Nog geen concrete plannen voor herbestemming delen Centrale Harculo - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille

Nog geen concrete plannen voor herbestemming delen Centrale Harculo

Zwolle – Op dinsdag 6 februari 2018 was er in wijkcentrum SIO een informatieavond voor belangstellenden. Op deze avond lichtte BOEi de intenties rondom de herbestemming van de bijgebouwen en de binnenhaven van Centrale Harculo toe. De concrete plannen moeten nog gemaakt worden. Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

BOEi, Engie, de eigenaar van de centrale en het terrein en de gemeente Zwolle gaan onderzoeken of het haalbaar is om een herbestemming te vinden voor een gedeelte van de centrale. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk met een passie voor het restaureren van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. BOEi ziet vooral potentie in het geven van een nieuwe bestemming aan industrieel erfgoed, zodat dit voor volgende generaties bewaard blijft.

Met name hebben nabestaanden van de makers van de kunstwerken in het dienstengebouw samen met de Bond van Heemschut zich hard gemaakt voor het behoud van het dienstengebouw.

Het dienstengebouw zelf is een gebouw met typische stijlkenmerken van gebouwen uit de periode van de wederopbouw, toen voor het eerst geëxperimenteerd werd met een industriële manier van bouwen.

Voor de nog niet gesloopte delen zijn nog geen concrete plannen. De ideeën lopen uiteen van kantoorruimte, tot horeca gelegenheid of expositieruimte. Er zijn nog  veel factoren onzeker. Zo moet de staat van de gebouwen onderzocht worden. Er zullen bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd en vergunningen worden aangevraagd. Het zou mooi zijn als de gebouwen over dijk voor fietsers bereikbaar zouden zijn. Engie is nu eigenaar van een gedeelte van de dijk.

Het terrein blijft beschikbaar voor energieopwekking. Op wat voor manier is nog niet duidelijk. De innovatieve ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Misschien kan er op het terrein energie opgeslagen worden.

Foto's 2
Nog geen concrete plannen voor herbestemming delen Centrale Harculo - Foto: Jan la Faille
Foto: Jan la Faille
Artikel delen:

Reageer