Cultuurnota in de maak

Welke rol speelt de provincie op het gebied van Kunst & Cultuur. Faciliteert de Provincie, of voert ze de regie? Schept de provincies voorwaarden, of is de overheid slechts een geldschieter? Deze discussie stond centraal tijdens de vergadering van de commissie Jeugd, sociale infrastructuur en cultuur op woensdag 9 januari in het provinciehuis. Op de agenda stond het discussiestuk over de nieuw op te stellen kadernotitie cultuur.  

In deze kadernotitie cultuur wordt vastgelegd op welke manier de provincie zich wil bezig houden met kunst en cultuur. Een nieuwe kadernotitie is nodig, omdat eind 2008 huidige afspraken en convenanten over dit onderwerp aflopen. Het is dus tijd om het bestaande beleid kritisch te bekijken en opnieuw vast te stellen.

Gedebatteerd werd onder andere over de mate waarin de provincie de regie voert en op welke manier kunstuitingen Overijssel op de kaart kunnen zetten. Ook het festivalbeleid en het museumbeleid van de provincie Overijssel kwamen ter sprake.

Daarnaast werd over het verschil tussen kunst en cultuur in de stad en op het platteland gedebatteerd. Dhr. Morskate (CDA) verwoordde de stemming in de commissie over dit onderwerp doeltreffend. “Kwaliteit moet de doorslag geven, niet de locatie”.

Ook was de commissie het er over eens dat het beleid van de provincie aansluiting zou moeten vinden bij zowel lokaal als rijksbeleid.  

De resultaten van de discussie zullen aan Provinciale Staten worden voorgelegd, waarna Gedeputeerde Staten het cultuurbeleid verder kunnen uitwerken om een nieuwe kadernotitie op te stellen.

Handelsmissie China: oog voor mensenrechten

Wat de commissie Economie, mobiliteit en bestuur betreft kan Overijssel dit jaar opnieuw op handelsmissie naar China, mits er ook aandacht geschonken wordt aan de mensenrechtenaspecten in het land. Gedeputeerde Staten willen de samenwerking met China verder intensiveren omdat dit past binnen het internationaliseringsbeleid van de provincie

De handelsmissie van vorig jaar leverde veel positieve resultaten op. In april zal opnieuw een delegatie van voornamelijk IT specialisten (UTwente, Saxion en bedrijfsleven) naar China gaan om te kijken naar nieuwe afzet- of productiemogelijkheden. “In China gebeuren dingen die ons met afschuw vervullen” zo waarschuwde PvdA fractievoorzitter Dalhuisen. Maar ook de ChristenUnie, de SGP, en GroenLinks drongen er op aan om tijdens de handelsreis vooral niet de ogen te sluiten voor kwesties als kinderarbeid, de schending van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting in China. 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ja Dick.

    Plaats dummies van b.v. kunststof en berg het orgineel op in een kluis.
    Trouwens st. michael die op de grote markt komt daar is het orgineel al van kunststof.

Reageer