Uiverkuukens en Klepperaers komen in stemming

Zaterdag 12 januari as vieren de Uiverkuukens en Klepperaers hun jaarlijkse feestje. Dit feest is zoals altijd het opstapje voor de jeugd (van cv De Eileuvers) naar het carnaval.

Carnaval valt dit jaar vroeg, zeer vroeg. Vandaar dat het Uiverkuukenfeest al op 12 januari gevierd gaat worden. Maar dat zal de sfeer niet beïnvloeden. De jongelui staan te trappelen en te klepperen om aan het vijfde jaargetijde te kunnen beginnen. En wat is dan mooier om dat samen te doen op de Borrelsboot. Natuurlijk zal Eileuver- en stadsprins Heppie I aanwezig zijn. Nadat hij in de jaren 80 jeugdprins van geweest, sloot hij zich aan bij de Uiverkuukens.

Hij was een van de mensen die het scholierencarnaval destijds op de kaart heeft gezet. Ook was hij lid van de commissie Uiverkuukens, toen die het 111e lid mochten verwelkomen in 1989. De groep heeft daarna niet zoveel leden meer gekend, maar dat nam niet weg dat de groep zich al jaren goed manifesteert.

Uiverkuukens: Hét nest voor (jeugd)prinsen!

Denis Holterman, in dit jaargetijde beter bekend als Stadsprins Heppie I, komt uit een goed nest. Nadat Denis begin jaren 80 jeugdprins was geweest, kwam hij terecht bij de Uiverkuukens. Hier heeft hij enkele jaren commissiewerk verricht en was een van de grote gangmakers bij deze groep. Denis is niet de eerste (stads)prins die opgegroeid is in het Uiverkuukennest. Vorst Archibald (2006) ging hem voor en op dit moment is een van de oprichters van de Uiverkuukens hoogheid bij cv De Deurzakkers (prins Dink I, in 1977 jeugdprins Dinky I van cv De Eileuvers).

De Uiverkuukens zijn ook een kweekvijver voor organisatietalent. Onder de huidige hofleden van de Eileuvers zijn een groot aantal oud “Kuukens”. Je vindt ze overal, van bestuur tot raad van elf, van protocol tot vorstendom.

Kortom, de Uiverkuukens zijn een waardevol onderdeel van de jeugdopleiding van cv De Eileuvers.

Historie
Uiverkuukens:  24 jaar maar nog steeds jong!

In 1983 kreeg Anton Suurmeijer de opdracht om iets op (stelt)poten te zetten voor de jeugd tussen de 12 en 18 jaar. Voor hen werd er namelijk nog niets gedaan tijdens carnaval: het jeugdhof ging tot en met 12 jaar en wilde je het café in dan moest je 18 jaar wezen.
In januari 1984 belegde Anton een vergadering met een aantal oud-jeugdprinsen, te weten Marc (Visscher), Dinky (René Dinkelberg), Bastiaan (Belger) en Adriaan (Harald Dinkelberg). Anton Suurmeijer was bekend met het carnaval in Enschede, waar de
plaatselijke carnavals vereniging de “Klötterboksen” kende. Op voorstel van Anton werd er een club in het leven geroepen naar voorbeeld van De Klötterboksen en op de receptie van Prins Stiek in 1984 verschenen de eerste leden in rode kiel met gele sjaal.

In het eerste jaar werd er ook gelijk aan de optocht meegedaan. Niet met een wagen maar met een bakfiets. Nog voor de optocht vertrok vanaf de Veemarkt, moesten er al 2 banden geplakt worden. Dit gebeurde in een “waterplas”, overgebleven van de veemarkt van de dag ervoor….

Latere thema’s voor de optocht in de beginjaren waren “De Knock-outshow”en de Bluesbrothers.

In de eerste jaren kende de groep een stormachtige groei. Tijdens het eerste lustrum kon het 111e lid worden ingeschreven. Doordat er steeds meer te doen was voor deze leeftijdsgroep, zakte het ledental daarna.

De Uiverkuukens werden snel bekend  in Sassendonk. Door de rode kielen vielen ze  goed op. Je zag ze tijdens het Zotte Ermenien Konkoers, in de optocht en dweilend door heel de stad. Tijdens het Kielebal kleurde de dansvloer rood. Aan de Eileuver op de Grote markt hing een pop met een rode kiel.

In de beginjaren namen de Uiverkuukens de abdicatie van de vertrekkende prins over van het vorstendom. Inmiddels doen zij dit al weer vele  jaren en weten zij ieder jaar weer de prins op een originele manier “af te voeren”.

In 1992 zag een tweede jongerengroep het levenslicht: “De Klepperaers”. Het bleek dat er van uit de Uiverkuukens nog weinig doorstroming naar de Raad van elf of andere geledingen was. Om dit te overbruggen werd door een aantal Kuukens het initiatief genomen tot de oprichting van deze groep. Samen stappen, op reis (oa het carnavalsmuseum in Limburg) en eten waren de activiteiten die de agenda vulden.

Later werden beide groepen samengevoegd. De leden van beide groepen organiseren nu een keer per jaar een groot feest, voeren de abdicatie uit tijdens de zittingsavond en trekken er samen op uit tijdens carnaval. Een van de personen die zich jarenlang heeft ingezet voor beide jongerengroepen en nog steeds hiervoor actief is, is Monique Wouters. Met enthousiaste inzet zorgt zij ervoor dat er activiteiten voor deze jeugd ontplooid worden. Ook is zij  het creatieve brein achter de abdicaties.

Artikel delen:

Reageer