Digitaal bedrijvenloket in Zwolle

Ondernemers in Zwolle kunnen vanaf augustus 2009 via een persoonlijke internetpagina direct inloggen bij de gemeente. Hierdoor worden ondernemers in staat gesteld sneller zaken te doen met de gemeente en een overzicht te krijgen van de stand van zaken van bijvoorbeeld een vergunning. Met de invoering van dit persoonlijke digitale bedrijvenloket geeft het college van B&W invulling aan de prestatieafspraak in het collegeakkoord.

De komende tijd wordt gebruikt om de digitale dienstverlening zo te organiseren dat de gemeentelijke organisatie daar ook klaar voor is. Dat betekent intern stroomlijnen, organiseren, afstemmen en beheren. Bij de ontwikkeling van de digitale producten staan de wensen van de ondernemers centraal.

Hoewel er nog een lange weg is te gaan, kunnen de ondernemers vanaf augustus 2009 via internet bij de gemeente in ieder geval voor het volgende terecht:

  • Contactgegevens van de accountmanager;
  • Een overzicht van de lopende producten/ diensten bij de gemeente;
  • Een overzicht van de status van vergunningen van het bedrijf;
  • Vanuit de persoonlijke omgeving kan worden gemaild met de gemeente;
  • Ook kunnen bepaalde diensten digitaal worden aangevraagd.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer