Uitwerking Dorpsplan Wijthmen stap dichterbij

Uitwerking Dorpsplan Wijthmen stap dichterbij

Zwolle – Na enkele jaren vertraging komt er weer schot in de uitwerking van het Dorpsplan Wijthmen. De gemeente Zwolle heeft op 29 januari 2018 met twee projectontwikkelaars – Kreator Projecten uit Zwolle en Loostad Vastgoedontwikkeling (VolkerWessels) uit Apeldoorn – een intentieovereenkomst getekend. Daarin is afgesproken dat zij samen de komende periode de mogelijkheden onderzoeken voor een haalbaar plan voor woningbouw op de locatie nabij het Kulturhus in Wijthmen.

De basis voor deze uitwerking vormt het Dorpsplan Wijthmen dat in samenwerking met de inwoners is opgesteld. Kern hiervan is dat er in Wijthmen ruimte wordt gezien voor de bouw van woningen, waarbij circa 90 woningen gebouwd zouden moeten worden op de locatie bij het Kulturhus. Het precieze aantal en de soort woningen waaraan behoefte is (bijvoorbeeld woningen voor ouderen) zal de komende periode door Kreator en Loostad worden onderzocht.

Het Dorpsplan Wijthem werd in 2010 vastgesteld door de Zwolse gemeenteraad. Het plan schetst de toekomstige ontwikkeling van het dorp in de komende 15 tot 20 jaar. Mede door de economische crisis is de concrete uitwerking van het plan de afgelopen jaren meerdere malen vertraagd. De twee marktpartijen die zich nu hebben gemeld, zien kansen om gezamenlijk het plan weer op te pakken. Wanneer duidelijk is welk woningbouwprogramma wenselijk en haalbaar is, wordt er een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Dat zal vervolgens weer de basis vormen voor de benodigde bestemmingsplanprocedures.

Artikel delen: