VVD: “Gemeente lapt de wet aan de laars”

VVD: “Gemeente lapt de wet aan de laars”

Zwolle – Johran Willegers, gemeenteraadslid van de VVD is van mening dat de gemeente Zwolle de wet aan de laars lapt bij het experiment met de bijstandswet. Hij heeft daarover maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is op zoek naar Zwollenaren met een bijstandsuitkering die willen deelnemen aan dit onderzoek. Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente gecontroleerd of ze zich voldoende inzetten bij het zoeken naar betaald werk of een andere nuttige vorm van dagbesteding. Het gemeentebestuur vraagt zich af of deze controle en begeleiding wel werkt en wil deze aanpak gaan onderzoeken. De gemeente gaat een experiment starten, waarbij 150 uitkeringsgerechtigden niet worden gecontroleerd en alleen begeleiding ontvangen als ze dat zelf willen. Wethouder Eefke Meijerink hierover: “Het doel van het onderzoek is om te kijken of je mensen beter helpt om te komen tot werk of een waardevolle daginvulling met ruimte en vertrouwen, dan met begeleiding en controle.” De gemeente wil de proefgroep van 150 deelnemers meer vrijheid geven en ze zelf de regie geven bij het zoeken naar werk of andere vorm van dagbesteding. Ze worden niet meer gecontroleerd, maar moeten gedurende de drie jaar van het onderzoek wel vier keer een vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt begeleid door de Universiteit Twente.

Coalitiepartij VVD is tegen deze proef: “want mensen te veel aan hun lot overlaten door nauwelijks begeleiding is geen proef of experiment, het is een stap terug naar beleid dat er jaren geweest is. En aangezien in Zwolle meer dan 500 mensen langer dan 10 jaar in de bijstand zitten, is het al duidelijk dat die aanpak gewoon niet werkt.” Volgens de VVD worden de mensen die deelnemen aan de proef ontheven van hun tegenprestatie en dat is volgens Johran Willegers van de VVD in strijd met de wet. “Er wordt niet volgens de Participatiewet gehandeld.” Volgens hem is hierover recent gesproken in de Tweede Kamer en is ook het experiment in Zwolle aan de orde geweest. Volgens hem is in de Tweede Kamer afgesproken dat de gemeenten de wet moeten uitvoeren en dat dit niet “alleen een papieren realiteit” mag zijn. De VVD is van mening dat de mensen met een baan die de bijstand financieren niet vergeten mogen worden, “zeker als ze soms zelfs minder overhouden dan iemand in de bijstand.” Volgens de VVD is een tegenprestatie door de uitkeringsgerechtigde nodig om het toekomstig draagvlak van deze “belangrijke voorziening” te behouden.

Wethouder Meijerink herinnerde de gemeenteraad eraan dat de proef met de bijstand voortkomt uit een verzoek van de raad. Volgens haar blijft de gemeente Zwolle met dit experiment binnen de wettelijke kaders en zij heeft “geen enkel signaal ontvangen dat we de wet overtreden.” Ze motiveerde de proef nogmaals door te stellen dat de onderzoekgroep zelf de regie krijgt invulling te geven aan de manier waarop ze op zoek gaan naar een baan of een andere dagbesteding. Vertrouwen in plaats van controle. “We houden ons aan de wet.” Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandagavond onthielden de andere politieke partijen zich van commentaar.

Artikel delen:
Reacties 33
 1. Oh,oh, wat een ongelooflijke vorm van nepnieuws.Zels hikje kan daar echt geen touwtje of draadje aan vastknopen.Ik vind ’t nogal ondemocratisch ook om zulke lange lulverhalen te delen.
  Als ik ’t niet snap, wie dan wel ? Hassan en Mohammed ook echt niet vrees ik.


  ⚠️ Meld

 2. Uit ervaring heb ik gezien dat mensen die verplicht worden om actief te participeren een averechts effect heeft. Ze solliciteren op alles wat los en vast zit, zonder dat ze echt gemotiveerd zijn om daar aan het werk te gaan. Ze doen het, omdat het moet. Met als gevolg dat wanneer ze aangenomen zijn, ze binnen no time geen contractverlenging krijgen. Want ja, ze passen niet binnen het werkklimaat.
  Ik denk dat deze proef een mooie aangelegenheid biedt om te kijken wat het effect heeft, wanneer er minder pressure is. Ik ben het dus niet eens met de VVD dat het een stap terug is. Bovendien, het is een proef. De gangen van de gemeente (Groningen) kennende, kunnen ze er elk moment de stekker uittrekken en een nieuw project beginnen.
  Maar ik ben wel van mening dat hulp een goede leidraad is. Als bijstandsgerechtigde heb je echt geen idee van alle mogelijkheden. Als je daar begeleiding, uit vrije wil, in hebt, kom je veel verder. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat er meer scholingsmogelijkheden zijn.


  ⚠️ Meld

 3. Met Ellen la Faille en passant eens.
  Ons huidige systeem (met name die participatieve) is gebaseerd op verstikkend wantrouwen en controle. Ik denk ook dat als er meer lucht komt het allemaal veel beter werkt.
  Maar maak dat de VVD maar eens wijs. Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.


  ⚠️ Meld

 4. de VVD die zegt mensen met deze proef aan hun lot over te laten….! Hoe hypocriet wil je het hebben en hoeveel boter heeft de VVD op hun hoofd? Het gaat goed met Nederland volgens de VVD ! De voedselbankgebruikers en onder-de-armoedegrens gezinnen nemen toe ; zó goed gaat het Nederland ,mijnheer/mevr. de VVD’er….


  ⚠️ Meld

 5. Mee eens, wantrouwen en controle is allemaal prima natuurijk. Maar als zulke dingen verstikkend gaan worden moeten de hakjes van de hikjes WEL ECHT het zand in.

  En Uh, de partij Voor Vrijheid en Democratie weet wel beter dan mensen te verstikken. Mag ik toch hoop ik op rekenen van de mensen die voor Vrijheid en Democratie zijn ?

  ‘Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente gecontroleerd of ze zich voldoende inzetten bij het zoeken naar betaald werk of een andere nuttige vorm van dagbesteding.’,

  NOU, heel graag een beetje evenwicht/maatwerk daarin wat mij betreft. One size fits all vind ik geen optie. We zijn er met z’n allen wel voor om onze medemensen een helpend handje toe te reiken lijkt me.

  Ik zou ’t liever anders zien, lezende:

  ”Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente gecontroleerd ‘

  Streep het bovenstaande echt weg, maak ervan:

  ”Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente geholpen ‘.

  En tsja, wie is de ‘gemeente’ ? drie keer raden. hmm, drie keer raden,

  kuch, drie keer raden. ‘slik’, drie keer raden, DRIE keer raden is immers scheepsrecht.

  Wie ’t niet snapt mag ’t vertellen 🙂


  ⚠️ Meld

 6. Ze lappen zelf ook alles aan hun laars. Dat begint al met een minster president die geen fuck om ons geeft en van nederland een provincie van europa wil maken. Kijk in de spiegel zou ik zo zeggen.


  ⚠️ Meld

 7. Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente gecontroleerd, en de VVD vindt ook dat die bijstandsuitkeringstrekkers ook geen recht hebben op vakantietoeslag, want ze hebben toch altijd vakantie. VVD: ieder voor zich en de dikke ik voor ons allen.


  ⚠️ Meld

 8. Nee dat ben ik niet met je eens. De VVD heeft wel een punt. Voorop gesteld dat in een uitkeringssituatie zitten niet “fijn” en geen vetpot is. Het doel moet zijn om er zo snel mogelijk uit te komen. Helaas blijkt dat dat nog steeds voor veel mensen moeilijk is, door verschillende oorzaken. Waarom moet je deze mensen laten bungelen en opgeven, want dat is wat je eigenlijk bedoeld? Deze mensen zitten al meer dan 10 jaar op de bank! Met meer vrijheid zijn deze mensen echt niet gebaad. Het sociale vangnet is geen hangmat! U weet ook dat mensen met een baan het sociale vangnet financieren. Om het plaatje even compleet te maken: in Zwolle behoren ongeveer 2.500 huishoudens, oftewel 5,2% van de totale populatie, tot de langdurige minima. 3,8% van alle Zwolse kinderen behoort tot de langdurige minima. Die 500 mensen waar over gesproken wordt zijn er dus waarschijnlijk veel meer. Deze mensen gebruiken ook verschillende regelingen om de armoede te beperken. Daarnaast vind er nog steeds uitkeringsfraude plaats, vorig jaar werd er 250K opgespoord en het jaar en in 2015r een 1 Mio. Die mensen moeten gewoon aan het werk en het werk moet lonen, meer geld in de tas als met een uitkering! Het is niet normaal dat een bijstandsmoeder netto (met alle regelingen) evenveel ontvangt als een full-time lerares! Er loopt hier dan iets goed scheef en dat scheve ligt niet aan de werkende persoon. Let wel, een groot gedeelte zit in de bloei van het leven. Een uitkering is een noodmaatregel en dient ook zo bekeken en gehanteerd te worden. Uitzonderingen zijn mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om te werken (die lat ligt wat mij betreft hoog, permanent wonend in een instelling b.v.).


