Zwolle breidt toegang tot peuteropvang uit

Zwolle breidt toegang tot peuteropvang uit

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat de toegang tot peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar uitbreiden. Vanaf september zijn er meer locaties waar de gemeente de peuteropvang vergoedt. Daardoor wordt de keuzevrijheid voor ouders groter. Ook gaat de vergoeding voor peuteropvang op een jongere leeftijd in en wordt het aantal uren opvang vergroot.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen nu alleen op een beperkt aantal peuterspeelzalen terecht. Dit in tegenstelling tot ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag en daarmee een ruimere keuzemogelijkheid hebben uit diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
De gemeente wil vanaf september aan alle ouders een ruimere keuzevrijheid bieden. Ouders kunnen dan hun peuters vanaf twee jaar 8 uur per week naar de peuteropvang brengen (nu is dat nog 6 uur per week vanaf 2,5 jaar). Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage.

Er zijn ook peuters die op het consultatiebureau een indicatie krijgen voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dit betekent dat hun kind een risico heeft op achterstand bij de start op de basisschool. Vanaf september mogen deze peuters vanaf 2,5-jarige leeftijd 8 uur per week extra naar de peuteropvang en volgen zij samen met hun leeftijdsgenootjes een educatief programma, waardoor ze hun achterstand in kunnen halen. De gemeente betaalt deze extra uren volledig.

Deze voorstellen staan in het Beleidsplan Voorschoolse Voorzieningen. Naast de keuzevrijheid voor ouders en het uitbreiden van het aanbod, is bijvoorbeeld de verbetering van de samenwerking tussen peuteropvang, basisscholen en instellingen als de bibliotheek een belangrijk doel in het beleidsplan. Het streven is dat er een ‘doorgaande leerlijn’ ontstaat naar de basisschool. Daardoor kunnen achterstanden bij jonge kinderen worden voorkomen, zodat zij later goed mee kunnen komen in het onderwijs en beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook kan laaggeletterdheid worden voorkomen.

Artikel delen: