Gemeente blijft pleiten voor hogere vliegroutes naar Lelystad

Gemeente blijft pleiten voor hogere vliegroutes naar Lelystad

Zwolle – Eind 2017 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan het milieueffectrapport voor de vliegroutes van en naar Lelystad tegen het licht te houden en te zullen repareren. De uitkomsten daarvan worden medio februari verwacht. De minister heeft ook aangegeven dat ze een zorgvuldig en transparant proces wil.

Vooruitlopend op de reparatie van het milieueffectrapport bracht de ambtelijke top van het ministerie op 29 januari een bezoek aan gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland om te horen hoe bestuurders en bewoners denken over wat er nodig is op weg naar de opening van Lelystad Airport. Op 5 januari kwam de minister zelf naar Overijssel.
In beide gesprekken heeft de gemeente Zwolle opnieuw aandacht gevraagd voor een zorgvuldig en transparant proces en goede informatie, zodat het gemeentebestuur ook de Zwollenaren goed kan informeren over de gevolgen van de vliegroutes. Wethouder Michiel van Willigen heeft nogmaals gepleit voor een snelle herindeling van het luchtruim en voor hogere vliegroutes bij Zwolle. Bij de gesprekken waren ook bewoners uit Stadshagen en Berkum aanwezig. Zij spraken hun zorg uit over de gevolgen van de lage vliegroutes bij Zwolle.

De gemeente Zwolle trekt in de gesprekken met het ministerie samen op met andere gemeenten in de regio en de provincie Overijssel. Ook de wethouders Ruud van Leeuwen (gemeente Dalfsen) en Wim Brus (Steenwijkerland) en gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel drongen aan op duidelijkheid en goede informatie voor hun inwoners, een snelle herindeling van het luchtruim en hogere vliegroutes.

Artikel delen: