Personeelstekorten in zorg en welzijn aanpakken in de regio Zwolle

Personeelstekorten in zorg en welzijn aanpakken in de regio Zwolle

Zwolle – Samen aan de slag voor een gezonde, vitale en rijke regio Zwolle. Dat is het doel van de gezamenlijke agenda voor de sector zorg en welzijn in Zwolle en omgeving die gisteren, 21 december, door bestuurders uit het onderwijs, werkveld en de overheid werd ondertekend. De agenda valt onder de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) en is een vervolg op het manifest “Buiten de oevers”.

De sector zorg en welzijn krijgt de komende jaren te maken met grote personeelstekorten, waardoor het aantal moeilijk vervulbare vacatures ook in de regio Zwolle sterk toeneemt. Om deze tekorten aan te pakken is samenwerking essentieel en daarom werd het initiatief genomen om een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten op te stellen voor Zwolle en omgeving: “Samen buiten de oevers”.

Meer afstemming nodig
“Buiten de oevers” werd in 2014 ondertekend door een groot aantal partijen in de regio Zwolle. Aanleiding voor dit manifest waren de stelselwijzigingen in zorg en welzijn en de daaraan gekoppelde bezuinigingen. Dit leidde tot een groot aantal succesvolle initiatieven, die echter niet hebben kunnen voorkomen dat er nieuwe uitdagingen zijn waarmee de sector geconfronteerd wordt. Daarnaast kwam steeds sterker het geluid naar voren dat het goed zou zijn deze initiatieven meer op elkaar af te stemmen. Het vervolg “Samen buiten de oevers” voorziet in deze behoefte.

Kijken naar kansen
Zorgpactaanjager Doekle Terpstra en secretaris-generaal van het Ministerie van VWS Erik Gerritsen waren tijdens de ondertekeningsbijeenkomst aanwezig om de deelnemers te inspireren om de samenwerking op te zoeken. “Alles wat jullie willen, kan”, vertelde Gerritsen de aanwezigen. Volgens hem zijn er geen belemmeringen in de wet- en regelgeving. De aanwezigen waren het eens over de noodzaak gezamenlijk aan de slag te gaan. Zie elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s. Geef ruimte aan anderen in zorg en welzijn en kijk naar de kansen in plaats van beren op de weg.

Het actieplan is opgesteld om daar richting aan te geven, niet om voor te schrijven. Het plan is een organisch document dat kan worden aangepast en uitgebreid met nieuwe plannen en nieuwe deelnemers, passend bij de dynamiek van de regio Zwolle.

Van RAAT naar daad
Vorige week zetten bestuurders in de regio’s Achterhoek en Twente hun handtekening om gezamenlijk de tekorten in de sector aan te pakken; in de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe vond de ondertekening van het actieplan begin november plaats.

Nu in alle vier de regio’s in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn actieplannen zijn ondertekend, is het in 2018 tijd om ‘van RAAT naar daad’ te gaan. De werkgeversvereniging fungeert daarbij als actiecentrum. In het eerste stadium van de uitvoering zal de vereniging een aanjaagfunctie op zich nemen, om zo de structuur voor uitvoering vorm te geven.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Minder duurbetaalde bestuurders en managers, maar meer en beter betaalde handen aan het bed.
    Kortom; hogere salarissen voor de mensen die het eigenlijk werk doen, dan zul je eens zien dat er best meer jongeren in de zorg willen werken.


    Maak melding

Reageer