Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe reserveleden

Participatieraad Zwolle zoekt nieuwe reserveleden

Zwolle – De Participatieraad Zwolle is op zoek naar nieuwe reserveleden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven Zwollenaren met een groot, relevant netwerk in de Zwolse samenleving. En met een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Reserveleden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat vult een reservelid de vrijkomende plaats in.
De Participatieraad Zwolle zet zich in voor gemeentelijk beleid wat aansluit bij datgene wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. De raad adviseert hierover aan het College van burgemeester en wethouders zodat de inwoners van Zwolle de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
De Participatieraad denkt mee over zaken die anders kunnen en gaat in gesprek met de inwoners van Zwolle over de gevolgen van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven.
In haar werk richt de raad zich vooral op de inwoners van Zwolle die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. De Participatieraad werkt mee aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en iedereen er toe doet.
Als u meer wilt weten over de vacature en over de eisen die aan kandidaten gesteld worden dan kunt u daarvoor terecht op de website van de Participatieraad www.participatieraadzwolle.nl en op de Facebook pagina.
Heeft u belangstelling om reservelid voor de Participatieraad te worden dan kunt u tot uiterlijk 31 december 2017 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar info@participatieraadzwolle.nl sturen.

Artikel delen: