Zwolle investeert in kennisinzet vluchtelingen

Zwolle investeert in kennisinzet vluchtelingen

Zwolle – Inwoners van Zwolle met een vluchtelingachtergrond krijgen voortaan meer mogelijkheden om een studie te volgen. Dit hebben de gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF vandaag afgesproken in een convenant. De samenwerking is erop gericht dat hoger opgeleide vluchtelingen zich kunnen ontwikkelen en een goede kans op de arbeidsmarkt maken.

Zwolle investeert in studiemogelijkheden voor nieuwkomers, omdat dit uiteindelijk een betere kans op werk op hun eigen niveau geeft. Eén van de maatregelen die de gemeente neemt, is dat nieuwkomers kunnen studeren met behoud van hun bijstandsuitkering. Hiermee zijn bijvoorbeeld de mensen geholpen die geen recht hebben op studiefinanciering en niet kunnen terugvallen op financiële steun van familieleden. Wethouder Eefke Meijerink: ‘We kiezen niet voor de kortste weg naar werk, maar voor de meest duurzame weg naar werk. Dat is voor iedereen beter, voor de nieuwkomers en voor de regio.’

Hogeschool Windesheim biedt intensieve taal- en schakeltrajecten aan voor vluchtelingen die zich voorbereiden op een studie. Na het behalen van een diploma bieden de gemeente en het UAF de begeleiding die nodig is bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Hierbij worden werkgevers in de Regio Zwolle betrokken. Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘We zien dat vluchtelingen veel inspanningen leveren om tot volwaardig burgerschap te komen. Ze willen een netwerk opbouwen, zich de taal en cultuur eigen maken en meedoen op de arbeidsmarkt. Om dit mogelijk te maken werken we samen met onderwijsinstellingen, gemeenten en last but not least werkgevers . Zonder betrokkenheid van werkgevers is de kans op arbeidsparticipatie nihil.’

Het UAF, opgericht in 1948, heeft zeventig jaar ervaring met het begeleiden van vluchtelingen. Het UAF biedt hen de kans om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en economisch onafhankelijk worden.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Over een jaar of 3 blijkt dat het geen goed plan was, en blijkt dat er geen 1 aan het werk is en dat een gedeelte niet meer vindbaar is.
  Tonnen over de balk en discriminatie van mensen die dit ook zou passen.
  En mag de gemeente dit trouwens zelf bedenken, of in Zwolle wel, maar in Genemuiden niet.
  Maar er zijn gelukkig jaren geleden ook van die plannen met de mensen achter het Sophia ziekenhuis.geweest.
  Met de taxi naar school. Niks was te gek.
  Maarja de tijd zal het weer leren.


  ⚠️ Meld

 2. De Cock wees maar niet bang dat jij je baanTJE van ongeschoolde kwijtraakt aan deze vluchtelingen.
  Deze vluchtelingen waren doorgaans in hun eigen land ook al goed opgeleid, maar door omstandigheden zijn ze naar hier gekomen. en ze gaan hier vervolgens niet bij de pakken neerzitten, maar doen er alles aan om ook hier weer een goede positie te verwerven op de arbeidsmarkt.
  En wie zei dat ooit al eens : “Vraag niet, wat jouw land voor jouw kan doen!
  Maar vraag, wat jij voor je land kan doen!”


  ⚠️ Meld

 3. Probleem is dat de opleiding in het thuisland in Nederland niet wordt erkend. Ze zijn dus wel bekwaam maar niet bevoegd. Korte, doelgerichte bijscholing is dan een effectief en redelijk goedkoop middel, waar de hele samenleving baat bij heeft.


  ⚠️ Meld

 4. Nou we hebben nergens baat bij het kost alleen maar geld,daarbij opgeteld al de misdaden die worden gepleegd door vluchtelingen is het niet echt een win win situatie een enkele uitzondering daar gelaten.


  ⚠️ Meld

 5. Riet, je spiegelt de werkelijkheid wel iets gunstiger voor. Volgens een onderzoek van de SER, valt het opleidingsniveau wel wat tegen. Ik citeer uit het rapport” In het World Development Report van de Verenigde Naties (VN) wordt per land het gemiddeld aantal opleidingsjaren aangegeven. Met betrekking tot de getalsmatig belangrijkste herkomstlanden van vergunninghouders in Nederland komen we uit op 12,3 jaren onderwijs voor Syrië, 10,1 jaren voor Irak, 9,3 jaren voor Afghanistan en 4,1 jaren voor Eritrea. Ter vergelijking: het gemiddeld aantal verwachte schooljaren per inwoners van Nederland bedraagt bijna 18 jaren. Ten aanzien van de Syrische vergunninghouders is het beeld dus nog het meest positief. Tegelijkertijd geeft de wereldbank aan dat niet meer dan acht procent van de Syrische beroepsbevolking hoger onderwijs heeft genoten. Een Factsheet van Pharos (2015) stelt in algemene woorden dat hoewel de meeste Syrische vergunninghouders relatief hoog zijn opgeleid, dit zeker niet voor de gehele bevolking van toepassing is. Daarnaast wordt aangegeven dat Syrische diploma’s over het algemeen laag worden gewaardeerd binnen het Nederlandse onderwijssysteem. Kennis uit het buitenland levert een soortgelijk beeld op. In een recente Duitse studie wordt aangegeven dat van migranten afkomstig uit oorlogs- en crisislanden in Duitsland minder dan een vijfde een opleiding op een hoger of academisch niveau heeft afgerond. Ruim 40 procent heeft geen opleiding genoten of slechts een opleiding op een lager niveau. Ook in Vlaanderen komt men tot soortgelijke uitkomsten. Uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling blijkt dat ruim de helft van degenen die zich als werk zoekende hebben laten registreren slechts lager onderwijs heeft genoten. Syriërs doen het in dit verband nog het beste: van deze vergunninghouders heeft bijna vijftig procent maximaal lager onderwijs gevolgd, terwijl ruim 20 procent hoger onderwijs heeft genoten.”

  In het zelfde stuk valt het volgende te lezen: “Van de recent ingestroomde groep vergunninghouders is soms wel lokaal actuele informatie beschikbaar. Zo heeft van de recente instroom van vergunninghouders in de gemeente Apeldoorn 17 procent basisonderwijs, 61 procent middelbaar onderwijs en 21 procent HBO/universitair onderwijs genoten. Gezien de herkomstlanden en de verdeling naar geslacht van de onderzochte vergunninghouders in deze gemeente biedt dit waarschijnlijk een redelijk goed beeld van het opleidingsniveau van de meest recente groep vergunninghouders in Nederland. De uitkomsten komen eveneens overeen met bovenstaande cijfers uit België en Duitsland.”

  Wanneer de mensen eerst zich eens goed verdiepen in de Nederlandse taal, dat zou al een slok op een borrel schelen. Studeren op kosten van een bijstand, ben ik geen voorstander van. Eerst eens wat terug doen, alvorens je nog meer aanspraak doet op het systeem. In de avond uren kan dit volgens mij ook prima en dit moeten andere autochtonen ook (die deze studie niet krijgen betaald).


  ⚠️ Meld

 6. Petje 15 februari 2018 om 11:14
  Lees je eigen laatste zin nou nog eens.
  Die zgn. hoogopgeleiden van jou, hebben naar mijn mening al eerder eieren voor hun geld gekozen.


  ⚠️ Meld

 7. Haal je kop is uit het zand Leonardo.
  Nederland gaat helemaal kapot door uitvreters als jij, die denken dat de wereld voor iedereen is en iedereen van de wereld.
  Met je feiten. Lees eens wat meer dan dat je nu doet.
  En misschien wat anders.


  ⚠️ Meld

 8. De Cock, fijn dat je mij uitmaakt voor uitvreter. Ik weet wie ik ben en wat ik doe en wat ik vind, jij weet niets van mij. Ik hoef mijn hoofd niet uit het zand te halen. Feit is dat we in een welvarend land leven, dat een deel van mijn belastinggeld gaat naar uitkeringen, toeslagen en vluchtelingenopvang vind ik meer dan prima. Met figuren als jij is het lastig discussiëren, vanwege de tunnelvisie en negativiteit die om jullie heen hangt. Geniet van je weekend en stop met dat doemdenken. Word je een leuker en prettiger mens van.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.