Statenfracties CDA: “Transparant proces Lelystad Airport belangrijker dan openingsdatum”

Statenfracties CDA: “Transparant proces Lelystad Airport belangrijker dan openingsdatum”

Zwolle – De CDA Statenfracties van Gelderland, Overijssel, Friesland, Flevoland en Drenthe stellen vragen aan hun eigen colleges van GS om meer informatie over de besluitvorming rond Lelystad Airport boven tafel te krijgen. “We stellen de vragen omdat wij het als volksvertegenwoordigers van het grootste belang vinden dat het proces voorafgaand aan een ingrijpende beslissing, zoals het openstellen van een vliegveld, goed en transparant verloopt.

Voor ons is het proces pas in orde als er serieus wordt gekeken naar de indeling van het luchtruim, de veiligheid en geluidsoverlast. Wat ons betreft is dat proces voorlopig nog niet op orde; er zijn te veel fouten gemaakt en het is weinig transparant. Als je je zaken niet voor elkaar hebt, kan je dus ook geen besluiten nemen”, aldus woordvoerder Bouwien Rutten.

De fracties willen weten welke besluiten er zijn genomen in een overleg tussen bestuurders van de provincies en de minister op 18 december, twee dagen voor het debat in de Tweede Kamer. Ook wordt provinciebestuurders gevraagd te laten weten welke stappen volgens hen noodzakelijk zijn voordat het rapport, dat nu wordt aangepast, naar de MER-commissie kan. Daarnaast is gevraagd naar meer en concretere informatie over de belevingsvluchten, zodat inwoners ook zelf kunnen ervaren wat er staat te gebeuren met de opening van Lelystad Airport.

Bovendien zijn de fracties benieuwd naar het proces van de herbenoeming van Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel. “Ondanks dat we uitermate kritisch zijn over de gang van zaken rond de opening van Lelystad Airport wil ik benadrukken dat we niet tegen de opening van het vliegveld zijn. Het gaat ons vooral om het proces dat anders moet. Er zijn veel te veel fouten gemaakt, de vliegroutes zijn te laag en het proces is te onduidelijk. Als dat straks op orde is, kan Lelystad Airport open. Maar wel alleen als alles ook echt op orde is”, besluit Rutten.

Alle CDA fracties behalve Overijssel dienen maandag de vragen schriftelijk in. De Overijsselse CDA fractie stelt de vragen tijdens het spoeddebat op 10 januari aan de orde.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.