Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Zwolle – In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.

De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op 14 locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, 239 in aanbouw en van 110 woningen start de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis gestart zijn. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens 100 woningen met een lage huurprijs bij.

De totale sociale woningbouwproductie bestaat uit reguliere bouw, versnellingsactie en tijdelijke woningen. Na aftrek van sloop en verkoop van woningen is de voorraad met 700 sociale huurwoningen toegenomen.

Toekomst
De vraag naar woningen in Zwolle is en blijft groot. Om te voorzien in de woningbehoefte zijn er de komende tien jaar 6000 extra woningen nodig. Betaalbaar en toekomstbestendig, zowel in de koopsector, particuliere en sociale huursector. Voor de komende jaren betekent dit minimaal 600 woningen per jaar. Dit jaar stellen corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente (verenigd in het concillium) een ontwikkelstrategie wonen op. Samen willen zij er voor zorgen dat iedere nieuwe woning raak is.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Hoe sociaal is sociaal? De huurgrens is 710 euro. De gemiddelde huurprijs is landelijk al bijna 550 euro. In 2010 was dat nog 430 euro. Een stijging van ruim een kwart in amper acht jaar.

  Sociale woningbouw bestaat niet meer.


  ⚠️ Meld

 2. Huh? Lees het beleidsplan nog eens góed door daar staat duidelijk te lezen dat de extra woningen via inbreiding plaats moet vinden.


  ⚠️ Meld

 3. Met die 6000 extra woningen is Zwolle ook wel klaar. Van Ijssel tot Vecht is Zwolle dan propvol. Tijd om de plaatsen rondom Zwolle te laten uitbreiden. Kampen, Hasselt, Nieuw Leusen, Dalfsen etc.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.