SEIN behaalt NIAZ accreditatie

SEIN behaalt NIAZ accreditatie

Zwolle – Opnieuw heeft SEIN bewezen de NIAZ-accreditatie waard te zijn. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) kende SEIN op 22 december 2017 de accreditatiestatus toe. De officiële uitreiking van het accreditatiebewijs was op 16 januari 2018. Het accreditatiebewijs laat zien dat SEIN goede zorg en behandeling levert aan haar patiënten en cliënten.

Vijf dagen lang, van 13 tot 17 november 2017, werd SEIN geaudit door het  auditteam van het NIAZ. De acht auditoren hebben alle locaties en afdelingen van SEIN bezocht en gesprekken gevoerd met medewerkers, patiënten, cliënten en vertegenwoordigers zodat ze een goed beeld kregen van de totale organisatie.

Betrokken medewerkers
Op de laatste dag concludeerde de voorzitter van het auditteam reeds dat bij SEIN zeer betrokken medewerkers werken die echt gaan voor de individuele zorg van de cliënten en patiënten. Deze bevinding sluit goed aan bij de missie van SEIN, het verhogen van  de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Daarnaast heeft SEIN laten zien dat er een continue verbetercultuur aanwezig is. SEIN is trots op haar medewerkers en hun inzet!

Over het NIAZ
Het NIAZ onderzoekt of zorginstellingen hun organisatie zo hebben ingericht dat ze voldoende kwaliteit van zorg kunnen bieden. Het NIAZ ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst de toepassing daarvan in zorginstellingen en binnen zorgprocessen. Bij een positief resultaat verkrijgt de instelling een accreditatiestatus voor de duur van vier jaar. De accreditatie van een instelling biedt vertrouwen in het kwaliteitsniveau wat van waarde is voor patiënten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving.

Over SEIN
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met complexe epilepsie, slaap-waakproblemen en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. Om dit mogelijk te maken beschikt SEIN over twee klinische centra, dertien poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra. Zie ook: www.sein.nl.

Artikel delen: