Leger des Heils start met open brassband

Het Leger des Heils in Zwolle is een nieuw initiatief gestart en onderzoekt of er belangstelling is voor een open brassband. Gedacht wordt aan een brassband die niet wekelijks, maar een keer per maand bijeen komt voor een repetitie en de zondag daarop medewerking verleent aan de dienst van het Leger des Heils. Meer op projectbasis dus.

De gedachte aan deze vorm van een brassband is ingegeven door het enorme succes van het shantykoor waarmee het Leger des Heils nu ongeveer een jaar geleden van start ging. Dat koor bestaat inmiddels uit ruim vijftig mannen. Gebleken is dat wekelijks repeteren en wekelijks meewerken aan samenkomsten voor veel mensen belastend is. Het aantal muzikanten dat nog wel wekelijks wil spelen is dan ook drastisch afgenomen.

Initiatiefnemer lt.-kolonel Jaap Kanis stelt zich een muziekkorps voor dat deels voor ontspanning en plezier musiceert, en deels muziek maakt die een functie heeft in de eredienst. ,,In de samenkomsten van het Leger des Heils functioneert de brassband immers als ‘kerkorgel’. Heel veel van onze muziek is dan ook voor dat doel geschreven. En in heel veel van onze marsen, selecties en meditaties zijn bekende liederen verwerkt. Onze muziek is altijd muziek met een boodschap”.

Omdat nu gedacht wordt aan een brassband met een open karakter, wordt het repertoire samengesteld uit muziek van verschillende signatuur. Dus niet alleen religieuze, maar ook hedendaagse en klassieke muziek. De brassband is toegankelijk voor iedereen die op een redelijk niveau muziek kan maken op een instrument dat past in een brassband.

De planning is om te repeteren op de tweede vrijdag van de maand van half acht tot half tien, te beginnen op vrijdag 8 februari, en vervolgens mee te werken aan de dienst op de daaropvolgende zondag van tien uur tot half twaalf. De muzikale leiding van de open brassband is in handen van Ger Verhey en Hylke van der Zee. Omdat alleen gestart wordt bij voldoende belangstelling, niveau en verscheidenheid aan instrumenten is het van belang dat geïnteresseerden zich opgeven.

Dat kan via email: korps.zwolle@legerdesheils.nl. Of door een briefje te sturen naar: Leger des Heils, Geert Grootestraat 9, 8022 CG in Zwolle. Daarbij aangeven welk instrument en welke partij men speelt. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Hylke van der Zee: 0620136221; email: hylkevanderzee@home.nl.

 

 

 

 

Artikel delen:

Reageer