Berkum is beschaafd boos over vliegroutes - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink

Berkum is beschaafd boos over vliegroutes

Zwolle – Voorzitter Hans Kempenaar van de Wijkvereniging Berkum opent dinsdagavond de informatieavond over de laagvliegroutes naar Lelystad met de stelling “Berkum is Boos”. Samen met actiegroep HoogOverijssel hebben ze alle ongeruste inwoners van Berkum uitgenodigd voor deze “actieavond”. De grote zaal van Wijkcentrum De Weijenbelt is vol bezet en er moeten zelfs mensen staan. Een aantal deskundigen informeren de bewoners wat er “boven hun hoofd gaat hangen” als Airport Lelystad in april 2019 wordt geopend voor vakantievluchten. Vlieger en luchtruimdeskundige Wim Liesker licht toe dat er 1000 meter ten noordoosten van Berkum vliegtuigen zullen overkomen op een hoogte van 1800 meter met een geluidsbelasting van 60 dB. Als ze verderop te maken krijgen met stijgend luchtverkeer zullen ze bij Berkum al moeten dalen naar 1500 meter en zal de geluidsoverlast alleen maar verder toenemen.

Voorzitter Jan Rooijakkers van HoogOverijssel geeft een kort overzicht wat er afgelopen jaar is gebeurd. Het begon in januari 2017 in de gemeenteraad van Dalfsen, waar een motie werd aangenomen tegen de lage vliegroutes: “Doe wat en kom in opstand om dit tegen te gaan.” Er werden deskundigen ingeschakeld en burgers gemobiliseerd, waarna Actiegroep HoogOverijssel startte. De politieke lobby kwam op gang en er werden juridische procedures tegen de overheid voorbereid. September vorig jaar zaten ze al aan de tafel bij de Tweede Kamercommissie voor de luchtvaart. De politici waren onder de indruk en erkenden de deskundigheid van HoogOverijssel. De toenemende publiciteit verhoogde in toenemende mate de druk op de lokale en landelijke politiek. De gemeenten en het provinciebestuur werden wakker en begonnen hun invloed aan te wenden naar hun politieke vrienden in de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Alexander ter Kuile van HoogOverijssel werd eind vorig jaar zelfs op de thee uitgenodigd door staatssecretaris Sharon Dijksma en kreeg het verzoek om een bewonerscommissie samen te stellen en advies uit te brengen over de voorgestelde laagvliegroutes. Inmiddels heeft hij het rapport “Een ander geluid” aangeboden, waarin duidelijk stelling wordt genomen. Eerst moet het luchtruim opnieuw worden ingedeeld voordat Lelystad open gaat. Ook verschillende gemeentebesturen en het provinciebestuur hebben zich in steeds duidelijker wordende bewoordingen achter deze conclusie gesteld.

Microbioloog Sara Botschuijver en voormalig huisarts Leonard Beijderwellen benadrukken de schadelijke gevolgen van de laagvliegende vliegtuigen voor de gezondheid. De uitstoot van (ultra)fijnstof maakt de risico’s van long-, hart- en vaatziekten en kanker groter, maar de ultrafijnstof kan zelfs het immuunsysteem aantasten wat tot chronische infecties kan leiden, die moeilijk te behandelen zijn. Leonard Beijderwellen stelt dat het hoog piepende geluid van dalend vliegverkeer en het zwaar brommend geluid van opstijgende vliegtuigen voor geluidsoverlast zorgt. “In een rustige omgeving als Berkum kun je 60dB geluid goed horen en levert zeker hinder op.” Leon Adegeest heeft fouten in de MER-rapportage ontdekt. De geluidsoverlast is veel groter dan het ministerie ons wil doen geloven. Ook waarschuwt hij dat een nieuwe luchtruimindeling niet automatisch zal leidden tot hoger luchtverkeer. “Er zijn tot nu toe geen eisen en voorwaarden gesteld aan de nieuwe luchtruimindeling. Er is geen enkele garantie dat de vliegroutes rond Zwolle hierdoor worden verhoogd. Er moet als randvoorwaarde worden gesteld dat er snel geklommen en gedaald gaat worden, anders komt het niet goed.”

Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel zal samen met de gemeente maximale invloed uitoefenen op de besluitvorming in Den Haag. “Niet alleen over de overlast, maar ook op de manier waarop decentrale overheden en inwoners in het proces worden betrokken.” Zowel in de provincie als gemeenteraad van Zwolle zijn bijna alle politieke partijen van mening dat de routes eerst omhoog moeten voordat er over onze provincie naar Lelystad wordt gevlogen. Wethouder Michiel van Willigen van de gemeente Zwolle kreeg nog de vraag waarom Zwolle geen subsidie verleent aan HoogOverijssel om zo nodig een juridisch proces aan te gaan tegen de rijksoverheid. Van Willigen is van mening dat iedere partij haar verantwoordelijkheden en rollen duidelijk moet houden. Het gemeentebestuur oefent maximale politieke druk uit in Den Haag, maar het steunen van een juridische strijd van een actiegroep tegen de rijksoverheid is niet effectief en kan zelfs contraproductief zijn. Uit de zaal nog een oproep aan de medeburgers niet langer gebruik te maken van goedkope vakantievluchten naar Zuid Europa. Applaus uit de zaal. Vanuit HoogOverijssel werd daarbij nog gesteld dat het niet meer van deze tijd is dat deze vliegmaatschappijen geen BTW en accijns hoeven af te dragen en daarmee in feite worden gesubsidieerd voor het aanbieden van goedkope vakantievluchten.

Onderteken de petitie voor hogere aanvliegroutes voor Lelystad Airport.

 

Foto's 2
Berkum is beschaafd boos over vliegroutes - Foto: Hennie Vrielink
Foto: Hennie Vrielink
Artikel delen:
Reacties 73
 1. Eens. De mensheid is nog nooit zo welvarend geweest als nu, en nog is het niet genoeg. Ik hoef geen goedkope verwegvakanties als dit de consequenties zijn. Maar over consequenties willen de meeste mensen helemaal niet nadenken.


  Maak melding

 2. Gisteren las ik een interessant artikel in de Elsevier, het betrof de groeiende uitgaven in de AOW. Tegenwoordig is 2/3 van alle bijstand AOW en dit aandeel groeit met de dag. In Berkum wonen veel oudere Zwollenaren, zo’n beetje de helft van de inwoners is ouder dan 45 jaar en ongeveer een derde is ouder dan 65. Wat mij in de hele discussie tegenstaat is het gezeur om weinig overlast. Men gaat wel goedkoop naar de Costa’s, of heeft dat vroeger veel gedaan, maar een enkel vliegtuig per uur wil men niet hebben? Daarnaast wordt de discussie door de tegenstanders bewust geframed, of het enkel om vakantie vluchten zou gaan? Het betreft wat vakantievluchten + low cost airlines carriers. Low cost airlines carriers hebben een vast programma van plaatsen waar men op vliegt en wordt niet enkel gebruikt door vakantievierders, maar inmiddels in de meerderheid door gewone werkende mensen( tijd van business class door Europa heen is voorbij)! Door een goede bereikbaarheid is Zwolle vroeger groot geworden (Hanze stad). Het is daarom belangrijk dat de stad uitstekende verbindingen heeft, waaronder ook vliegverbindingen. Klagen over goedkope vluchten geeft geen pas, de AOW moet ook ergens van betaald worden… Men moet de werkende gemeenschap ook de ruimte geven om de te genieten AOW en pensioen bij elkaar te verdienen. Het aardgas is er niet meer en huidige AOW generatie heeft echt véél te weinig geld ingelegd/ vooruit gekeken!
  Het vliegen heeft ons land veel gebracht, maar ook op persoonlijk vlak. Door de lagere vliegprijzen is het voor veel mensen bereikbaar geworden en dat is goed. Net zo goed dat studeren bereikbaar is geworden. Het zorgt voor een emancipatie van de maatschappij.
  Wat ik mis in de hele discussie is een constructieve houding van Hoog Overijssel. Hakken in het zand en gaan met die banaan, wat schermen met onduidelijkheden en veel lawaai maken. Bomen planten!!!!!, investeren in dubbele beglazing (jazeker, veel huizen zijn nog van vlak na de 2e wereldoorlog)!!!, inzetten op herindeling vliegruim, enz het is er niet bij. Gemiste kansen, waardoor het enkel een gevecht voor de buhne is.


  Maak melding

 3. Gewoon stoppen met al die extra vliegonzin. Tickets vervijfdubbelen in prijs (een stuk realistischer) en belasting op kerosine heffen (een stuk eerlijker) en je hebt geen extra vliegveld meer nodig.

  Iedereen wordt straks verplicht om elektrisch te gaan rijden omdat het voor onze lucht goed is maar straalmotoren mogen volop doorgaan met de lucht vol te pompen met dioxiden en fijnstof?
  Met liegen en bedriegen van de burger gaat de roverheid gewoon door, of je nu goede argumenten hebt of niet.


  Maak melding

 4. Als een Boeing 747 opstijgt, komt evenveel fijnstof vrij als uit een miljoen vrachtwagens!

  en wij maar dom deur doen….

  en Lelystad airport gaat gewoon door.


