerde maandagavond een debat over de Energiegids, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente wil omgaan met initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking. Volgens wethouder Michiel van Willigen heeft Zwolle grote ambities en om die te realiseren is windenergie noodzakelijk, maar daarnaast ook zonneparken, aardwarmte en waterkracht. Windmolens en zonneparken zullen met name in het agrarische buitengebied van Zwolle worden gerealiseerd.

Alex Wolters, voorzitter van het Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken richtte zich ook tot de gemeenteraad. Harculo en Hoog Zuthem bij Windesheim zijn volgens het gemeentebestuur ook kansrijk voor windmolens. Volgens Wolters heeft de gemeente tot nu toe niet met de inwoners van deze buurten gesproken: “De bevolking is volledig onwetend” en hij voorspelt weerstand tegen windmolens vanwege de grote impact op de bewoners en het cultuurhistorisch landschap. Ook de wildstrook in dit klein en kwetsbaar gebied loopt volgens hem gevaar. De gemeente Olst-Wijhe heeft plannen voor windmolens aan de zuidkant van Windesheim tegen de gemeentegrens van Zwolle.

De volledige gemeenteraad ondersteunt de ambitie dat er in Zwolle in 2025 25% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Nu is dat 7%. Harold van Vilsteren van het CDA stelde wel duidelijk dat “we niet alleen bewoners uit het buitengebied kunnen laten opdraaien voor duurzame energieopwekking.” Hans Wijnen van de VVD wil beslist geen windmolens in de bebouwde kom van Zwolle, maar ook geen windmolens in het buitengebied als daar veel mensen in dat gebied op tegen zijn. Hij pleitte voor meer inspraak door de bewoners: “daar mag nog wel een tandje bij.” Mark Oldengarm van D66 beseft dat er sprake is van “een grote ruimtelijke uitdaging”, maar vindt wel dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen voor de consequenties van haar energieambities en dit ook duidelijk moet uitdragen aan haar inwoners. Ook Wietse de Boer van de ChristenUnie is van mening dat “we bij weerstand niet gelijk moeten gaan liggen, maar op basis van argumenten met bewoners in gesprek moeten gaan.” Wethouder Van Willegen zegde toe dat hij zich zal blijven inzetten inwoners van buurten te betrekken als er concrete plannen voor opwekking van duurzame energie worden gemaakt.

Jan Slijkhuis benadrukte dat alle beschikbare middelen om duurzame energie op te wekken moeten worden ingezet; ook windmolens. Hij leverde wel kritiek op Swollwacht die volgens hem op geen enkele manier wil meewerken aan windmolens. Slijkhuis verweet Swolwacht “vrijblijvend cafetariagedrag” door wel de energieambities te ondersteunen, maar windmolens af te wijzen. Volgens William Dogger van Swollwacht zijn er voldoende andere mogelijkheden dan “torenhoge windmolens van 150 meter op Zwols grondgebied.” Hij gelooft in technische innovaties en is voorstander van zonneparken in het buitengebied en pleit ook voor waterkracht.

Remko de Paus van GroenLinks beseft dat de “enorme opgave” van de energietransitie “pijn” zal doen, maar dat de urgentie hoog is en maant het gemeentebestuur aan tot spoed. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen sprak zijn waardering uit naar de gemeenteraad dat de energieambitie van het gemeentebestuur breed wordt gesteund. “We beginnen niet bij 0 en blijven ons in de volle breedte inzetten voor een totaal programma op het gebied van energietransitie zowel groot- als kleinschalig.”

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Lachwekkend, Nederland moet verduurzamen zolang het maar niet in mensen hun eigen achtertuin gebeurt. Laat de argrarische sector maar eens kritisch naar zichzelf kijken als het gaat om dierenwelzijn, het mestbeleid etc. Maar dat doen deze subsidieslurpers niet (EU subsidies). Klagen kunnen ze als de beste.

  2. Het is duidelijk. Mooi praten, maar vooral niets concreets doen. Zwolle wil geen windmolens. Nou dan doen we het toch niet.
    En bedenken we nu alvast hoe we aan onze kleinkinderen gaan uitleggen waarom we niets gedaan hebben.

    1. Bernard, de ellende is al begonnen! https://www.destentor.nl/zwolle/windesheim-boos-over-windmolens-slechte-communicatie~ada6b45b/ Ik maak mij er enorm boos over dat de gemeente aan iets begint, wat helemaal nog niet nodig is! Men zadelt bewust mensen op met overlast omwille van voornamelijk persoonlijke belangen. In Zwolle is zonne energie helaas nog niet “hip and hot” en hebben we slechts, maximaal, 10% van het totale beschikbare oppervlak belegd met zonnepanelen. Een zonnepark wordt niet erg graag over na gedacht. Alvorens je met drastische maatregelen komt, bekijk dan eerst eens het “laaghangende fruit” in de vorm van zonnepanelen.

  3. Ik zou die molens lekker ergens op een industrieterrein zetten waar niemand woont (marslanden, terrein bij scania, terrein bij de rova langs de a28) en dan de rest van de platte daken van de bedrijven vol leggen met zonnepanelen. Dat lijkt mij een heel wat realistischer idee. Kun je in het buitengebied eventueel wel wat met warmtepompen gaan doen en eventueel zonnepanelen op grote objecten als schuren en stallen.

Reageer