Gezondheidsbeleid richt zich op ontwikkeling jeugd

Het gezondheidsbeleid 2008-2011 richt zich op groepen die een verhoogd risico op gezondheidsproblemen hebben of die al een gezondheidsachterstand hebben, namelijk jongeren en ouderen.

Voor jeugdigen richt het beleid zich op een gezond gewicht, verantwoord alcoholgebruik en een gezonde psychische ontwikkeling. Voor ouderen staat het voorkomen van depressie centraal. Dit zijn de vier speerpunten uit de conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2008 tot 2011, die het college van B&W vandaag heeft vrijgegeven voor inspraak.

Gezondheidsbeleidbeleid bestaat uit een groot aantal wettelijke taken:

  • Jeugdgezondheid 0 – 19 jaar, bijvoorbeeld consultatiebureau;
  • Gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld voorlichting over voeding en beweging;
  • Epidemiologisch onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek naar gezondheid 0 tot 12-jarigen;
  • Infectiebestrijding, bijvoorbeeld preventie geslachtsziekten;
  • Medische milieukunde, voorlichting over binnenmilieu van scholen;
  • Technische hygiëne zorg, bijvoorbeeld inspecties peuterspeelzalen.

Ondersteuning

De speerpunten gezond gewicht, verantwoord alcoholgebruik, gezonde ontwikkeling en voorkomen van depressie zijn tot stand gekomen op basis van onderzoek van de GGD.

Onderzoek door de GGD toont een aantal zorgwekkende trends aan. Een hoog percentage Zwolse ouderen is eenzaam; alcoholgebruik onder jongeren is erg hoog. Ook het overgewicht bij kinderen neemt steeds meer toe. Ouders hebben steeds meer behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Meer jongeren zitten steeds minder goed in hun vel. Weinig scholen beschikken over een gezond binnenmilieu. Daarnaast signaleert de GGD een toename van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s).

Samenhang

Een betere gezondheid is niet alleen in het voordeel van het afzonderlijke individu. Ook ouders, scholen, zorgverzekeraars en werkgevers hebben belang bij een goede preventieve gezondheidszorg. Het toenemende aantal zogeheten welvaartsziekten vraagt om een nieuwe aanpak. Er is gekozen voor een aanpak, waarbij mensen worden benaderd in hun directe dagelijkse leefomgeving, zoals school, de werkplek, de sportclub en de wijk. Meerdere maatregelen worden in samenhang uitgevoerd. Samenwerking tussen verschillende instellingen op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en sport is daarbij van belang.

Vanaf dit jaar wordt structureel € 50.000,- toegevoegd aan de middelen voor gezondheidsbeleid. Deze zullen worden besteed aan de speerpunten en enkele uitbreidingen op de wettelijke taken. Zo zal het SOA/HIV team van de GGD zich de komende jaren richten op groepen met een verhoogd risicogedrag, worden de inspecties naar de hygiëne uitgebreid met de scholen voor speciaal onderwijs en instellingen voor dak- en thuislozen en is er geld beschikbaar om scholen te adviseren over een gezond binnenmilieu.

Artikel delen:

Reageer