Start inspraak bestemmingsplan Oude Mars

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor De Oude Mars komt van 17 januari tot en met 27 februari in de inspraak. Dit bestemmingsplan zal de ontwikkeling van 100 kavels in het topsegment en de herontwikkeling van de monumentale boerderij tot zorgboerderij mogelijk maken.

Het plangebied wordt globaal begrensd door het fietspad aan de zuidzijde van Gerenbroek, de Wijheseweg, en Landgoed Zandhove. De nieuwe wijk wordt ontsloten via de Wijheseweg. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, van 17 januari tot en met 27 februari 2008 in het informatiecentrum van de gemeente. Er wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze wordt gehouden op 5 februari a.s. van 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur in restaurant de Handschoen aan de Nieuwe Deventerweg 103.

Artikel delen:

Reageer