  Maak melding

 5. Tsja, Hoe wil je de opbrengsten van het vliegen elders ophalen? We praten in het geval van Nederland over minimale bandbreedte tussen 9- 20 Mld en 110.000 – 300.000 banen (enkel Schiphol), afhankelijk hoe je het berekend en de zaken die je mee rekent? Wil je deze kosten gaan verhalen de burgers door een extra betaling op wonen in Berkum? Ik weet wel wie er weer gaan betalen, de huidige kleine groep die nu ook al de belastingen ophoest. Ondertussen vliegen de tegenstanders fijn via het buitenland naar het vakantie adres, want alles moet wel doorgaan.
  Waarom wordt er toch niet gepraat over het plaatsen van meer bomen in de stad. Bomen zijn goede fijnstof vangers en zijn goed voor de bodem en de waterhuishouding. Ook heeft het een goede invloed op het geluid. Niks hoor ik er over, enkel geklaag en na mij komt de zonde-vloed. Vergeet niet dat de zorg kosten (AOW, ziektekosten, zorgkosten, enz) toe gaan nemen en deze kosten door minder mensen opgebracht moeten gaan worden.
  Deze kortzichtigheid kom ik vaker tegen bij babyboomers. Klagen en een egoïsme waar je u tegen zegt! Ik ben een 40ér en eigenlijk ben ik gewoon zwaar de l*l. Deze babyboom generatie heeft niet geanticipeerd en is zwaar onverantwoord te werk gegaan. Eet nu alles op en met een beetje geluk zit er nog wat in de AOW en pensioenpot voor mij, waarschijnlijk enkel restjes. Dit egoïstische gedrag ondermijnd de solidariteit van samenleving, op een gegeven moment houdt het op! Economie is belangrijk, het maakt de welvaart mogelijk waar de bewoners van Berkum nu in leven. Met een constructieve houding, bereik je meer.
  Liegen en bedriegen doet de oude generatie. Al jaren!! Jaren geleden zag men aankomen dat er een krimp was van de samenleving en men heeft bewust te weinig betaald/ingelegd/ niet geanticipeerd. Ook deed men in de jaren 80 nog een extra greep in de pensioenpot en is “vergeten” dit even bij te storten!! En nu klaagt men over een vliegveld dat de lokale economie kan versterken? Hoe wil je in de toekomst de welvaart blijven betalen? Gas opbrengsten zijn er bijna niet meer, aan het schaliegas wil men (om begrijpelijke redenen niet). Moet de AOW en het pensioen dan maar gekort worden? De opruiers van HoogOverijssel zullen dit gat niet gaan betalen, zij wonen prinsheerlijk in de periferie en hebben de schaapjes al lang op het droge. Wat is de overlast nu eigenlijk, 1 vliegtuig per uur dat ?? geluid produceert. Hoeveel, dat kan HoogOverijssel u ook niet vertellen. Dat vergeten de mensen vaak en lopen als lemmingen mee met de financieel onafhankelijke muzikanten van HoogOverijssel…. Succes ermee.


  Maak melding

 6. @ KJ Wat ik altijd in jouw verhaal mis is “toegeven dat het om de economische molen gaat….om de centjes; de rest (milieu/leefcomfort/rust etc) is nog minder dan bijzaak”.

  Toevallig gaat de onderliggende link “De Sigmund van de dag” ook over reizen.


  Maak melding

 7. Ben ook onder de indruk van de expertise die ze er in Berkum bij hebben gehaald. Dat van die fijnstof is zeker niet onbelangrijk en had er geen flauw benul van….

  Nota bene een microbioloog en een huisarts:
  Microbioloog Sara Botschuijver en voormalig huisarts Leonard Beijderwellen benadrukken de schadelijke gevolgen van de laagvliegende vliegtuigen voor de gezondheid. De uitstoot van (ultra)fijnstof maakt de risico’s van long-, hart- en vaatziekten en kanker groter, maar de ultrafijnstof kan zelfs het immuunsysteem aantasten wat tot chronische infecties kan leiden, die moeilijk te behandelen zijn.


  Maak melding

 8. Ken overigens ook de fractievoorzitter van het CDA in Apeldoorn. Als ik dan één en ander lees over het Lelystad-standpunt…. weet ik helemaal niet meer hoe een partij als het CDA er in vredesnaam in staat.


  Maak melding

 9. In een “afgetrapte zooi” gaan leven? Of het leven in Noord-Oost Groningen/ Noord Friesland een genot is. De jeugd is weggetrokken omdat er geen banen meer zijn. Gemeenschappelijke voorzieningen sluiten een voor een, gebrek aan personeel. In plaats daarvan krijgt men een gevangenis of een AZC…. Is dat het voorland dat je voor ogen had? De financieel onafhankelijke mannen van HoogOverijssel zijn dan al lang gevlogen en het “paleisje” is verworden tot een vakantie woning voor de erven…


  Maak melding

 10. Lelystad is compleet ongeschikt als locatie voor een vliegveld. CDO en CCO zijn er niet mogelijk.
  De gegronde vrees is dus dat wij straks 45.000 vluchten over Zwolle heen krijgen. Dit zijn er zo’n 7 per uur. En dat op een hoogte van 900- 1.800 meter. Dit zal een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het leven in Zwolle.

  Dubbel glas zal de herrie niet tegenhouden, er zal kostbaar geluidsisolerend glas geplaatst moeten worden. Daarnaast wil je natuurlijk ook gewoon in je tuin kunnen zitten bij mooi weer !

  Ook bomen planten biedt geen soelaas om het lawaai te dempen en het fijnstof te absorberen.
  In de bossen van Veluwe en Sallande Heuvelrug klinkt het vliegtuiglawaai nog harder door dan hier in Zwolle.

