Spoorcafé 17 januari in teken van voortgang bouw busbrug en busstation

Spoorcafé 17 januari in teken van voortgang bouw busbrug en busstation

Zwolle – Het eerste Spoorcafé van 2018 stond in het teken van de voortgang van de bouw van de busbrug en het busstation. Ook stonden we uitgebreid stil bij de voorbereidingen voor het herinrichten van Stationsplein Noord en de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Tot slot werd de stand van zaken met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de Spoorzone besproken.
Terugblik vorig Spoorcafé

Aan het begin van de avond blikte Lisa de Groot, projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Zwolle, terug op het Spoorcafé van november dat ging over wat verstedelijking van de Spoorzone kan betekenen in termen van bebouwing en het beter verbinden van Hanzeland met de Spoorzone en de rest van de stad.

Lisa gaf aan dat dit onderwerp veel reacties heeft opgeroepen in de stad, tijdens de avond en daarna. Aan het begin van de bijeenkomst had duidelijker gemaakt moeten worden dat de tekeningen van De Zwarte Hond die tijdens het Spoorcafé getoond werden, slechts schetsen waren en geen concrete plannen. Lisa bevestigde nogmaals dat als een en ander concreter wordt, per deelgebied mensen worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

Maarten Ottenhof (hoofduitvoerder van BAM Infra) en Toon van Beek (projectleider busbrug en busstation bij de gemeente) vertelden aansluitend over de stand van zaken rondom de bouw van de busbrug en het busstation. Aan de hand van foto’s werd duidelijk dat het nu heel hard gaat met de bouw van de busbrug. De eerste contouren van de toekomstige brug kun je al zien, denk aan de aarden baan ter hoogte van City Post en de eerste betonnen paal waarop de busbrug komt te liggen.

Maarten en Toon vertelden dat in de nacht van 22 op 23 januari de eerste delen van de stalen busbrug vanuit België aankomen op het bouwterrein aan de Hanzelaan. De stalen onderdelen worden op het bouwterrein aan elkaar gelast. Het totale stalen brugdeel met een lengte van 110 meter en een gewicht van 1.000 ton wordt in het weekend van 19 en 20 mei over het spoor gereden. Een bezienswaardigheid die u ook via de webcams op zwolle.nl/busbrug kunt volgen!

Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente, vertelde daarna over de activiteiten op het vlak van gebiedsontwikkeling. Daarbij stond ze uitgebreid stil bij het proces waarbij in samenwerking met bewoners gewerkt wordt aan het vergroenen van het Lübeckplein. En bij de activiteiten die afgelopen half jaar op het plein georganiseerd zijn zoals de Haringparty en het Oktoberfest.

Ze vertelde ook dat met de door de Vrienden van Hanzeland opgestelde visie op Hanzeland een goede basis is gelegd voor de bredere gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. Bij het realiseren van deze visie hebben we ondernemers, eigenaren en ontwikkelaars nodig. Anne-Marie zit dan ook met velen van hen om tafel.

Hans Kollenstaart en Niels Munnik, projectleiders bij de gemeente, praatten de bezoekers bij over de voorbereidingen voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van Stationsplein Noord en de Stationsweg. Op dit moment worden de contracten met de verschillende partijen voorbereid.

Hans vertelde dat voor de zomervakantie worden de kabels en leidingen in het gebied alvast verlegd worden. Hans onderstreepte dat het onontkoombaar is dat deze werkzaamheden hinder met zich meebrengen, maar dat alles in het werk wordt gesteld om deze hinder tot een minimum te beperken. Ook bij dit onderwerp kwamen er veel vragen uit de zaal. Niels en Hans namen uitgebreid de tijd om al die vragen te beantwoorden.

Het plenaire deel van het Spoorcafé werd afgesloten met een korte toelichting op het onderzoek naar het Spoorcafé door Lisa Bakker en Jennie Hofman. Vanuit hun communicatie-opleiding op hogeschool Windesheim deden zij onderzoek naar de bekendheid, tevredenheid en verbeterpunten van het Spoorcafé. Zij hebben hun onderzoek een paar dagen geleden afgerond.

Vanaf febuari gaat een groep nieuwe studenten verder met het doorvoeren van verbeterpunten op basis van de conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Lisa en Jennie. De nieuwe data voor het Spoorcafé in 2018 bekendgemaakt via www.zwolle.nl/spoorzone.

Artikel delen: