Dijkverhoging langs IJssel biedt kansen

Dijkverhoging langs IJssel biedt kansen

Zwolle – De versterking en verhoging van de dijken van de IJssel op het traject Zwolle-Olst biedt een aantal kansen om tegelijk nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen en uiterwaarden in te richten voor natuurontwikkeling. Dat blijkt uit de eerste inventarisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Zwolle-Olst door het Waterschap Drents-Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle.

De dijken van de IJssel moeten de komende jaren worden versterkt en verhoogd. De dijken lopen over een lengte van 29 kilometer over Zwols grondgebied – van het Zwolle-IJsselkanaal tot en met Olst. Aanpak van de dijken is nodig door het stijgende waterpeil en de toename van opstuwend water vanuit het IJsselmeer ten gevolge van extreme weersituaties. Ook het economisch belang van het gebied achter de dijken is reden deze te versterken.

Bijna over het gehele traject op Zwols grondgebied moeten de dijken worden verhoogd. Daarnaast moet op veel plekken de bekleding van de dijk worden vervangen.

De gemeente wil onderzoeken hoe de werkzaamheden aan de dijk kunnen worden gecombineerd met de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. Een van de wensen is de aanleg van wandelpad en een struinpad door de uiterwaarden bij Spoolde. Een aantal bewoners van Zwolle-Zuid heeft de suggestie gedaan om parallel aan het drukke Beekmanpad een apart wandelpad aan te leggen, zodat voetgangers en fietsers elkaar niet hinderen. Ook de aanleg van een fietspad over de dijk nabij Harculo wordt in het onderzoek meegenomen.

Verder wordt gedacht aan het verplaatsen van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de uitspanning Het Engelse Werk naar de achterzijde, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt en de landschappelijke inrichting verbetert.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ik ben benieuwd hoeveel de dijken verhoogd moeten worden! Het zal de nodige impact hebben op dijkwoningen. Maar het zal ongetwijfeld nodig zijn.
    Ik hoop wel dat er inderdaad zowel fiets- als wandelmogelijkheden uitgebreid wordt, zodat je fietsend/lopend geheel langs de ijssel kan lopen tot aan windesheim aan toe, zonder die rare onderbrekingen die erin zitten (spoolde, harculo, kleine veerweg e.d.)


    ⚠️ Meld

  2. Die onderbrekingen zorgen wel voor plekken waar de natuur rust heeft Me. De uiterwaard ter hoogte van de IJsselcentrale is daar een goed voorbeeld van. Natuur is iets waar dit gemeentebestuur niet zoveel mee heeft trouwens. Eigenlijk helemaal niets, nu ik daar zo over denk. Of het moeten projecten zijn om recreatie te bevorderen, maar dan gaat het natuurlijk wel om de economie en niet om de natuur.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.