  De rol die de overheid gespeelt heeft in het LA proces is letterlijk en figuurlijk ziekmakend. Het vertrouwen in Den Haag is tot onder het nulpunt gedaald.

  Recentelijk Amerikaans onderzoek toont aan dat luchtvervuiling de arbeidsproductivitiet negatief beinvloedt. De geschatte schade in de VS bedraagt USD 20 miljard per jaar. Het ultrafijnstof dat door vliegtuigen uitgestoten wordt komt in het menselijke lichaam en tast de hersenen (infarct) en longen (kanker) aan. Ook wordt ultrafijnstof in verband gebracht met alzheimer en ALS.
  Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het een belangrijke oorzaak van nierfalen is. Net als een kip kan de economie kan niet eeuwig blijven groeien: beide leiden tot doodgroei !

  Vliegen is een factor 5 vervuilender dan per trein reizen. Laten we beginnen om alle vluchten vanaf Schiphol naar Dusseldorf, Bremen, Hannover, Parijs en Londen etc een factor 5 duurder te maken.

  Dit geeft Schiphol weer lucht
  doordat de mensen de trein gaan gebruiken als ze hier naartoe gaan. Lekystad Airport is dan compleet overbodig. Dit redt ook onze schaarse natuur (Weerribben, Veluwe etc).


  Maak melding

 11. Vandaag viel me een paar keer op dat ik vliegtuigen hoorde over komen. Was duidelijk hoorbaar en die vliegen nog lang niet zo laag als dat ze straks overkomen. Ik houd mijn hart vast. Voordeel is wel weer, de huren moeten zakken wegens het verminderde woongenot. Eindlijk wat betaalbaarder wonen in zwolle


  Maak melding

 12. Vind de vergelijking nogal appels met peren.
  Volgens mij zit daar een behoorlijke discrepantie tussen.

  Of
  welvaart

  Of
  Een “tweede wereld” te worden.

  Ook nogal subjectief: Met hoeveel welvaart ben je TEVREDEN?
  En wat valt allemaal precies onder “welvaart”?


  Maak melding

 13. Onzin en stemmingmakerij, Kafka. De cijfers die je roept zijn nergens op gebaseerd en onjuist. Hierbij de echte cijfers, ik citeer: “ Vliegverkeer boven Zwolle

  De aanvliegroutes voor baan 05 en baan 23 van Lelystad Airport liggen vlak langs de noordelijke bebouwingsgrens van Zwolle. De aanvliegroute naar baan 05 is nabij het nieuw te ontwikkelen deel van Stadshagen gelegen. De vliegtuigen die op Lelystad landen zullen daar langs vliegen op een hoogte van ongeveer 6.000 voet (1800 meter), behalve als er tegelijkertijd stijgend verkeer van Lelystad komt. Dan zullen de dalende vliegtuigen onderlangs kruisen en bij Zwolle aanmerkelijk lager langskomen.

  Na de eerste 5 jaar zijn er gemiddeld 30 vliegbewegingen per dag tussen 6.00 en 23.00 uur. Naar verwachting vliegen er dan 12 vliegtuigen per dag langs de noordrand van Zwolle naar Lelystad. Vertrekkende vliegtuigen zullen hier niet passeren, die vliegen ten zuiden van Zwolle op een hoogte van meer dan 6.000 voet (1800 meter).“

  Over 20 jaar gaat men uit van 50 vliegtuigen per dag. Het luchtruim is tegen die tijd anders ingedeeld!! Dus het is erg moeilijk de verwachten overlast goed te beschrijven en de kans dat er bij 30 vliegtuigen per dag laag over Zwolle gevlogen wordt (tegelijkertijd opstoken en landen?). Over hoeveel overlast spreken we bij 12 vliegtuigen per dag? U weet het niet en ik ook niet. Beetje roepen, samen met de financieel onafhankelijke opruiers, dat kan iedereen.

  HoogOverijssel heeft geen belang bij de positieve economische effecten. Het bestuur bestaat uit enkel financieel onafhankelijke mensen. Deze mannen hebben de schaapjes al lang op het droge. De belangen van de gewone Zwollenaar en de Zwolse bedrijven is niet interessant. Het is goed dat Zwolle dit initiatief niet financieel steunt!

  Uw wijsheid betreft bomen is nergens op gestoeld. Bomen hebben zeker een bewezen geluidsreducerende functie, naast het vangen van fijnstof en compenseren van CO2. U zegt dat de geluidsoverlast in Salland en op de Veluwe groter is ondanks de bomen, u vergeet te zeggen dat dat een andere oorzaak heeft. Bomen en vegetatie reduceren het geluid door de bladeren en door de beestjes die er leven. Er zijn diverse studies hoe men geluid ervaart met en zonder vegetatie. Bomen zorgen ook voor een schone lucht. In Nederland is een groter bomen areaal gewenst. Eerlijkheid in de communicatie zou de beweging sieren.

