Makelaar voor natuur- en milieuonderwijs in Zwolle

Makelaar voor natuur- en milieuonderwijs in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een zogeheten natuur- en milieueducatie makelaar die bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van natuur- en milieuonderwijs gaat coördineren en verbinden. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. De raad had eerder dit jaar voor een periode van drie jaar geld beschikbaar gesteld om kennis en bewustwording over natuur- en milieuonderwerpen voor kinderen en volwassenen te vergroten.
Er zijn binnen Zwolle al veel activiteiten en lesmiddelen over natuur en duurzaamheid voor het onderwijs, maar die zijn niet altijd bekend bij de scholen of sluiten niet goed aan bij de behoeften van scholen. Samen met partners uit de stad heeft de gemeente daarom het idee ontwikkeld om voor de komende drie jaar een nieuwe functie te creëren op het gebied van natuur- en milieuonderwijs: de NME-makelaar.
De makelaar verbindt partijen uit de stad zoals scholen, ROVA en de Milieuraad, stimuleert ontwikkeling van nieuwe activiteiten en maakt het bestaande aanbod zichtbaar. Ook gaat de nieuwe natuur- en milieumakelaar een visie opstellen met daarin de ambities voor de langere termijn van de gemeente en verschillende partners uit de stad ten aanzien van natuur- en milieueducatie.
De makelaar gaat het aanwezige aanbod beter ontsluiten en zichtbaar maken en daarmee scholen ontzorgen die aan de slag willen met natuur- en milieuthema’s. Daarnaast kan hij of zij ook nieuwe activiteiten (laten) ontwikkelen, die aansluiten bij de behoeften van de scholen, bijvoorbeeld over thema’s als klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie.
Wethouder Michiel van Willigen: ‘Samen met organisaties uit de stad en de nieuwe makelaar kunnen we de huidige én nieuwe initiatieven verder uitbouwen en meer zichtbaar maken voor Zwolse inwoners, scholen en organisaties. Daarmee vergroten we onze gezamenlijke kennis en betrokkenheid en dragen we samen bij aan dezelfde doelstelling: een duurzame Zwolse samenleving’.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ooooooh! Een makelaar! Goed idee! Geef je geld maar weer uit aan overhead, gemeente Zwolle! Stel je toch eens voor dat natuurgeld echt aan natuur besteed zou worden! De baantjescarrousel moet draaien!

  2. @Riet_Pluim

    Het zal wel weer een gecreëerde baan zijn, die wordt vervuld binnen het old boys netwerk binnen de Gemeente. Onder het motto van; Bestaat een baan niet, dan creëren we die wel voor "onze jongens cq. meisjes".

  3. De ideeënmakelaar. De makelaar Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling. De makelaar Micro-ondernemingen en Start-ups. De kwartiermaker Participatie Diezerpoort. De kwartiermaker Samenwerking Havens. De kwartiermaker Museale Samenwerking. Onze gemeente heeft al heel wat bullshit jobs gecreëerd de afgelopen jaren.

Reacties zijn gesloten.