SP Zwolle mijdt debat over democratie

De fractie van de SP zal aanstaande maandag niet deelnemen aan het openbare debat van de raad over dualisme en democratie. Dit  debat laat zien dat de gemeenteraad in Zwolle vooral met zichzelf bezig is in plaats van met het oplossen van problemen in de Zwolse samenleving. De SP heeft ernstige twijfels bij de gekozen vorm en mist de betrokkenheid van burgers bij dit debat. Daarnaast kan men zich afvragen of dit debat daadwerkelijk het ‘democratische gehalte’ in de raad verhoogt.

Het politieke stelstel in Nederland wordt door negen van de tien Nederlanders het best mogelijke politieke systeem genoemd. Nederlanders hebben dan misschien weinig vertrouwen in politici, veel waarde hecht men wel aan onze democratie. De SP ook. “Een gezonde democratie biedt de mogelijkheid aan burgers om mee te beslissen over de inrichting van onze samenleving en over de inrichting van ons politieke stelstel. Als gekozen raadslid neem je zitting in de gemeenteraad om jouw kiezers te vertegenwoordigen en neem je beslissingen die voor de stad Zwolle van belang zijn. Beslissingen op het terrein van zorg, onderwijs, cultuur, duurzaamheid etc.”

De politieke werkelijkheid is dat er na een verkiezing een coalitie wordt gevormd, die besluit hoe zij de stad Zwolle de komende jaren wil besturen. Als oppositiepartij heb je daarbij veel minder in te brengen. Dat is de manier waarop ons politieke stelsel is ingericht. De SP gaat ervanuit dat alle partijen in de Zwolse politiek voorstellen beoordelen op inhoud, dus ook de voorstellen van de oppositie. Daar moeten de oppositieleden vertrouwen in hebben.

De SP vindt het jammer dat er voor burgers geen mogelijkheid is om mee te doen aan dit openbare debat. Het debat is immers voor raadsleden, wethouders en de burgemeester. Politiek gaat over burgers, het is dan ook zorgelijk dat burgers niet direct betrokken worden in de huidige opzet van het debat. De gekozen opzet lijkt meer een spel, dan een serieus debat. De SP had liever gezien dat er een brede maatschappelijke discussie in Zwolle kwam over het functioneren van de lokale democratie. Dat er wordt nagedacht over het bevorderen van deelname aan democratische processen.

Het debat gaat er voornamelijk over dat de rijen van tevoren gesloten lijken te zijn, doordat collegepartijen vooraf afspraken maken. Een discussie over de vergadervorm en het beter laten verlopen van het besluitvormingsproces vindt de SP prima. Alleen zijn dit de thema’s die thuis horen in een raadsretraite en niet in een openbaar debat. De SP betreurt het dat er veel geld en tijd wordt gestoken in een debat voor alleen politici, terwijl er genoeg andere punten op de Zwolse politieke agenda staan. De gemeenteraad zou hierin juist de burger kunnen betrekken.

Als alternatief zal de fractie van de SP aanstaande maandagavond een werkbezoek brengen in de wijk Dieze. 

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Stijlvol standpunt. Hoewel de gemeenteraad natuurlijk alleen maar een foute, opnaai, populistische vraag van Swollwacht beantwoord :- Begreep trouwens dat deze vorm het initiatief was van de organisator (uit Mokum?). Hoe hadden de tomaten dit dan gezien?

    De SP had liever gezien dat er een brede maatschappelijke discussie in Zwolle kwam over het functioneren van de lokale democratie. Dat er wordt nagedacht over het bevorderen van deelname aan democratische processen.

    Een brede maatschappelijke discussie vind hier verdorie elke dag, elk uur, elke minuut op weblog Zwolle plaats……overal over >:(

  2. Kort en bondig formuleren lukt de SP nog niet echt. Ik heb het hele stuk gelezen en nergens komen ze tot zaken. Wat willen ze nou wél?

Reageer