Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland gaat van start

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland gaat van start

Zwolle – Op 1 januari 2018 gaat de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland van start. De nieuwe Bedrijfsvoeringsorganisatie komt voort uit de samenvoeging van de BVO Uitvoeringsorganisatie Jeugd IJsselland en het Programma Management. De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle werken sinds 2015 samen op het gebied van jeugdhulp. Met de komst van het Regionaal Serviceteam Jeugd is het bestuurlijk overleg – de elf wethouders – erin geslaagd om de inkoop, het contractmanagement, de (financiële) administratie, de monitoring en de uitvoering van inhoudelijke regionale thema’s onder één dak te brengen.

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is een naam die goed past bij een resultaatgerichte manier van werken en de zogeheten Gemeenschappelijke regeling is ingericht. “We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin veel werk is verzet om te komen tot een nieuw bekostigingsmodel. En een jaar waarin we uitgebreid stil hebben gestaan hoe we in de regio willen samenwerken. Dit waren grote thema’s die met inzet van de elf gemeenten tot stand konden komen. De IJssellandse mentaliteit verbindt de regio en dankzij dat zijn we in de opgaven geslaagd”, aldus Henk Procé, interimmanager BVO IJsselland en directeur sociaal domein Zwolle.

De elf gemeenten in de jeugdregio IJsselland hebben in 2016 een visie opgesteld dat ze gezamenlijk werken aan de veranderingen in de Jeugdhulp. Iedere gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitwerking van de Jeugdwet. Het zijn vooral de gespecialiseerde vormen van jeugdhulp die in regionaal verband worden opgepakt. Net als de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp, de contractering van de jeugdhulpaanbieders en de financiële afhandeling.

Vanaf 2018 gaat Diana Hofsteenge aan de slag als regiomanager van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. De regiomanager is de regisseur binnen de regionale samenwerking. Zij gaat leidinggeven aan een team van circa vijftien medewerkers en is secretaris van het bestuurlijk overleg van de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Nadat de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de Jeugdwet hebben de gemeenten in deze regio vooral ingezet op continuering van zorg aan deze kinderen. Wethouder Ed Anker, voorzitter van de huidige en nieuwe organisatie geeft aan: “Afgelopen jaar hebben we de ervaringen getoetst aan onze visie die we in 2016 ontwikkelden. Dit heeft onder meer geleid tot een resultaatgerichte bekostiging van de jeugdhulp vanaf 2018. We hebben afspraken gemaakt met de aanbieders van jeugdhulp om integraler te kijken naar een hulpvraag. Niet alleen naar het kind, maar ook naar zijn gezin en omgeving. Hierdoor krijgen we de situatie rondom de jeugdige beter in beeld en wordt de hulp efficiënter en beogen we sneller resultaat. Ook de nieuwe organisatiestructuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland sluit bij deze visie aan.”

Om te kunnen werken vanuit een Gemeenschappelijke regeling moeten alle elf betrokken gemeenteraden ingestemd hebben. Donderdag 21 december werd dit onderwerp besproken in de gemeente Ommen en daarmee ging de laatste gemeenteraad op rij akkoord. Ed Anker vervolgt: “Met deze positieve besluitvorming door de raden kunnen we 1 januari 2018 definitief aan de slag en daarmee ben ik samen met de elf andere wethouders erg blij.”

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Procé, 06- 57 58 48 71, interimmanager BVO IJsselland.

Artikel delen:

Reageer