Onduidelijkheid over invulling Hoge Laar

De raadsleden Van der Veen en Mussche van het CDA en de PvdA hebben enkele vragen, die bij ze zijn opgekomen terzake van het initiatief van sportverenigingen voor invulling van het Hoge Laar dat resulteerde in een visiedocument. De vragen zijn opgekomen naar aanleiding van opmerkingen van de heer Van Dooremolen tijdens de behandeling van de begroting 2008 en van de heer Cnossen tijdens de recent genoten sporttoost.

Een werkgroep heeft een visiedocument voorbereid op het Hoge Laar waarin een multifunctioneel sportcentrum centraal staat. Die werkgroep bestaat/bestond uit sportverenigingen die op dit moment hun plek hebben op het Hoge Laar, maar ook uit elders gevestigde sportverenigingen, Sportservice Zwolle, het Deltioncollege én de gemeente Zwolle. Vanuit de contacten met betrokken sportverenigingen hebben de raadsleden opgemaakt dat deze sportverenigingen thans het idee hebben dat het visiedocument door het huidige college zeker niet is afgewezen. Dat het echter nog wel een kwestie is van nader onderzoek naar de mogelijkheden voor een concrete uitwerking van de visie en een kwestie van tijd.

Het CDA en de PvdA hebben waardering voor het initiatief en zien in de realisering van het multifunctioneel sportcentrum een serieuze oplossing van de accommodatienood van met name sportverenigingen die thans nog elders zijn gevestigd. En omdat door de verhuizing van CSV ’28 per 15 februari het Hoge Laar voor een groot deel leeg komt te staan, zien zij liever vandaag dan morgen resultaten in het dossier Hoge Laar.

“Bij de behandeling van de begroting 2008 heeft wethouder Gerard van Dooremolen in zijn antwoord op vragen van het CDA over de wisselwerking tussen het Structuurplan 2020 en de ontwikkelingen/initiatieven op het Hoge Laar gesteld, dat op het Hoge Laar in de toekomst slechts ruimte zal zijn voor de huidige op het Hoge Laar gevestigde sportverenigingen. Feitelijk betekent dit dat het door de initiatiefnemers beoogde multifunctionele sportcentrum volgens het college niet mogelijk zal zijn. Wethouder Janco Cnossen gaf tijdens de recentelijke ‘Sporttoost’ van de Sportraad te kennen te streven naar behoud van het Hoge Laar voor de Zwolse sport en daarbij de verwezenlijking van het beoogde multifunctioneel sportcentrum niet uit te sluiten.”

Naar aanleiding van dit schijnbaar tegenstrijdige tweetal opmerkingen, hebben het CDA en de PvdA de volgende vragen:

1.                  Is het uitgesloten dat sportverenigingen die thans elders in Zwolle zijn gevestigd, zich in de toekomst (al dan niet in het kader van een uitwerking van het visiedocument) kunnen vestigen op het Hoge Laar?

2.                  Zo ja, is dit gecommuniceerd aan de bij het hiervoor bedoelde visiedocument betrokken sportverenigingen en het Deltioncollege? En op welke wijze en binnen welke termijn wordt vervolgens het initiatief van de sportverenigingen en het Deltioncollege door de gemeente Zwolle een vervolg gegeven?

3.                  Zo nee, op welke wijze kan aanstaande besluitvorming door de Raad over het Structuurplan 2020 dan toch nog vestiging op het Hoge Laar van thans elders gevestigde sportverenigingen verhinderen?

4.                  Tot slot, wanneer kan/beoogd het college uitsluitsel te geven/een voorstel te doen aan de Raad over de te varen koers ten aanzien van het Hoge Laar.

Martijn van der Veen                        Frankwin Mussche

Artikel delen:
Reacties 6
  1. @ Admin: Toch stond ergens 1 februari (ondanks jullie: omdat door de verhuizing van CSV ’28 per 15 februari het Hoge Laar voor een groot deel leeg komt te staan). Ik kijk zo ff op hun site 8)

  2. Hebben wij dan de primeur met WVF?
    Uit net ontvangen mail:

    De wedstrijd van zaterdag 19 januari tegen CSV’28 word gespeeld op het nieuwe sportpark “De Verbinding” van CSV’28 in Stadshagen.

Reageer