  ⚠️ Meld

 9. @Klaas Jan
  Die percentages kloppen niet. Het gaat om respectievelijk 5.6 en 4.1% (https://www.zwolle.nl/sites/default/files/armoedemonitor2017_DEFINITIEF.pdf). In Zwolle is het aandeel
  van langdurige minima lager tov van de rest van Nederland.

  Daarnaast is je uitspraak over de bijstandsmoeder en de fulltime lerares niet waar. Een alleenstaande ouder ontvangt 992.12 aan bijstandsuitkering. Daar bovenop komt maximaal: 287.21 per kind aan kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en maximaal 1 keer per jaar individuele inkomenstoeslag. Een fulltime lerares verdiend, afhankelijk van de schaal, minimaal €2.436 bruto per maand op basis van een fulltime contract (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs). Dat is dus absoluut niet evenveel.


  ⚠️ Meld

 10. Onzin Riet. We hebben het hier over een onderwerp waar mensen afhankelijkheid zijn (en gehouden worden ) van de overheid. Ik ben idd voor een grote mate van vrijheid van het individu, voor een vrije markt en een strikte scheiding tussen kerk en staat. Ik pleit ook voor minder belasting, wanneer dat mogelijk is. Ik vind het niet normaal dat mensen aan de kant staan en gehouden worden. Het is niet normaal dat mensen afhankelijk moeten zijn van een uitkering en wat toelages. Het is ook niet normaal dat een groep langdurig een beroep doet op de samenleving en het normaal vind dat er geen uitzicht op verbetering is. Het is ook niet normaal dat je dit heel gewoon vind!
  Zoals wel vaker geschreven, de lasten komen op slechts 25% van de werkende bevolking neer. Die groep moet groter worden. Hoe meer mensen werken, hoe beter het voor de samenleving is.


  ⚠️ Meld

 11. Klaas Jan, we hebben het inderdaad over mensen die al jaren lang afhankelijk worden gehouden van de overheid, en die alleen maar afhankelijk zullen blijven als we het roer niet omgooien. Stokken en wortels werken niet, anders hadden ze al lang werk gehad. Goed van de gemeente dat ze dat inziet.


  ⚠️ Meld

 12. Je moet de mensen ook niet opgeven. Maar de huidige verplichtingen die ze allemaal hebben belemmert ze juist om in het arbeidsproces terug te keren.
  In Rotterdam is er een paar jaar geleden een onderzoek geweest. Negen experimentgroepen, die werden onderworpen aan negen verschillende reïntegratieprogramma’s, werden vergeleken met negen controlegroepen. Met als belangrijkste vraag: helpen al die sollicitatiecursussen, inspiratiedagen, coachingstrajecten en tegenprestaties eigenlijk wel?
  Omdat in drie experimenten iets misging met de onderzoeksopzet, bleven zes experimenten over om verslag van te doen:

  Een gesprek met een ‘diagnoseadviseur’ in Enschede.
  Eindoordeel: geen effect.
  Drie tot zes maanden begeleiding door een ‘programmamedewerker’ in Helmond.
  Eindoordeel: geen effect.
  Een ‘inspanningsplan’ in Nijmegen, dat samen met de gemeente werd opgesteld.
  Eindoordeel: geen effect.
  Een sollicitatietraining in Nijmegen gedurende zes bijeenkomsten van drie uur.
  Eindoordeel: geen effect.
  Een ‘screening’ in Rotterdam: aan de hand van een vragenlijst werd het profiel van een werkzoekende opgesteld.
  Eindoordeel: geen effect.
  In vijf van de zes experimenten bleek, kortom, dat het reïntegratieprogramma geen effect had. De experimentgroep had in al deze gevallen precies evenveel – of even weinig – kans op een betaalde baan. Uiteindelijk gaf slechts één programma, het zogenoemde WerkLoont uit Rotterdam, een paar procent extra kans op een betaalde baan (zij het slechter betaald dan de controlegroep) en een paar procent extra kans dat de deelnemer zonder werk én zonder uitkering kwam te zitten.

  Nederland geeft jaarlijks 6,5 miljard uit aan ‘activerend arbeidsmarktbeleid.’ Dat is bijna 10.000 euro per werkzoekende. We kunnen beter iedereen zonder baan die 10.000 euro geven om zelf iets te ondernemen. Allemaal ZZP-er, geen werkloosheid meer, 100% succes.


  ⚠️ Meld

 13. Wat wil je doen dan, Riet? Meer vrijheid? Die mensen hebben al meer dan 10 jaar lang “vrijheid”! Het patroon moet doorbroken worden; aan het werk, onder de mensen komen, enz. Weet dat je er met een uitkering nog niet bent, huur toeslag, langdurigheids toeslag enz. Je kijkt er in mijn ogen echt te simpel naar, Riet. Ik weet goed wat ik elke maand weer afdraag aan sociale lasten en ik word daar niet “vrolijk” van, maar besef goed dat het een doel dient. Verspilling van dat zuur verdiende geld door anderen, daar kan ik en ook veel andere mensen erg slecht tegen! Die groep mensen wordt door jou opgegeven. Wanneer dat het geval is, dan geef ik liever wat minder en spendeer ik het geld liever zelf. Je zet de bijl in solidariteit met dit soort berichten.


  ⚠️ Meld

 14. Precies Bernard, dat is realistisch én liberaal. Daar zou Klaas Jan helemaal vóór moeten zijn. Maar zoals Johran zijn veel zogenaamde liberalen in hun hart gewoon hartstikke conservatief. Vreemde partij hoor, die VVD.


  ⚠️ Meld

 15. Klaas Jan, nu ga je er weer vanuit dat ik mensen wil opgeven. Ik heb geen zin om te reageren als je me woorden in de mond blijft leggen hoor.


  ⚠️ Meld

 16. Bernard, waarom zou je deze mensen überhaupt in de positie van ZZP’er willen drukken? Het gaat erom dat het blijkbaar niet is gelukt in het verleden om de mensen de bakens laten verzetten? En dan nu ondernemer laten worden? Een verplichte “Melkertbaan” zie ik eerder zitten en zet daar het geld in. Wanneer je in een werkende positie zit, is het makkelijker om iets nieuws te gaan doen. Daarnaast doe je werkervaring op, iets wat deze groep mist.


  ⚠️ Meld

 17. Ook mooi, @Bernard: “Nederland geeft jaarlijks 6,5 miljard uit aan ‘activerend arbeidsmarktbeleid.’ Dat is bijna 10.000 euro per werkzoekende.”

  Je zou die 6,5 miljard ook kunnen delen door het aantal ambtenaren, -peuten die hier hun boterham mee verdienen, want dat “activerend arbeidsmarktbeleid” werkt wel voor hen….


  ⚠️ Meld

 18. Nog een laatste bijdrage. Ik denk dat de beste oplossing voor deze groep mensen, afgezien van inzetten (om) scholing (als dat al niet gebeurt), dat Zwolle zou moeten inzetten op gesubsidieerde vormen van arbeid. Ik denk dat de doelmatigheid en de effectiviteit ten goede komt.


  ⚠️ Meld

 19. De ID-banen zijn indertijd afgeschaft omdat mensen onvoldoende doorstroomden naar regulier werk. Zelf vond ik dat geen goede reden voor afschaffing; gesubsidieerd werk is altijd nog beter dan geen werk, en een heleboel non-profit organisaties profiteerden ervan.


  ⚠️ Meld

 20. Riet, helemaal mee eens. Het idee is naar mijn idee ook te snel afgeschoten. Het lijkt mij voor de personen ook beter wanneer men elke keer naar het werk gaat. Men is op pad, ontmoet mensen. Voor het hele welzijn en eigenwaarde beter.


  ⚠️ Meld

 21. @jc ik had je post over het hoofd gezien. Door de verschillende toeslagen komt het netto besteedbare loon hoger uit van de vrouw in een uitkering. Wanneer je gaat werken vervallen die toeslagen of zijn ze fors lager, zoals huurtoeslag, zorg toeslag enz. Het loont soms niet om te werken en daar heb ik een groot probleem mee. Het verschil moet echt groter worden.
  Mbt de cijfers; Zwolle scoort misschien wel beter, in vergelijking met Genemuiden of Staphorst scoren we slecht. Mensen moeten gewoon aan het werk en daar moeten we (de gemeente en de bedrijven) voor zorgen/helpen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.