Buurtbezoek Zuid: veel positieve geluiden, paar aandachtspunten - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Buurtbezoek Zuid: veel positieve geluiden, paar aandachtspunten

Zwolle – Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar trokken (kandidaat-)raadsleden en vrijwilligers van de PvdA Zwolle-Zuid in. Bewoners kregen een roos, werden een gelukkig nieuwjaar gewenst en vertelden wat er speelt in hun buurt: wat gaat er goed en wat kan beter?

Lijsttrekker Eefke Meijerink sprak met bewoners in het winkelcentrum van Zuid: “De meeste bewoners zijn zeer tevreden over hun wijk en de winkels en gezondheidsorganisaties in de buurt. Er zijn ook nog steeds verbeterpunten zoals het fietsparkeren in en rond het winkelcentrum.” Langs de deuren in de Warebuurt hoorde de PvdA vooral veel tevreden buurtbewoners, die vooral de rust, het groen, de sociale samenhang en de winkels en gezondheidsvoorzieningen (apotheek, huisarts) om de hoek waarderen. Ook worden de vele speeltuintjes en dierenweides voor kleine kinderen genoemd als positieve punten in de wijk, hoewel die speeltuintjes soms wel een opknapbeurt kunnen gebruiken.

Waar wijkbewoners wel last van ervaren is het vele sluipverkeer rondom de Van Hogendorpware en van een groep hangjongeren. Fractieleden van de PvdA doen daarom navraag bij de wijkmanager en wijkagenten welke aanpak wordt gehanteerd om deze overlast te verminderen. Andere aandachtspunten zijn zwerfafval en het beheer van de openbare ruimte. Wat ook ter sprake kwam in gesprekken was de gebrekkige verlichting in de fietstunnels van/naar het centrum. De matige verlichting geeft een onveilig gevoel. De PvdA fractie zal aan het college vragen of de verlichting in de tunnels versneld aangepakt kan worden. Het college is bezig met het vernieuwen van de verlichting in de stad door ledlampen te introduceren in het kader van duurzaamheid. Wij denken dat het slim is de tunnels meteen mee te nemen in deze operatie. Op maandag 22 januari zal tijdens de raadsvergadering gevraagd worden of het college hiermee aan de slag gaat.

Artikel delen: