Impuls voor beeldende kunst in Zwolle

Impuls voor beeldende kunst in Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle wil een stevige impuls geven aan het vervaardigen en beleven van beeldende kunst. Er moet in Zwolle een creatief en artistiek klimaat rondom beeldende kunst ontstaan dat past bij de grootstedelijke ontwikkeling die Zwolle doormaakt. De gemeente wil daarom onder andere investeren in vernieuwing van het aanbod van ateliers, de talentontwikkeling van jonge kunstenaars en meer presentatiemogelijkheden.

Dat staat in de uitvoeringsprogramma Zwolle, Stad van Verbeelding, die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De notitie is een uitwerking van de Cultuurnota 2016-2020.

Beeldende kunst heeft allereerst een waarde op zichzelf. Daarnaast kan beeldende kunst ook bijdragen aan de verfraaiing en de aantrekkelijkheid van de stad, die daarmee ook aantrekkelijker wordt voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Kunst levert een directe bijdrage aan de economie is de bedrijvigheid van de stad, constateert het college.

Op een aantal fronten is wel vernieuwing nodig van het Zwolse kunstbeleid. Nog steeds trekt jong talent na hun opleiding vaak naar de Randstad omdat ze hier te weinig opdrachten, expositiemogelijkheden en werkruimten vinden. De gemeente wil daarom samen met de Stichting Ateliers Zwolle bijvoorbeeld het atelierbeleid actualiseren (er zijn nu 62 gesubsidieerde ateliers), de doorstroming van de huurders stimuleren en gast-ateliers inrichten voor kunstenaars van buiten de stad.

Ook wil de gemeente op zoek gaan naar nieuwe expositiemogelijkheden buiten de ‘traditionele’ musea en galeries. De zichtbaarheid van beeldende kunst kan worden verbeterd door exposities vaker te verbinden met evenementen (zoals het Stadsfestival), theater en muziek.
Samen met Marketing Zwolle en de bestaande musea wordt bekeken hoe lokale kunstproducties beter onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Jong talent kan worden gestimuleerd door samen te gaan werken met ervaren kunstenaars (meester-gezel) of hen de kans te bieden tijdelijk op een bijzondere locatie een concrete opdracht uit te voeren (artist in residence). Het eerste concrete voorbeeld daarvan is de opdracht voor een kunstwerk ter herinnering aan de ‘Wilde Deerne’ Anna Marie Jennaert in de omgeving van de Peperbus. De gemeente zal bij het verstrekken van kunstopdrachten de kunstenaar een redelijke vergoeding aanbieden.

Verder wordt de collectie beelden in de openbare ruimte grondig geïnventariseerd. Waar nodig worden beelden verplaatst of afgestoten. Via tekstbordjes, een nieuwe app en de website beelden.zwolle.nl worden de beelden in de openbare ruimte beter onder de aandacht gebracht.
Zogenaamde ‘weesbeelden’ waarvan de auteursrechtelijk eigenaar niet meer te achterhalen is, worden voortaan niet meer ‘verbannen’ naar de Gemeentewerf, maar blijven zichtbaar op speciale sokkels, onder andere in de Spoorzone.

Artikel delen: