Subsidie voor culturele producties

De Gemeente Zwolle geeft voor de eerste helft van 2008 een subsidie van € 110.600,– voor zeven culturele producties in het kader van de regeling Subsidies Stimulering Producties Podiumkunsten 2008. Het gaat om de Stichting Class2000, Theatergroep Quasi, Stichting NijT, Stichting Gitaarwerken, d´Acapo ArtEZ, het Kameroperahuis en het Nederlands Fluitorkest.

St. Class2000 bestaat uit negen mensen die in 2000 afstudeerden aan de faculteit Drama van Artez. Ze willen het theaterstuk Festen in april 2008 in première laten gaan. Er wordt gemikt op 10 speeldagen. Aan het stuk wordt een educatief project gekoppeld voor de bovenbouw van VO, MBO en HBO. De stichting krijgt €15.000,-.

 

 

Theatergroep Quasi is een al vele jaren bestaande amateurvereniging, die jaarlijks een theaterproductie maakt. Zij wil zich nu vernieuwen door enerzijds een ander productieproces en anderzijds het betrekken van professionele artistieke leiding. De doelen van de productie zijn enerzijds aankomende professionals een kans bieden en een bewustwordingsproces bij het publiek op gang brengen en anderzijds de groei van de spelers bevorderen. Er wordt gemikt op een groot publiek, vooral jong volwassenen. De voorstelling moet in mei/juni 2008  drie avonden in Odeon staan; daarna hoopt Quasi met de voorstelling het land in te kunnen gaan. Quasi krijgt een subsidie van € 5000,-. Gevraagd is om een subsidie van € 13.000,-. Het college van burgemeester en wethouders volgt het advies van de commissie Stimulering Producties Podiumkunsten om niet het hele bedrag te honoreren, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn over de kwaliteit van de inhoud en van het eindproduct.

St. NijT is een nieuw theatergezelschap voor Zwolle en Overijssel. Het leidend thema voor de nieuwe groep is ‘kruisbestuiving’ en het streven is er op gericht om beeldend muziektheater te gaan maken. De aanvraag is gericht op het project Charon, een geheel eigen interpretatie van het klassieke verhaal. Er komen vier voorstellingen, waarvan de eerste in april in Zwolle. NijT krijgt € 6000,- subsidie.

De Gitaarweken hebben in 2006 voor het eerste deel van het project een aanvraag ingediend en toegewezen gekregen. Het betreft het project dat in eerste instantie is gebaseerd op Victory Boogie Woogie, waarop een opeenvolging van kunstenaars voortborduurt waardoor er een suite van beeldmateriaal en composities ontstaat: Banned the Colour Green. De première vindt plaats op 3 november 2008. Er komt een subsidie van € 13.600,-.

In het kader van de jaarlijkse studium generale van ArtEZ organiseert d’Acapo dit jaar een manifestatie op het thema Passie/Overgave. Onderdeel is de productie Witte Donderdag, een doorlopende interactieve gebeurtenis/voorstelling van 21.00 tot 04.00 uur in de Broerenkerk. Het studium generale sluit dit jaar aan bij het nieuwe zomerkunstfestival. D´Acapo ontvangt € 5000,-.

Stichting Kameroperahuis heeft in 2006 subsidie ontvangen in de kosten van de oprichting van een productiehuis voor kleinschalig muziektheater in Zwolle: het Kameroperahuis. Het kameroperahuis wil het genre kleinschalig muziektheater helpen ontwikkelen en op een artistiek inhoudelijk hoger plan trillen, door diverse gezelschappen en initiatieven zakelijk, productioneel en publicitair te begeleiden en te adviseren. Tevens wordt plek geboden aan jonge makers om ervaring op te doen in de vorm van een werkplaats en stageplaatsen bij gezelschappen. In 2006 kreeg de stichting € 55.000 van de gevraagde € 95.000 subsidie voor de eerste opbouw van de organisatie. Nu krijgen zij ook het restantbedrag van € 40.000,-

Het Nederlands Fluitorkest heeft zich met ingang van medio 2007 gevestigd in Zwolle. Hiervoor is een structurele subsidie van de gemeente benodigd, naast het bedrag dat zij ontvangen vanuit het Rijk (€ 52.000,–). Bij de begrotingsbehandeling voor 2008 is ingestemd met het zoeken naar dekking elders voor het eerste jaar. Voor 2008 krijgt het orkest een subsidie van eenmalig € 26.000,–. Voor de jaren na 2008 zal bij de Perspectiefnota een afweging moeten worden gemaakt.

 

Artikel delen:

Reageer