  Niet alles is goed per trein te bereizen. Londen en Berlijn zijn via Zwolle erg omslachtig te bereiken. Tijd is een belangrijke factor, waar u zo overheen walst. Ik ga ervan uit dat u geen internationale functie heeft en daardoor het belang van tijd niet goed kan beoordelen. De trein is prima voor Parijs en Frankfurt. Berlijn, Copenhagen, Sofia en Venetië zullen echt per vliegtuig gedaan moeten worden. Vergeet ook niet dat het reizen per trein erg duur is. Waarom maakt men treinreizen niet goedkoper? Laat ik eens niet ingaan op het duurder maken van vluchten. Dit is mijns inziens ongewenst snobisme!


  Maak melding

 14. Stilstand is achteruitgang, Dick. Er staan nog steeds veel 50+’ers naast de zijlijn. Wanneer je niets doet, wordt de huidige welvaart onbetaalbaar. Vergeet niet dat de rest van de wereld wel door gaat, maar ook de randstad. Voor de leefbaarheid moeten we door of wil je graag verder als een” amish “ in deze prachtige stad?


  Maak melding

 15. Zonder te liegen kun je feiten ook verdraaien en op een suggestieve manier weergeven. 45000 vluchten ja, dat is het maximum dat vliegveld Lelystad aan zal kunnen. Dit zijn dan zowel de landende als de startende vliegtuigen. Deze gaan niet over het zelfde gebied, dus de overlast wordt gespreid (gedeeld door 2). De eerste vijf jaar gaat het om gemiddeld 15 landende vliegtuigen per dag. 40% gaat over Zwolle dat zal dus ongeveer 6 vliegtuigen per dag zijn. Verdeeld over 14 uur is dit één vlucht in de 2,3 uur. In 2019 zelf nog iets minder. In 2023 vindt de herindeling van het luchtruim plaats en dan zal volgens de politieke partijen en vele actiegroepen de overlast acceptabel worden.

  Inderdaad vliegtuigen vliegen op 900 meter, zelfs op 100 meter of 10 meter hoogte, maar niet over Zwolle. De geluidsoverlast wordt geschat tussen de 40 en 60 decibel, ofwel het geluid van geroezemoes tot een normaal gesprek.
  Geloof wat je geloven wilt, laat je voorlichten door actiegroepen, door Facebook groepen, internet fora of wat dan ook. Maar besteed ook eens wat aandacht aan het in de juiste perspectief plaatsen van de feiten.


  Maak melding

 16. Het lijkt me wat overdreven om het vlieggebeuren verantwoordelijk te houden voor de welvaart in dit land. Zoals min of meer wordt betoogd door een lange stukken schrijver in dit topic. Het is evenwel de middenklasse, het vrije beroep, de ZZK-ers en het midden-en kleinbedrijf, beiden vaak vergeten, dat de zaak voornamelijk drijvende houdt. Deze groepen blijven allemaal keurig in Nederland, en hebben Lelystad niet nodig om de NL-zaak draaiende te houden.


  Maak melding

 17. Het vlieggebeuren helpt mee, maar is niet enkel verantwoordelijk. Nederland is een diensten en logistiek land. Een goede infrastructuur is dan wel van belang. Ik zie dit als een verbetering van de bereikbaarheid van Zwolle met de rest van Europa.


  Maak melding

 18. Onzin en stemmingmakerij ? Leen Verbeek had het over een virtuele rimpeling. De tijd zal het leren, maar de strijd zal doorgaan tot aan het merg van het bot.

  De vliegtuigen passeren één KM ten Noorden van Berkum en dat zal daar dus zeker te horen zijn. De piloot mag hier echter aan beide kanten 1 KM van afwijken. Weldegelijk boven Zwolle dus. Een vliegtuig dat op 1.800m vliegt kun je 5 KM verderop dus nog prima in een woonhuis horen. Dit heb ik de afgelopen 6 maanden veelvuldig getest.

  Een heringedeeld luchtruim betekent absoluut niet dat er niet meer laaggevlogen wordt over Zwolle.

  Internationaal ondernemen zit in mijn bloed, je veronderstelling is dus niet correct. Innovatieve bedrijven kunnen prima zonder Lelystad Airport.
  Dit doordrukproject zal slechts banen gaan kosten in de toeristische sector. Mensen die rust zoeken op de Veluwe, Salland etc zie je hier niet meer terug.

  Vliegen is zwaar vervuilend en dat is geen snobisme maar realisme. Het neerbuigend negeren van de talloze tegenstanders van dit zwaar gesubsidieerde en verliesgevende project daarentegen is wel als snobistisch te bestempelen.

  Waarom moeten wij bedenkelijke bedrijven zoals EasyJet en RyanAir faciliteren met een vliegveld?

  Ik vertoef vaak bij vrienden die midden in de bossen wonen maar de vliegtuigen zijn daar overduidelijk hoorbaar. Ze vliegen dan op 6 tot 10Km over. De vervuiling die vliegen veroorzaakt kan niet gereduceerd worden door een paar bomen te planten. Hier is genoeg over geschreven, onder andere door het NRC.

