Samenwerking Basisschool “De Kopakker” en de Mec Muziekschool

Zwolle – In het onderwijs is het belangrijk dat je samenwerkt. Dat je partners zoekt om elkaar te versterken. Binnen de Kopakker zijn alle leerlingen elke week bezig met muziek. Er is zelfs een speciale muziekmeester voor! De leerlingen leveren regelmatig een muzikale bijdrage aan de evenementen in en om de school. Elke zes weken is er een optreden speciaal voor de ouders, om aan de ouders te laten zien en horen wat de muzikale vorderingen zijn.

De ene keer wordt de nadruk gelegd op piano en of keyboard, de andere keer krijgen de kinderen (onder schooltijd!) gitaarles, vioolles, saxofoonles of nog weer een ander instrument. Om de kinderen goed muzikaal onderwijs te bieden, is de hulp ingeroepen van de MEC Muziekschool. Elke week komt een vakdocent van de muziekschool in de school om de leerlingen op een leuke en goede manier te begeleiden tijdens de muzieklessen en ook voor te bereiden op de optredens. Door deze samenwerking kan de school de doorgaande leerlijn muziek, die loopt van groep 1 tot en met groep 8, vormgeven binnen het onderwijs.

Daarnaast sluit een moderne school ook aan bij het buitenschoolse activiteitenaanbod. Basisschool de Wendakker/Kopakker werkt daarom ook na schooltijd mee aan het faciliteren van piano-, gitaar en andere muzieklessen. Binnen het gebouw van de Wendakker aan de Vuurtorenstraat heeft de MEC Muziekschool diverse leslokalen ingericht om de muzieklessen te kunnen geven. De lessen vinden zowel in de middag als in de avond plaats, zodat jong én oud, kan profiteren van deze samenwerking.

Om de buitenschoolse muzieklessen voor iedereen bereikbaar te maken, werkt de Mec muziekschool ook samen met stichting Meedoen, zij kunnen bijdragen in een groot deel van de kosten. Met een “boks” door Johanna Baijense (adj. directeur Kopakker) en Hans van Dongen (directeur MEC Muziekschool) werd de goede samenwerking zichtbaar gemaakt en het bord onthult. Voor meer informatie: www.mecmuziek.nl

Artikel delen:

Reageer