CBS onderzoekt woongenot in Zwolle

CBS onderzoekt woongenot in Zwolle

Zwolle – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is momenteel in de gemeente Zwolle bezig met een grootschalig woononderzoek.

CBS-medewerkers gaan op bezoek bij specifieke adressen om met inwoners in gesprek te gaan over het woongenot. Er worden vragen gesteld over de woonomgeving, of men zich veilig voelt in de buurt en of de voorzieningen nog voldoende zijn. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, speelplekken en of de huisartsen of het ziekenhuis goed bereikbaar zijn. Verder wordt er gevraagd naar verhuiswensen of dat men onlangs is verhuisd. Met name nu de huizenmarkt weer aantrekt is van belang dat er een goed inzicht komt in de verhuiswensen van mensen. Daarop kan ook nieuwbouw worden gebaseerd.

Iedereen die voor dit onderzoek is uitgenodigd heeft een brief gehad om mee te doen aan het onderzoek. Het gaat in Zwolle om een groot aantal adressen dat is benaderd of de komende tijd benaderd gaan worden. Het onderzoek duurt nog tot volgend jaar mei. Het is van belang dat zoveel mogelijk gezinnen meewerken aan dit onderzoek zodat een goed beeld ontstaat over woonwensen, maar ook over de woontevredenheid van mensen. De onderzoekers sturen vooraf een brief om de deelname aan het onderzoek aan te kondigen en kunnen zich altijd legitimeren als ze aan de deur staan.

Het CBS voert uiteenlopend een groot aantal onderzoeken uit in buurten en bij mensen. Op basis van de verworven gegevens kan men weer landelijke cijfers publiceren. Een van de onderzoeken waar het CBS aan meewerkt is de tevredenheid van de Nederlanders, maar er zijn ook onderzoeken over gezondheid, hoe iemand op een bepaalde dag reist, over werk/studie en het onderzoek over maatschappelijk belangrijke thema's dat Veranderend Nederland heet. De meningen en inzichten van mensen zijn daarom van groot belang.

Voor meer informatie kijk op de website van het CBS of kijk op cbs bij u in de buurt voor wie meer wil weten over de eigen buurt.

Artikel delen:

Reageer