"Welkom thuis" kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

"Welkom thuis" kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

Zwolle – Deze week heeft SWZ haar nieuwe Toekomstvisie 2018+ gepresenteerd. Kern van dit ondernemingsplan is dat SWZ nog meer dan nu actief aandacht heeft voor de huurders en weet wat hun wensen en behoeften zijn. In bijzondere situaties wordt maatwerk geleverd, waar nodig in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners in Zwolle. De kerngedachte van dit plan is samengevat in: ´Welkom thuis´. De Toekomstvisie 2018+ is verdeeld in 5 thema´s.
Fijn wonen en je thuis voelen lukt alleen als er voldoende financiële ruimte is om te leven. SWZ voert een gematigd huurbeleid en zorgt ervoor dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden over de inkomensgroepen. Met huurders met betalingsproblemen proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te voorkomen. En we bedenken (samen met onze partners) oplossingen voor mensen die binnen de geldende regels in de knel komen. Het merendeel van onze huidige en toekomstige huurders kan de
verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen woonsituatie. Maar er zijn mensen die minder zelfredzaam zijn. Voor deze groep willen wij er nadrukkelijk ook zijn. We hebben ogen en oren in de wijk en schakelen daardoor makkelijk en snel met onze partners. We zijn op zoek naar humane en maatschappelijk efficiënte
oplossingen en zijn bereid breder te kijken dan alleen naar ons eigen
organisatiebelang. We investeren ook in passende huisvesting voor specifieke
doelgroepen.
Onze ambitie is dat onze huurders zich eigenaar van hun woning en woonomgeving
voelen en daardoor écht thuis. Huurders bepalen zelf hoe ze willen wonen en leven. We staan open voor ideeën over hoe het (samen) leven in buurten en wijken verbeterd kan worden en dragen daaraan ons steentje bij. We betrekken onze huurders in een vroeg stadium bij beleid en praktische besluiten.
We nemen onze verantwoordelijkheid in de opgaven rondom de zorg voor onze planeet. We streven naar CO2 neutraliteit in 2040, een maximale energie-index van 1,4 (label B) in 2020 en een maximale energie-index van 1,2 (label A) in 2023.
Om tegemoet te komen aan de groei van onze doelgroep, zijn we van plan om in de komende 10 jaar netto ca. 400 woningen toe te voegen. Daarbij zal het accent liggen op woningen voor kleine huishoudens en ouderen die langer thuis blijven wonen. Ook blijven we fors investeren in onze bestaande woningen. Om beter aan te sluiten bij de wensen van onze huurders, werken we aan de invoering van vraaggestuurd binnenonderhoud.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Wat een leugenaars: ik ben als huurder nooit gevraagd of ik het eens was met "passend toewijzen" en forse huurverhogingen etc. Krijgen we gewoon opgelegd en hebben we verder geen enkele keus in. Welkom thuis in de wereld van SWZ ja.

  2. Ik heb niet zo veel met SWZ, ze probeerden mij bij leegstand en na oplevering mij een keer 3 maand huur door te berekenen terwijl ze ondertussen al de sleutels aan de niieuwe huurders hadden gegeven! Tuig!

Reacties zijn gesloten.