SP stelt werkwijze schuldhulpverlening ter discussie

Voor mensen met grote en langdurige geldproblemen is er door de gemeente de schuldhulpverlening ingesteld. Met hulp van de gemeente kunnen er afspraken worden gemaakt met schuldeiser, zodat er met het inkomen van een schuldenaar zoveel mogelijk schulden kunnen worden afbetaald. Echter, wettelijk is vastgesteld dat iemand die zijn schulden aflost in ieder geval 90% van de bijstandsnorm moet behouden als inkomen. Voor mensen met een uitkering geldt dat 10% van de uitkering kan worden gebruikt voor de aflossing van de schulden.

De SP heeft klachten binnen gekregen over de schuldhulpverlening in Zwolle. Er blijkt dat bij mensen met een uitkering meer dan 10% van de uitkering wordt ingehouden voor het aflossen van schulden. Na contacten met het ministerie van sociale zaken, de NVVK en de juridische helpdesk blijkt dat deze ‘90%-regeling’ echter wettelijk is vastgelegd. Volgens een consulent van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Zwolle kan er wel méér dan 90% van de uitkering worden gebruikt voor de aflossing van de schulden. De SP is zeer verbaasd dat een medewerker van de afdeling schuldhulpverlening informatie verstrekt die strijdig is met de wettelijke regelgeving en maakt zich zorgen over de informatieverstrekking aan de klanten van de afdeling schuldhulpverlening.

SP: “Deze wettelijke regeling is bedacht om mensen die schulden hebben te beschermen. Het is zorgelijk dat de gemeente Zwolle deze bescherming niet biedt en zich niet committeert aan de wetten en regels die gelden in onze samenleving. Het kan niet zo zijn dat iemand in een andere woonplaats wél gebruik kan maken van bepaalde regels, maar dat in Zwolle mensen niet duidelijk wordt gemaakt, wat de regelgeving is en hulpvragers op een zéér zwaar financieel traject terecht komen.”

Dit brengt de SP bij de volgende vragen aan het college:

 1. Kan de wethouder aangegeven of deze 90% regeling onderdeel uitmaakt van het Zwolse beleid rondom de schuldhulpverlening? Zo ja, hoe is het mogelijk dat cliënten meer dan 10% van de uitkering moeten gebruiken voor het aflossen van schulden?
 2. Op welke wijze worden de cliënten van de schulphulpverlening geïnformeerd over de wettelijke regelgeving omtrent de schuldsanering? Denkt de wethouder dat hierin nog verbeteringen kunnen worden aangebracht? Zo ja, welke?
 3. Welke maatregelen gaat de wethouder nemen om ervoor zorg te dragen dat bovenstaande situaties niet meer voorkomen?
 4. Realiseert de wethouder zich dat bovenstaande situaties mensen op een zwaar financieel traject zetten en hen nog meer in de problemen kunnen brengen?

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Ik vind de SP altijd erg goed in het stellen van dit soort vragen. Dat houdt iedereen scherp.
  Tegelijkertijd vraag ik me af hoeveel mensen gebruik maken van de schildhulpverlening en hoeveel klachten er zijn.
  Dat helpt mij in ieder geval om het in het goede perspectief te zetten.
  Nogmaals voor de duidelijkheid: deze opmerking/vraag doet niets af aan de gestelde vragen!

 2. @ John, ik heb eens mensen geholpen die er door Bureau Schuldhulpverlening enorm bovenop zijn gekomen. Kan dus alleen over die ene ervaring spreken. Maar wat mij betreft niets dan lof!

Reageer