Eenvoudiger milieuwetgeving voor bedrijven

Per 1 januari 2008 vereenvoudigt de milieuwetgeving voor bedrijven. Hierdoor zullen er bijvoorbeeld minder bedrijven een milieuvergunning nodig hebben. Deze deregulering zorgt voor minder administratieve lasten. De gemeente Zwolle gaat vanaf januari bedrijven informeren over de veranderingen. 

Veel bedrijven moeten nu òf een milieuvergunning hebben of zij vallen onder één van de twaalf Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Deze twaalf AMvB’s gaan plaats maken voor één AMvB, het Activiteitenbesluit. Voor veel groepen bedrijven vervalt de meldings- of vergunningsplicht. Voor de metaalelektro-branche wordt het met name  eenvoudiger. Uitgangspunt blijft dat het milieu op eenzelfde niveau wordt beschermd.

 Wat betekent dit voor Zwolse bedrijven?

Voor Zwolle betekent dit dat ongeveer 2000 bedrijven straks onder dit Activiteitenbesluit vallen. De bedrijven worden in drie types onderverdeeld: 

–        Type A bedrijf: voor deze bedrijven komt de meldingsplicht te vervallen, wel moeten zij aan de algemene regels voldoen. De bedrijfsactiviteiten hebben weinig (negatieve) invloed op het milieu. Hieronder vallen onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen;

–        Type B bedrijf: voor deze bedrijven geldt geen vergunningsplicht (meer) en zij vallen geheel onder het Activiteitenbesluit. Dit zijn een groot aantal bedrijven uit de metaalelektro-industrie;

–        Type C bedrijf: Voor deze bedrijven blijft de vergunningsplicht gelden. Hieronder vallen grotere industriële bedrijven, landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven.

In Zwolle zijn totaal 1820 bedrijven type A of B bedrijven, en er zijn zo’n 180 type C bedrijven. Het besluit is niet van toepassing op de IPPC-bedrijven (bedrijven met grote milieubelasting). 

Informeren

Vanaf 1 januari 2008 gaat de gemeente Zwolle bedrijven over het Activiteitenbesluit informeren. Een groot aantal bedrijven krijgt een brief over de veranderingen die voor hen van toepassing zijn. In sommige gevallen wordt een bedrijf op afspraak bezocht. Voor de indeling van bedrijven onder type A, B of C wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde invulboom. Deze kunt u vinden op www.omgevingsvergunning.vrom.nl/aim

 

Voor meer informatie kunnen bedrijven kijken op: http://www.minvrom.nl/ of contact opnemen met de gemeente Zwolle: (038) 498 52 00.

 

Artikel delen:

Reageer