Cradle to Cradle oplossing voor duurzaam afvalbeleid

8 oktober 2007 is in de raad het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan 2007-2011 besproken. De SP heeft hier een motie ingediend om het afvalvolume terug te dringen, door middel van de blikjespers. De Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse biochemicus Michael Braungart gaan hierin nog veel verder. Door middel van het Cradle to Cradle-principe (C2C) is het mogelijk dat er helemaal geen afval meer bestaat.

Volgens de SP een ideaal beeld! Dit C2C-principe is gebaseerd op een nieuwe visie op het duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van producten, waarbij elk product als afval een volledig herbruikbare grondstof of biobrandstof moet opleveren. “Producten volgens het C2C-principe moeten na gebruik volledig uit elkaar te halen zijn, zodat de stoffen kunnen worden teruggegeven aan de biologisch of technische kringlopen. Het moet dus mogelijk zijn om het afval óf op te eten óf te recyclen óf te verbranden om bio-energie op te wekken (zie ook de toelichting bij ‘lees verder’).” De SP in Zwolle stelt hierover een aantal vragen aan het college.

Gemeente Venlo is momenteel druk bezig met het realiseren van deze ontwikkelingen en wil de eerste C2C-regio ter wereld worden. In 2012 moeten 50 bedrijven het C2C-concept hebben ingevoerd. De katalysator voor Venlo wordt de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2012. 

De SP is van mening dat deze ontwikkelingen passen in een duurzaam afvalbeleid. En dit duurzaam afvalbeleid kan zeker ook in Zwolle toegepast worden.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen voor het college:

 1. Is de wethouder met ons van mening dat het C2C-principe prima past in een duurzaam afvalbeleid? Zo nee, waarom niet?
 2. Is de wethouder bereid om het C2C-principe ook in Zwolle toe te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
 3. Wanneer de wethouder bereid is dit C2C-principe toe te passen, kan de wethouder dan aangeven wat de planning is van deze activiteiten?

Namens de SP-fractie;

Emile Hoogterp

 

Toelichting:

Cradle to Cradle (wieg tot wieg in plaats van wieg tot graf) is bedacht door de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse biochemicus Michael Braungart. Het concept houdt een nieuwe visie in op het duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van producten. Het credo daarbij is ‘Afval = Voedsel’. Elk product moet als afval een volledig herbruikbare grondstof of biobrandstof opleveren.

McDonough: “Waarom zou je afval produceren dat geen waarde heeft of zelfs geld kost? De omwenteling naar C2C zal plaats gaan vinden om economische redenen. Niet vanwege ethische overwegingen of technologische vondsten. Groei kan zo goed zijn voor mens en milieu, én voor de ondernemer.”

In 2006 zetten McDonough en Braungart hun ideeën uiteen in het programma Tegenlicht. Hierdoor pikken organisaties als de gemeente Venlo en het ministerie van VROM de C2C-ideologie steeds meer op. Bedrijven als Ford en Nike hebben C2C ook omarmd. Niet om weldoenerij, maar om geld te besparen.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Prima initiatief, maar ik lees geen vraag over de kosten. Waar SP zich in hun wekelijkse vragenlijstje eerst druk maakten over de kosten van sloop (en voor de mensen) van de trapjeswoningen.

  Als inwoner zeg ik PRIMA initiatief. Maar gaat het nu goed? Ja, ok je hebt vast aardig wat afval. Maar is dat ding van nu nog lang niet afgeschreven? Nee, nou dan zien we tegen die tijd wel of we dit dure (?) C tot C aanschaffen. Erg afhankelijk dus van de kosten en van de staat van de huidige pers lijkt me….

 2. Ik zie het al voor me, je koopt een nieuwe TV en je kunt de doos voor lunch opeten. ;D

  Ze zijn al een heel end met Diesel vervangers, zoals gebruikt frituurvet. Dit geeft alleen een geinig geurtje aan een straat waar veel van dit soort fratsen worden gepleegd. 😀

  Ben het er wel mee eens, als je afval op een manier kunt gebruiken dat het niet belastend is voor het millieu. Het heeft natuurlijk geen zin om blikken te persen met machines die Diesel zuipen. (Tenzij die machines dan natuurlijk met gefiltreerd frituurvet worden gevult. :P)

Reageer