Leen Bakker mag niet naar de Marslanden

De Swollwacht fractie is benaderd door de belangengroepen Leen Bakker, Ing. M. Müller van Bedrijfs Ontroerend Goed en de heer Stibbe jr. eigenaar van  het pand Marsweg 29. Zij willen zich tezamen sterk willen maken om Leen Bakker te verplaatsen van de Pannekoekendijk naar Marsweg 29, op het bedrijventerrein Marslanden. Door de herinrichting van de Kamperpoort en de aanleg van “Willemspoort” zal het bedrijf van Leen Bakker vanaf de Pannekoekendijk moeten verhuizen. Dat lijkt niet zo eenvoudig.                             

Swollwacht: “Leen Bakker streeft er al jaren naar de vestiging aan de Pannekoekendijk in Zwolle, net buiten het centrum van de stad te reloceren. De huidige winkel is met 1.100 m2 bvo te klein en te inefficiënt voor een levensvatbare exploitatie. Leen Bakker heeft haar oog laten vallen  op de locatie Marsweg 29, op het bedrijventerrein Marslanden, waar een winkel gerealiseerd kan worden van 2.500 à 3.000 m2 bvo en minimaal 40 parkeerplaatsen. Deze locatie is in de onmiddellijke nabijheid van het cluster met bouwmarkten, tuincentra, keuken- en tapijtcentra rondom de Ittersumallee. Een uitstekende ruimte voor Leen Bakker om haar detailhandel (ter overbrugging tijdelijk voor een periode van plm. vijf jaar) voort te kunnen zetten. Daarna heeft Leen Bakker plannen zich mogelijk te gaan vestigen aan de Voorsterpoort.”

Leen Bakker heeft hierover reeds gesprekken gevoerd met de heer Frank Colsen van de gemeente Zwolle. Onlangs echter  is er wederom een gesprek geweest tussen de belangengroepen Leen Bakker en de gemeente Zwolle. Door ziekte van de heer Colsen werd het gesprek gevoerd  met als vervangers de heer C. Cloudi en mevrouw Wijnbergen (projectleider Voorsterpoort). In dat gesprek werd aangegeven, dat de gemeente Zwolle niet wil meewerken aan een tijdelijke verhuizing van Leen Bakker naar de Marslanden. Detailhandel zou daar niet kunnen dat terwijl op de Marslanden 60%  aan detailhandel zit. Door mevrouw Wijnbergen werd aan Leen Bakker het voorstel gedaan om tijdelijk – voor vijf jaar – nieuwbouw te plegen op het vm. BEERS-terrein tussen Blaloweg en Grote Voort, waarbij aan Leen Bakker niet de zekerheid kon worden gegeven dat het filiaal daar voor altijd kon blijven. Géén optie voor Leen Bakker, want nieuwbouw op die locatie zou erg duur zijn temeer daar er géén zekerheid kan worden gegeven voor de toekomst.

“Leen Bakker zoekt al dertien jaar – samen met de gemeente Zwolle – naar een alternatief als tijdelijke locatie. Maar Leen Bakker heeft ook al dertien jaar de deksel op de neus gekregen. Voor dit gerenommeerd bedrijf is het op dit moment géén vijf voor twaalf meer, maar twaalf uur. Het alternatief is ons inziens op Marslanden C een aannemelijk en aanvaardbaar alternatief (tijdelijk voor plm. vijf jaar) om daarna eventueel definitief te verhuizen naar de Voorsterpoort.”

De herinrichting van de wijk Kamperpoort gaat gestadig door en het is de fractie bekend, dat Leen Bakker daar dan weg zal moeten. Hierover heeft Swollwacht tijdens de commissiebehandeling van de herstructurering Kamperpoort reeds vragen gesteld. Er staat daar de komende jaren veel te gebeuren.

Tot slot willen Swollwacht het college te kennen geven, dat zij van mening zijn dat een adequate oplossing voor Leen Bakker meer dan wenselijk is, mede in het kader van de Zwolse economische positie en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid.

Daarom wenst de Swollwachtfractie van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.        

