Definitief akkoord ontmanteling Stedelijk Museum Zwolle

Definitief akkoord ontmanteling Stedelijk Museum Zwolle

Zwolle – Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) heeft gisteren een definitief akkoord bereikt met de gemeente over de beëindiging van het museum. Het bestuur is verheugd dat zij de sociale regeling met haar medewerkers goed kan uitvoeren.

Eerder dit jaar besloot de Zwolse gemeenteraad de activiteiten van het SMZ te beëindigen. Het bestuur SMZ stemde in met de beëindiging van het museum maar vroeg om meer tijd voor het transitieproces. Die tijd heeft SMZ nu gekregen. SMZ zal de rechtszaak hierover die vrijdag a.s. zou dienen bij de rechtbank intrekken.

Het transitieproces staat onder druk omdat HCO niet over de vereiste museumregistratie beschikt. Tot op heden is het niet duidelijk hoe de museale collectie-taken geborgd zijn bij het HCO. Een groot aantal bruikleengevers en schenkers van het museum – waaronder de Vereniging Rembrandt – maken zich ernstig zorgen over de ontbrekende museumregistratie en expertise bij het HCO. SMZ constateert dat de gemeente deze zorg onderkent en dat HCO de museumregistatie op advies van SMZ in aanvraag heeft. De gemeente blijft actief betrokken en erkent het belang van een zorgvuldige overdracht. Ook de kennisdeling tussen SMZ en HCO lijkt nu op gang te komen. Dit alles leidt ertoe dat SMZ nu met vertrouwen een zorgvuldige afsluiting kan realiseren.

De brand die op 16 oktober in het SMZ-pand woedde, heeft de afwikkeling van beëindiging van het SMZ gecompliceerd. Er ontstond schade aan het gebouw en aan de collectie. Nieuwe afspraken waren nodig over de termijn en overdracht van personeel, gebouwen en collectie. Overeengekomen is nu, dat het bestuur van de stichting SMZ zelf de schade afwikkelt met de betrokken verzekeraars.

De ontmanteling van het SMZ is een ingewikkeld en voor de medewerkers emotioneel proces, dat alleen maar complexer werd door de gevolgen van de brand. Ondanks het feit dat de collectie-taken nog niet geborgd zijn in de nieuwe organisatie, heeft men zich neergelegd bij het besluit van de gemeente. Medewerkers tonen zich proactief en coöperatief in de overdracht van kennis en kunde rond de collectie, inventaris naar HCO en de gemeente.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Jammer dat het SMZ nu gaat verdwijnen want het aantal bezoekers nam wel toe en het museum was juist interessant voor de gewone man.
    Kennelijk zit een andere organisatie te azen op wat subsidiegeld.
    Vreemd dat personeel niet mee mag want het hco zet de activiteiten voort en dan heeft het personeel recht op een baan bij de nieuwe organisatie. (Juridisch is recht op baan behoud bij overgang van onderneming)

    In het bedrijfsleven neemt de overnemende partij de werknemers over van de over genomen onderneming en kan dan eventueel een reorganisatie uitvoeren. De rechter beslist dan wat redelijk is of is het HCO/Slob bang voor de rechter.

Reageer