Stichting Kennispoort Zwolle

De provincie wil innovatie in Overijssel stimuleren door subsidies te verstrekken aan goede ideeën en kennis met elkaar te verbinden voor economische innovatie in Overijssel. De Stichting Kennispoort Zwolle is één van de speerpunten voor innovatie in Overijssel, en een initiatief van de provincie Overijssel, Kamer van Koophandel Oost Nederland, de gemeente Zwolle en VU-Windesheim en wordt gedragen door het regionale grootbedrijf en het MKB.

Met Kennispoort Zwolle wil de provincie de cluster- en netwerkvorming in de regio IJssel-Vecht (oa Zwolle, Kampen, Steenwijk, Hardenberg) bevorderen. In deze clusters en netwerken kunnen bedrijven hun krachten bundelen om zo hun (internationale) concurrentiepositie te verbeteren.

Clusters zijn ketens van onderling sterk van elkaar afhankelijke toeleveranciers, afnemers en kennisdragers die beschikken over elkaar aanvullende kwaliteiten. Netwerken zijn groepen van bedrijven met een gezamenlijk doel. Bijvoorbeeld meerdere bedrijven die onderling kennis uitwisselen om tot een gemeenschappelijk product te komen.

Kennispoort Regio Zwolle organiseert kennniskringen voor het MKB uit de regio. De onderwerpen voor deze kenniskringen komen van ondernemers zelf. Het uitwisselen van (ervarings-) kennis en het genereren van ideeën staat hierbij centraal. Onderwerpen gaan over de harde én zachte kant van het ondernemerschap. De theoretische inbreng wordt verzorgd door de kennisinstelling.

Artikel delen:

Reageer