 1. Bent u met ons van mening dat het filiaal van Leen Bakker behouden dient te blijven voor Zwolle?
 2. Zo ja, Waarom wil de gemeente niet meewerken aan het verzoek van Leen Bakker om het filiaal tijdelijk te verplaatsen naar de Marslanden?
 3. Welke bezwaren kleven hieraan?
 4. Is het uw college bekend, dat er Bakker Holding wel degelijk aan een toekomst op Voorsterpoort denkt en momenteel daarover in gesprek is met de ING-bank?
 5. Is uw college op de hoogte van het Distributieplanologisch onderzoek relocatie Leen Bakker m.b.t. Marsweg 29 door ECORYS Nederland BV.
 6. Wat is de reden, dat de locatie Marsweg 29 géén detailhandel toe laat, terwijl er op de Marslanden 60%  aan detailhandel is gevestigd?
 7. Wat vindt uw college van het voorstel wat  aan Leen Bakker werd gedaan om tijdelijk – voor de periode van vijf jaar – nieuwbouw te plegen op het vm. BEERS-terrein tussen Blaloweg en Grote Voort, waarbij aan Leen Bakker voor de toekomst niet de zekerheid gegeven kan worden dat het bedrijf daar kan blijven?
 8. Kunt u aangeven, wat u voorts voornemens bent te ondernemen om het filiaal van Leen Bakker te behouden voor Zwolle?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Lijkt me verstandig om te verplaatsen. Dit soort grote detailhandel hoort niet zo dicht bij het centrum. Bovendien hoef je dan niet meer betaald te parkeren ;D

 2. Eenzijdig verhaal, zoals we van “Swollwacht” gewend zijn. Zie geen 1 argument voor laten zoals het is. Op zich ben ik het eens met Chris dat Leen niet zo dicht bij onze Stadskern hoeft. Als “De Vrienden” er maar nixxx van vinden 😮 Maar ach, dan wordt het toch pas over een jaar 😉

 3. Ok door de herinrichting Kamperpoort moet het sowieso weg. Maar er is toch plek zat: Marslanden, Voorsterpoort, Hessenpoort. Wat willen de populisten nu dan zelf, buiten alleen maar vragen stellen? Ik vermoed: Marslanden, anders Voorsterpoort en over Hessenpoort lees ik niets? Ik begrijp dat “die club met die oud-Zwolse naam waarin ik het woord WACHT niet begrijp” een soort spreekbuis van Leen is?

  En dan hoe triest:

  Leen Bakker zoekt al dertien jaar ?? samen met de gemeente Zwolle ?? naar een alternatief als tijdelijke locatie. Maar Leen Bakker heeft ook al dertien jaar de deksel op de neus gekregen. Voor dit gerenommeerd bedrijf is het op dit moment géén vijf voor twaalf meer, maar twaalf uur.

  Na 13 jaar (hoeft toch ook niet zoooooo lang te duren wie traineert dat bij de gemeente????) is het ineens 5 voor 12. Krijgen we dat weer. Nou Trudy suc6 met je strijd, maar volgens mij is er ruimte zat op 1 van de 3 industrieterreinen in ons mooie Zwolle 😉

 4. Wanneer maakt Swollwacht zich druk om de kleinere detailhandel die nooit naar de industrieparken mag verhuizen.
  Deze kleinere zaken worden wel opgezadeld met torenhoge huren en daaroverheen exorbitant belastingen en precario lasten.
  De burgemeester krioelde op de nieuwjaarsreceptie wel HIJ KOMT, HIJ KOMT doelende op Ikea maar ik heb hem nooit horen roepen HIJ BLIJFT, HIJ BLIJFT doelende op bijvoorbeeld JAN DE SCHOENLAPPER

 5. @ ikke: het lijkt uit bovenstaand bericht idd dat Leen door de herinrichting Kamperpoort sowieso weg moet. Kan me er wel iets bij voorstellen overigens. De Fenix ruimde bijvoorbeeld ook zo mooi op.

 6. Wij blijven in Zwolle weer hangen ,al van ouds ,bij de nieuwjaars receptie zegt onze burgemeester IKEA komt naar Zwolle maar vergeet er bij te vertellen dat dit slechts 25 jaar heeft geduurd en Leen Bakker wil niet zo lang wachten . dus gemeente doe nou eens niet zo moeilijk en geef Leen Bakker deze locatie op de Marslanden . kijk eens verder en in de toekomst een ondernemer

Reageer