  60 decibel niet verstorend???? In een slaapkamer is het 33 db.


  Maak melding

 19. Kafka, ik vraag me af hoe je dit test en hoe je dit hebt waargenomen in Zwolle? De huidige berichtgeving is erg tegen het vliegveld en tegen low cost carriers. Positieve of relativerende stukken worden niet geplaatst of niet geschreven. De action en de Lidl doen het super. Zijn deze bedrijven zo slecht en slecht voor het milieu? Er is gewoon vraag naar goedkoop en ongecompliceerd. Weet dat deze maatschappijen over de nieuwste zuinige en stille machines beschikken.
  In het fd stond een stuk over de noodzaak voor het vergroten van het Nederlandse bos. 100.000 Ha is minimaal nodig en liever nog meer. In Zwolle worden 1800 Essen gekapt en wat komt er voor terug? Het is belangrijk om meer bomen te planten, niet alleen voor de lucht maar ook voor de waterhuishouding en voor het verlagen van de temperatuur in de stad.
  Recreatie kan prima samengaan met een vliegveld en het kan zelfs nog iets extra brengen. Je staat er te negatief in naar mijn idee, waardoor je niet open staat voor mogelijke oplossingen.
  Mbt het geluid, echte proeven zullen uitwijzen wat de werkelijke hinder zou kunnen zijn. Die proeven zijn nog niet gedaan, dus valt er weinig voor te zeggen.


  Maak melding

 20. Wouter, het aandeel export aan de Nederlandse economie is erg groot. De Nederlandse export is goed voor 32 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel aan wat we met zijn allen in Nederland verdienen. De totale waarde van de geëxporteerde goederen en diensten is echter gelijk aan 83 procent van het bbp. Dit bedrag wordt opgehaald door ZZP’ers, vrije beroepen en het midden en kleinbedrijf. Goede verbindingen zijn noodzakelijk, een besparing hierop schaadt direct de handel…


  Maak melding

 21. Kafka, hierbij wat informatie over snurken. https://www.slaapinfo.nl/snurken/27-feiten-over-snurken/. Ik lees 85% van de snurkende mannen een geluidsniveau van 38Db overschrijdt. Volgens de WHO moet het geluidsniveau tijdens het slapen onder de 45Db liggen. Dit geluid is vergelijkbaar met een zware regenbui. De 33Db waar je aan refereert, ligt daar fors onder. 33 Db is erg stil en vergelijkbaar met de stilte in een bibliotheek… De 60Db is vergelijkbaar met een vaatwasser die draait? Maar wat je vergeet is dat dit geluid constant is, een vliegtuig vliegt over en is daar door tijdelijk. Komt nog eens bij dat we het over 1 per uur, met een “hinder” van ongeveer 30 seconden? Moet daar alles voor op slot? De beweging doet mij erg denken aan de tegenbeweging die de verlenging van de A4 tegen hield of de Limburgers die een snelweg tegenhielden vanwege een hamster (korenwolf) en of een zeggekorf slak. Conclusie: het is meestal een achterhoede gevecht wat enorm kostenverhogend is en de toegevoegde waarde nul.


  Maak melding

 22. Ik hoop dat Kafka niet deze Kafka is, https://twitter.com/kafkaairport? Deze twitteraar met een vergelijkbare naam, slingerde een tweet de ether in over een klacht van een overvliegend vliegtuig op 29 november ’s avonds in 2017? Ter informatie: het regende die avond en er was zelfs kans op natte sneeuw. De temperatuur lag tussen de 0-4 graden? Nu ben ik wel benieuwd hoe deze twitteraar dit allemaal hoort, is zijn huis wel goed geïsoleerd of leeft de man in een tent? Wanneer je je een beetje verdiept in de materie kom je er wel achter dat dit een vreemde actie groep is, die door op onderbuikgevoelens een podium in de media krijgt.


  Maak melding

 23. Bernard, je hebt gelijk! Het bericht had ik niet moeten posten. Helaas is er geen correctie knop, anders had ik het bericht weg gehaald.


  Maak melding

 24. Het analyseren van beschikbare data is moeilijk. Er mee aan de haal gaan en interpreteren naar eigen inzicht schijnt mensen makkelijker af te gaan. Constateringen die door anderen bevestigd zijn betekend nog niet dat het om feitelijke waarheden gaat.


  Maak melding

 25. De discussie zou in mijn ogen moeten gaan hoe we als Zwolle optimaal zouden kunnen profiteren van de luchthaven. De verbinding naar de luchthaven is nog niet goed ontwikkeld. Het ligt niet aan het spoor, de weg er naar toe is niet al te best en Zwolle heeft nog geen duidelijk plan. Zoals het plan er nu ligt, zie ik nog wel wat uitdagingen. Maak de luchthaven als het beste alternatief voor Schiphol, Rotterdam, Düsseldorf en Weeze voor korte bestemmingen. Alleen dan zal de luchthaven wat brengen.
  Mbt de overlast, maak zo snel mogelijk testvluchten en probeer wat dingen uit. Helaas gebeurt dit nu niet en verzand de discussie in de korenwolf problematiek. Niemand begrijpt er iets van en papagaait elkaar na over theoretische data. De lokale verkiezingen spelen hierbij ook een rol, want men is nu zuinig met mogelijk negatief geluid


  Maak melding

 26. In mijn ogen zou de discussie moeten gaan over de vraag waarom we überhaupt nog vliegen, gegeven de enorm schadelijke gevolgen ervan.


