Windesheim start doorstroomprogramma voor mbo’ers

Mbo’ers, die zich na hun eindexamen willen inschrijven voor de opleiding Elektrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde van Windesheim kunnen zich via een doorstroomprogramma voorbereiden op de overgang naar het hbo. Dit programma start op 6 februari.

In de praktijk is gebleken dat veel mbo’ers onvoldoende kennis hebben van de vakken wiskunde, natuurkunde, Engels en Nederlands, waardoor hun studie moeizaam verloopt en ze de kans lopen om vroegtijdig af te haken. Om studie-uitval te voorkomen biedt de School of Engineering & Design van Windesheim een doorstroomprogramma aan, in voornoemde vakken. Het programma loopt van februari t/m juni en bestaat uit twee periodes die afgesloten worden met een tentamen.

In totaal zijn er zeventien bijeenkomsten op de woensdagmiddag van 14.30-18.30 uur, waarop de deelnemers aanwezig moeten zijn. Het doorstroomprogramma is gratis. De cursisten moeten wel een tweetal boeken en een tweetal readers aanschaffen.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en/of aanmelding kijken op www.windesheim.nl of contact opnemen met het Windesheim Informatiecentrum, tel. 038 – 4699 699.

Artikel delen:

Reageer