Restauratie van DOAS weer een stap vooruit

De restauratie van De Oude Ambachtschool aan de Mimosastraat komt in zicht. Bij alle betrokken partijen, te weten Woningstichting SWZ, de gemeente Zwolle en kunstenaars verenigd in DOAS, is grote bereidheid om samen de laatste hobbels weg te nemen. Met name de financiering baart nog zorgen, maar daarvoor is een aantal subsidietrajecten gestart. Het wachten is nu op de definitieve toezeggingen. De komende tijd wordt hier door alle partijen flink op ingezet om zo duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid.


Foto: Gemeente Zwolle

De monumentale Ambachtsschool is in 1931-32 ontworpen door de architecten A. Baart en L. Krook in de stijl van het Nieuwe Bouwen. De school is in 1987 gesloten. In 1996 is het in verval geraakte gebouw gekraakt door een collectief van kunstenaars die zich hebben verenigd in de stichting De Oude AmbachtsSchool (DOAS). In 2007 heeft SWZ de school aangekocht. Het maatschappelijk doel dat de corporatie voor ogen heeft is sociale huurwoningen realiseren, leefbaarheid versterken en creatieve mensen een kans geven. Hiervoor zijn grote investeringen nodig. DOAS zoekt voor dit project samenwerking met scholen en aansluiting bij een project voor startende ondernemers. Hierdoor wordt het project ook voor hen haalbaar.

De gemeente neemt als een bijdrage in de complexe restauratieopgave een aantal kosten geheel voor haar rekening. Het gaat dan om de kosten van de gemeentelijke projectbegeleiding, het opstellen van het bestemmingsplan en het doorlopen van het ruimtelijk-planologisch traject. Daarnaast zal de raad worden voorgesteld om een beroep te doen op de ISV-middelen voor een bedrag van minstens € 200.000.

Ook de provincie heeft aangeboden zich in te spannen om van dit project een succes te maken. Overijssel heeft enkele subsidies voor onder andere het realiseren van sociale huurwoningen op een bijzondere locatie en voor het behoud van industrieel erfgoed.

De nieuwe Oude Ambachtschool

Woningstichting SWZ heeft samen met DLH Projectontwikkeling het afgelopen jaar gebruikt om met aannemer, architect, gemeente en andere betrokkenen, de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

De uitkomst is dat er vooral voor veel geld geïnvesteerd moet worden in de gevels en het dak.

Bij dit project is het uniek dat in een rijksmonument zo’n bijzondere combinatie gemaakt is met kunst (Culturele Broedplaats) en sociale huurwoningen (Artlofts). De mogelijkheid om zowel te wonen als te werken is hier mogelijk: als kunstenaar huur je een atelierruimte en in hetzelfde pand bevindt zich ook je woning (goedkope huur).

Het gebouw biedt ruimte voor 2400 m2 atelierruimte op de begane grond en deels op de 1e verdieping. In de rest van het gebouw worden 35 artlofts gecreëerd met een gemiddeld oppervlak van 60 m2.

De artlofts worden zo gemaakt, dat het karakter van het schoolgebouw blijft behouden.

De oorspronkelijke gangen, deuren van de lokalen en trappenhuizen zijn leidend geweest voor de invulling. Dit heeft ook als gevolg dat de artlofts in grootte variëren van 40 tot 90 m2.

Artlofts

Een artloft is een ruimtelijke woning die doorgaans uit één ruimte bestaat die de bewoner naar eigen inzicht kan indelen. De ruimte voldoet aan bepaalde ontwerpprincipes, zoals open ruimte, grote ramen, karakteristieke uitstraling en een stedelijke omgeving. Het fenomeen lofts zijn vaak te vinden in voormalige industriële gebouwen, fabriekshallen, pakhuizen, scholen, enzovoort, die voor bewoning geschikt zijn gemaakt, zo ook De Oude Ambachtschool.

Procedure

In december 2007 is de rijksmonumentenvergunning verleend. Op basis daarvan is in het kader van de ‘Regeling rijkssubsidiering wegwerken restauratieachterstanden 2007’ subsidie aangevraagd.

Of deze subsidie wordt toegekend is nog onduidelijk. Deze beslissing valt in juni van dit jaar.

Begin 2008 wordt een bouwaanvraag ingediend. Vervolgens zal een procedure worden gevolgd om de bestemming woningen en ateliers mogelijk te maken.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. snap als zwollenaar niet dat ze die ouwe keet nog gaan restaureren ik vind er geen monumentaals aan dus snap niet dat ze daar straks kapitalen aan gaan verspillen om het aan de eisen van deze tijd aan te passen,slopen die handel en zet er een graat appartementen flatje neer kunnen de bewoners de onvelige tunnel daar ook een beetje in de gaten houden

  2. @Pieter
    Nou nou pieter, ben je er wel eens binnen geweest dan? Het is echt wel een bijzondere bouwstijl. Veelal is nieuwbouw ook niet te pruimen. Ik vind eigenlijk de invulling die men nu wil toe passen ook best bijzonder. En ik ga er van uit dat na de verbouwing de buitenkant er straks ook best weer mooi uit gaat zien. Waarom altijd maar oude gebouwen afbreken? Maak er iets moois van zou ik zeggen, mijn zege hebben jullie SWZ, DLH, Gemeente Zwolle en DOAS! Go for it!!!

  3. hallo Jos ik heb er op school gezeten in het verleden en ken het hele gebouw van boven tot beneden in de stookkelder dus weet wel degelijk waar ik het over heb.Mijn vrag is als ze het gaan restaureren waar ze het dan voor gaan gebruiken en waar het geld voor de restauratie wordt weg gehaald ,want zo een monumentele waarde vindt ik het gebouw niet hebben.dus kun je het beter slopen en op die plek een mooi appartementen flatje neerzetten met tevens studenten huisvesting waar zoveel gebrek aan is

Reageer