  Maak melding

 27. Klaas Jan, zoals ik al eerder zei: met vliegen is het net als met vuurwerk. Mensen die wel vliegen hebben geen last van mensen die niet vliegen, maar mensen die niet vliegen hebben wél last van mensen die wel vliegen.


  Maak melding

 28. Riet, maar dat is toch met alles? Het gaat in mijn ogen maar om één ding, gaan we voor behoud en het verstevigen van de economie met summiere verhoging van mogelijke overlast of kiezen we voor het behoud van de rust en zetten we de bijl in het behoud van de huidige welvaart, werkgelegenheid, de toekomst en leefbaarheid van de regio?


  Maak melding

 29. Jemig man, doe niet zo dramatisch. Alsof dat vliegveld zo veel gaat bijdragen aan onze economie, en alsof er geen andere manieren zijn die méér zullen bijdragen aan de regio. Hoe dragen lawaai en luchtvervuiling in vredesnaam bij aan de leefbaarheid?


  Maak melding

 30. Overigens zien we de overlast al tweehonderd jaar “summier” verhoogd worden. Met als gevolg dat er werkelijk nergens in Nederland nog rust is, zelfs niet midden op de Veluwe. Zodra een kwart van Nederland vrij is van stank en lawaai, wil ik het wel weer over industrie, wegen en vliegvelden hebben, maar nu is het tijd dat de mensen met een blinde obsessie voor economie een stap terug doen.


  Maak melding

 31. Hoe wil je de welvaart dan behouden? Dit betekend dat de inkomsten naar beneden gaan en om budget neutraal te werken zullen dus ook de uitgaven naar beneden moeten. Zorg en bijstand zullen drastisch verlaagd moeten gaan worden? Is dit wat je voor ogen hebt?


  Maak melding

 32. Export draagt ongeveer voor een derde bij aan de Zwolse economie, aldus een studie van het Windesheim college. Een verbetering van de infrastructuur kan er voor zorgen dat we de regio sterker worden en minder afhankelijk is van fluctuaties van de binnenlandse vraag. Stabiliteit en versterking van de economie afgezet tegen het enkele vliegtuig waar we mee te maken krijgen… In Zwolle staan nog steeds veel 50+’ers langs de zijlijn. De crisis heeft destijds Zwolle ook hard geraakt en we hebben relatief gezien veel moeite gehad om er weer uit te komen. Is je dit leed zoveel waard gezien het aantal vliegtuigen en het te verwachten tijdelijk geluid van xxDb?


  Maak melding

 33. Nogmaals: doe niet zo dramatisch! Zorg en bijstand zijn echt niet afhankelijk van vliegveld Lelystad. De verwachting is zelfs dat het effect negatief is, omdat Drenthe en de Veluwe toeristen gaan verliezen. Er zijn duizend en een andere manieren om geld te verdienen. Je doet alsof het of-of is, maar er zijn kansen genoeg. Je kunt ze alleen niet zien als je hoofd vastzit in een twintigste-eeuws groeimodel.


  Maak melding

 34. Riet, zie https://www.destentor.nl/zwolle/5-1-miljoen-tekort-voor-bijstand-in-zwolle~ade65a30/ , http://www.rtvfocuszwolle.nl/zwolle-moet-43-miljoen-extra-uitgeven-aan-steeds-meer-bijstandsgerechtigden/ Toerisme is erg conjunctuur gevoelig. Daling van de conjunctuur heeft een directe invloed op de prestaties en werkgelegenheid van die sector. Stabiliteit in de performance en werkgelegenheid is belangrijker lijkt me. Een vliegveld kan daar aan meehelpen.


  Maak melding

 35. Toerisme is erg conjunctuur gevoelig, terwijl traditionele handel veel stabieler is. Het zou voor de regio fijn zijn wanneer we ook wat minder afhankelijkheid zijn van fluctuaties van de binnenlandse vraag. Stabiliteit levert veel op. Er staan nog steeds in Zwolle veel 50+’ers langs de zijlijn. Hoe wil je deze mensen duurzaam aan het werk helpen?
  Met betrekking tot de uitgaven van de gemeente, bijstand wordt wel door de gemeente Zwolle betaald. Het laatste jaar had de gemeente een tekort van 5,1 Mln?
  Het is jammer dat je niet met een alternatief ideeën komt.


  Maak melding

 36. KlaasJan je hebt het over mensen in de bijstand en je begint over toerisme (waarom toerisme is me niet helemaal duidelijk).
  Door geluidsoverlast krijgen je eerder méér mensen die ziek of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken.
  Dus eerder méér mensen in de bijstand.
  Dan het toerisme: mensen die eerst op de Veluwe of in de Weerribben hun benodigde rust zochten, worden min of meer weggejaagd door laag overvliegende vliegtuigen.
  Toeristen die rust zoeken zullen naar het buitenland gaan, desnoods met Ryanair of Corendon. En daardoor krijg je een verdere vicieuze cirkel…


  Maak melding

 37. Klaas Jan, hoe wil jij de bijstand betalen wanneer we met de kosten van vervuiling worden geconfronteerd? We kunnen de klimaatverandering al nauwelijks aan, wil je het werkelijk erger maken?


  Maak melding

 38. Dergelijke commentaren = nep-nieuws

  Het leven draait om feitelijke gebeurtenissen.
  Gecheckt en bevestigd.

  De rest = Ruis, heeeel veel ruis.


  Maak melding

 39. @ KJ volgens mij is dit draadje op. Volgens mij ben jij de enige voorstander omdat je geld en economie zo’n beetje belangrijker lijkt te vinden dan zaken als milieu, rust, stilte, normale verbale communicatie, Flora & Fauna, rentmeesterschap, oude waarden, vredig samenleven, frische Hollandsche lucht, Hollandsch voortvarend welzijn, etc etc. Is het dan niet beter voor iedereen, dat je hier een boek over gaat schrijven of zo? Weet namelijk zeker dat je dat zou kunnen!


  Maak melding

 40. De industrie is verantwoordelijk voor 51% Van de CO2 uitstoot. Mobiliteit, waaronder schepen, vrachtauto’s, auto’s, treinen en vliegtuigen 18%, landbouw en de bebouwde omgeving beide 13%. Dit zijn gegevens voor Nederland. Wat stel je voor, thuis zitten en op een houtje bijten?:-)


  Maak melding

 41. Ja Dick, volgens mij hebben we alles wel besproken. Een volgende bijeenkomst van HoogOverijssel moet ik maar eens mee maken. Wie weet, steek ik nog wat op.


  Maak melding

 42. Heb zelf een tijdje in dat heel bijzondere “kerkdorp” gewoond en ze zijn boedfanatiek/arrogant/invloedrijk en ‘eigen volk eerst’ (die actievoerders tegen vanalles en nogwat; rest is heel goed te pruimen)….dit keer vind ik echter, dat ze goede argumenten hebben.
  Benieuwd naar het besluitvormingsproces……
  En nog meer naar de politieke standpunten voor de nakende

  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

  CDA en CU zijn vast al een tijdje zenuwachtig.
  VVD knijpt em ook!
  D66 boeit niet. Is immers een overbodige partij zonder kroonjuwelen zelfs…..knipoog


  Maak melding

 43. Over de verkiezingen gesproken en over vervoer door/Over Zwolle

  Goed dat Michiel station Stadshagen TOCH nog voor 21 maart gaat openen!
  Gemeend gefeliciteerd daarmee!


  Maak melding

 44. Klaas Jan’s reacties beginnen een vaste vorm aan te nemen. Eerst noemt hij iets dat dat veel geld kost maar helemaal niets met het onderwerp te maken heeft, om vervolgens te betogen dat het onderwerp van discussie echt noodzakelijk is om het benodigde geld op te brengen. En noodzakelijk vindt hij altijd meer wegen, meer spoorwegen, meer vliegbewegingen enz. Meer rust of meer welzijn zijn vindt hij nooit noodzakelijk. De enige uitzondering zijn meer bomen, wat ik op zich helemaal met hem eens ben, maar wat geen panacee is voor alle kwalen.


  Maak melding

 45. Ja, uiteindelijk gaat dit helemaal niet over Lelystad maar over Schiphol, en Schiphol mag al jaren ongestraft groeien en liegen. De overlast die verplaatsing van vluchten naar Lelystad gaat opleveren, gaat uiteraard niet meegeteld worden in de Schiphol-cijfers. Hoe is het mogelijk! Extra groei zonder extra overlast!


  Maak melding

 46. Indien er blijvend last zal worden ondervonden door overvliegend verkeer, zal het misschien beter zijn, dat de luchthaven wordt verplaatst van Lelystad naar het Zwolse buitengebied. Dan vliegen ze in ieder geval niet meer over, maar landen en vertrekken ze met een keurig bochtje buiten Zwolle om. Zou tevens ook een economische boost geven aan onze stad. Ik zou dan graag naar de luchthaven fietsen en vervolgens uit te stappen op een zonnige vakantiebestemming.


  Maak melding

 47. Jesse Klaver komt dinsdag 6 februari naar Hedon in Zwolle voor een van zijn Meetup’s. Dit keer zal het gaan over de laagvliegroute naar Lelystad Airport. Die route gaat dwars over Berkum, Aa-landen, Stadshagen en Westenholte.
  (Bron: ZwolleNu)


  Maak melding

Reacties zijn gesloten.