Geschuif met kinderen Speciaal Onderwijs

De SP in Zwolle heeft een alarmerend bericht ontvangen met betrekking tot de huisvesting van de Twijn. De afdeling ‘speciaal onderwijs’ van deze school is eerst verplaatst naar de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs aan de Willem Barendszstraat en van daar naar het gebouw van ‘het Turfschip’. Al gauw werd bekend dat dit tot de zomervakantie 2008 zou gaan duren. Daarna wordt een andere locatie gezocht. Tot op dit moment is het nog onduidelijk waar men dan gehuisvest gaat worden.

Dit alles komt de SP nogal amateuristisch over. Er lijkt geen lijn te zitten in deze beslissingen. “Naar onze mening is het niet goed voor de kinderen die onderwijs krijgen op de Twijn. Het geeft onrust en komt de ontwikkeling van deze kinderen zeker niet ten goede. Ook de leiding van de afdeling SO geeft aan zich zorgen te maken. Een groot gedeelte van de lestijd gaat op aan verhuizen en voorbereidingen daartoe. Het onderwijs krijgt daardoor minder prioriteit. De leiding vraagt om duidelijkheid en een stappenplan. Hierin moet worden aangegeven wie de regie voert.” De Twijn heeft de wens uitgesproken om meer betrokken te worden in het geheel, zeker als het gaat om een stappenplan in afwachting van de definitieve bouw/verbouw van de Twijn.

“Het aldoor verhuizen van deze kinderen kan zorgen voor een achteruitgang van de ontwikkeling van de kinderen, terwijl dit juist vooruit moet gaan. Deze kinderen hebben recht op een vaste en veilige leeromgeving.” De SP is van mening dat zeker voor deze school een helder plan moet komen. De school, kinderen en ouders hebben het recht om te weten waar men aan toe. Dit is voor de kinderen ook noodzakelijk. Een stappenplan kan de rust bevorderen en de aandacht weer laten uitgaan naar het onderwijs en de ontwikkeling van deze bijzondere groep kinderen.


Dit brengt de SP bij de volgende vragen voor het college:

 1. Is de wethouder met ons van mening dat steeds verhuizen van de kinderen van de Twijn onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?
 2. Wie heeft de regie in deze procedure en bent u bereidt om meer de samenwerking te zoeken met de Twijn en met name de afdeling SO?
 3. Kan de wethouder aangeven waar de Twijn gehuisvest wordt na de zomervakantie en kunt u aangeven of deze locatie voor langere periode beschikbaar is?
 4. Ziet de wethouder mogelijkheden om samen te werken met andere onderwijsinstellingen om deze kinderen een structurele plek voor het onderwijs te bieden?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Als verontruste vader van een Twijn-leerling lijkt het mij zeer belangrijk en bovenal logisch dat de Twijn in het hele proces betrokken wordt.
  Deze `stoelendans` van scholen bevordert het leerproces van de leerlingen niet, schept onrust, en brengt uiteraard hoge kosten met zich mee.
  En wat te denken van de juffen en meesters die zich inspannen om alles weer `schoolklaar` te krijgen?
  Burgemeester en Wethouders, laat uw Hart eens in Aktie komen !

  Herman

 2. Als liefhebbende moeder van een meisje op De Twijn (SO), heb ik een mail gestuurd naar de SP.
  En nu hoop ik van harte dat het goed komt; en dat deze kinderen eindelijk eens een keer een vaste en veilig schoolgebouw krijgen.
  Ik hoop dat erhieraan eens wat flink wordt gedaan, want er wordt steeds maar met hen rondgezeuld alsof het poppen zijn en niet mensen met gevoel.
  Dus: Gemeente stel deze kinderen niet teleur en geef hen nu een plaats waar ze zich vooruit kunnen ontwikkelen en niet achteruit gaan in de ontwikkeling.

Reageer