Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Zwolle – Dit voorjaar wordt een deel van het Stadskantoor aan het Lübeckplein voorzien van een gevelsysteem met beplanting. Met de 140 m2 groene gevel die hierdoor ontstaat, wil de gemeente bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en partners van de Climate Campus stimuleren om ook werk te maken van klimaatadaptieve oplossingen.

Het Stadskantoor ligt aan het Lübeckplein in het hart van de Zwolse Spoorzone. Dit plein staat bekend om haar versteende karakter. Bewoners en gebruikers vinden het plein geen plezierige verblijfsplek. Het is er in de zomers erg warm en het hele jaar door winderig en kaal. Samen met bewoners en gebruikers wordt al langere tijd gesproken over het vergroenen van het plein en het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Met het gedeeltelijk beplanten van de luchtkokers op het Lübeckplein vorig jaar september werd de eerste stap in die richting gezet.

Statement
De parkeergarage onder het Lübeckplein beperkt de vergroeningsmogelijkheden op het plein in zeer grote mate. Zo is er bijvoorbeeld weinig wortelruimte in de volle grond. Het beoogde groene gevelsysteem op het Stadskantoor neemt door de verticale plaatsing relatief weinig ruimte op het plein in. De 140 m2 groene gevel wordt dit voorjaar gerealiseerd. Hiermee zet de gemeente een stap op het gebied van kllimaatadaptatie en maakt zij een statement voor een groene stad met een prettig stadsklimaat.

Meerdere functies
Een groene gevel heeft meerdere functies. Dit soort gevels levert een bijdrage aan het verlagen van de temperatuur en draagt bij aan energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het dempen van het geluid. Ook zorgen groene gevels ervoor dat de verblijfskwaliteit op straat- en pleinniveau toeneemt.

Pilot Groen PV dak
Vanuit het Spoorzoneproject wordt veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en energietransitie. Zo is eind vorig jaar in samenwerking met bewoners van de Bremenstraat de pilot Groen PV dak afgerond. De pilot was een experiment voor het vergroenen van daken in combinatie met het installeren van zonnepanelen. In Hanzeland staan veel woningen met platte daken die zich hier prima voor lenen. De pilot leverde veel waardevolle informatie op voor deze huiseigenaren. Alles wat tijdens de pilot is uitgezocht, is kosteloos voor hen beschikbaar. Zo hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Groen hofje
Met financiële ondersteuning van de provincie Overijssel en begeleiding van Natuur en Milieu Overijssel is de gemeente Zwolle eerder deze maand in de Spoorzone ook gestart met realiseren van een groen hofje bij de Hamburgstraat. Dit hofje wordt de komende maanden in samenwerking met bewoners vergroend en heringericht. Hierdoor zal de kans op hittestress in de zomer afnemen, kan het regenwater beter infiltreren waardoor overstroming minder snel optreedt, en zal de belevingswaarde en het woongenot toenemen.

Artikel delen: