CDA wil restauratie muur RK-kerkhof

De gemeenteraad heeft op 9 november 2007 een motie aangenomen waarbij het college verzocht werd een maximale inspanningsverplichting aan te gaan om een substantiële financiële bijdrage te leveren aan de restauratie van de muur van het RK-kerkhof aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle. Het CDA in Zwolle heeft daar nadere vragen over.

CDA: “Bij de motie heeft de raad overwogen, dat de huidige muur van het RK-kerkhof in een deplorabele toestand verkeert en nodig toe is aan restauratie en dat verdere uitstel van restauratie zorgt voor het verder oplopen van de kosten. Daarnaast was het de gemeenteraad bekend dat de mogelijk toegezegde subsidies van Rijk (€ 66.000 euro) en Provincie (€ 33.000) niet toereikend zijn voor de restauratie van de muur en dat de gemeente tot dusverre geen enkele eigen financiële bijdrage heeft gedaan aan de restauraties van dit kerkhof van de afgelopen jaren.”

“In de raadsbrief wordt o.a. gesuggereerd dat de gemeente Zwolle in het verleden al heeft bijgedragen aan de restauratie van het kerkhof en dat het hier gevraagd wordt om een “extra”subsidie van de gemeente Zwolle.” Uit het aan de CDA ter beschikking staande financieel overzicht blijkt echter dat eerdere restauraties gedekt zijn door rijkssubsidies, het restauratiefonds van RKKZ (particulieren, provincie en kerkelijke fondsen, prins Bernhardfonds etc) en dat er nooit eigen gemeentelijke middelen zijn ingezet om de eerdere restauraties van het RK-kerkhof mogelijk te maken (1e fase en de kapel).

CDA: “Los van een nadere precisering van de begroting van de restauratie van de muur en het aanhalen van meerdere monumenten die eveneens de komende jaren aandacht behoeven herhaalt u in feite in bovengenoemde raadsbrief (met bijlage) uw eerder ingenomen standpunt over de gemeentelijke bijdrage over de muur, zoals verwoord in de beantwoording van de CDA-vragen van 1 oktober 2007. Vervolgens geeft u in de raadsbrief aan dat er bij de behandeling van Perspectiefnota 2009-2012 als het ware een heroverweging door de raad van de motie dient plaats te vinden.”

De CDA-fractie (als 1e indiener van de aangenomen motie) merkt op dat juist het door het college eerder ingenomen standpunt om geen bijdrage te verlenen aan de restauratie van de muur de aanleiding was voor de motie. Het was de wens van de CDA-fractie met de meerderheid van de gemeenteraad dat het college al in 2008 zich zou inspannen voor de restauratie van deze muur bij het RK-kerkhof.

De CDA-fractie handhaaft de overwegingen en de strekking van de motie van 19 november 2007 en verwacht dan ook dat het college zich al in 2008 inspant om een financiële bijdrage te leveren aan restauratie van de muur. Van een mogelijke precedent werking in de richting van andere monumenten is van ons geen sprake temeer als men zich bedenkt dat het RK-kerkhof een deel van de begraafverplichting van de gemeente voor haar rekening neemt en, in tegenstelling tot de gemeentelijke begraafplaats Kranenburg, alle kosten tot nu toe zelf betaalt.

Voor wat betreft de door u tevens aangehaalde monumenten ziet het CDA graag een voorstel bij de PPN 2009-2012 tegemoet.

Het CDA gaat ervan uit dat het college onverkort tot uitvoering van de motie over de restauratie van de muur van RK-kerkhof (d.d. 19 november 2007) overgaat .

Namens de CDA-fractie Zwolle,

J. Korteweg

A. J. Kastelein

Artikel delen:
Reacties 6
  1. ja wat wil de cda wil die muur maar wat graag restaureren bij dat kerkhof want er zitten niet voor niks zoveel katholieken in het cda die hun stekkie voor later graag gewaarborgt zien

  2. Ha, ha ja die lag er wel erg dicht bovenop. Heb elders ook al wat geschreven over betrokkenheid (zieltjes winnen) van sommige politici bij bep.bevolkingsgroepen. Maar misschien ook extra betrokkenheid bij bepaalde wijken.

  3. Dick ik denk dat het eerder zieltjes winnen is dan betrokkenheid bij de wijk daar ,want wat de wijk daar betreft is er niet veel eer te behalen voor hun

  4. Ja je hebt ook wat dat betreft wel gelijk hoor Dick maar de buurt daar kennende is er maar weinig aanhang van kiezers voor het CDA dus het is meer een prestige kwestie binnen de CDA om te laten zien dat zij zich wel voor hun inzetten.Maar er zijn genoeg zaken die meer aandacht verdienen dan die muur want die is al jaren in slechte staat en nu de kosten gestegen zijn maken de heren zich daar druk om.Ik vraag mij trouwens af of dat niet ter sprake is gekomen door de menden die er nu achter wonen in die grote huizen en dat die zich er aan ergeren

Reageer